Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "inherent"

EN

"inherent" bahasa Finlandia terjemahan

EN inherent
volume_up
{kata sifat}

inherent (juga: implicit, innate, intrinsic, natural)
Economic cooperation is of course an inherent feature of harmonious political cooperation.
Yhteistyö talouden alalla on tietenkin sovinnollisen poliittisen yhteistyön luontainen osa.
I should like to point out that there is a paradox inherent in this.
Haluan korostaa, että tähän sisältyy luontainen ristiriita.
The rapporteur recognises that the risk of financial instability is inherent to the operation of the economy.
Esittelijä myöntää, että taloudellisen epävakauden riski on talousalan toiminnalle luontainen.
The European Union is a community of values and the most fundamental of these is the inherent dignity of every human being.
Euroopan unioni on arvoyhteiskunta, ja jokaisen ihmisen synnynnäinen arvo on sen tärkein arvo.
This tendency is being aided and abetted by the inherent weakness of the common budget, which is guaranteed by the manner in which it is financed.
Yhteisön budjetin synnynnäinen heikkous myötävaikuttaa tähän taipumukseen, joka on riippuvainen budjetin rahoitustavasta.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "inherent":

inherent

Contoh penggunaan untuk "inherent" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishInstead, let us nurture the inherent power of our economy to keep renewing itself.
Sen sijaan meidän on vaadittava taloudeltamme sisäistä voimaa uudistaa itseään.
EnglishThe European Union suffers from a fundamental problem inherent to a period of growth.
Euroopan unioni kärsii eräästä kasvukauteen liittyvästä keskeisestä ongelmasta.
EnglishIn future, this will also form an inherent part of the European Constitution.
Tulevaisuudessa se tulee olemaan myös olennainen osa Euroopan perustuslakia.
EnglishIt is inherent in and directs relations between the European Union and a Member State.
Se kuuluu luonnostaan Euroopan unionin ja jäsenvaltion suhteisiin ja ohjaa niitä.
EnglishAny blacklist of carriers bears an inherent risk of retaliatory measures.
Mahdollinen musta lista lentoyhtiöistä tuo mukanaan riskin kostotoimenpiteistä.
EnglishThey felt that this was an inherent element of the comitology agreement made last year.
Ne katsoivat niiden johtuvan luontaisesti viimevuotisesta komitologiasopimuksesta.
EnglishThese are the circumstances of the dispute, which are inherent in our system.
Nämä ovat olosuhteet, joista kiistellään, ja ne ovat osa järjestelmäämme.
EnglishAren't those negative emotions, or destructive emotions, inherent to the nature of mind?
Eivätkö negatiiviset tai vahingolliset tunteet ole myötäsyntyisiä mielellemme?
EnglishIt is illustrative of the weaknesses and difficulties inherent in European unification.
Se on osoitus Euroopan yhdentymiseen liittyvistä puutteista ja vaikeuksista.
EnglishThis example shows us the dangers inherent in a lack of a genuine common foreign policy.
Näemme tämän esimerkin myötä todellisen yhteisen ulkopolitiikan puuttumisen vaarat.
EnglishThat is the inherent position, which is why we are rejecting the compromise.
Tämä on kompromississa esitetty keskeinen kanta, ja siksi hylkäämme sen.
EnglishThat argument disregards the principle of continuity inherent in any authority.
Tässä unohdetaan kaikelle hallinnolle ominainen jatkuvuuden periaate.
EnglishThe right of asylum is a precious right as it is a right inherent to the human being.
Turvapaikkaoikeus on arvokas oikeus, koska se on ihmiselle olennaisesti kuuluva oikeus.
EnglishWho cares about the risks inherent in messing about with life and making artificial changes?
Kuka välittää elämään puuttumisen ja keinotekoisten muutosten tuomista vaaroista?
EnglishThis is an ever-changing situation and the inherent dangers are very great.
Tilanne muuttuu jatkuvasti, ja siihen liittyvät vaarat ovat merkittäviä.
EnglishAnd the principle of legal guarantee is inherent to the Rule of Law.
Oikeudellisten takeiden periaate on kuitenkin oikeusvaltioille ominainen periaate.
EnglishThis matter is becoming an inherent part of the new agreement between the EU and Russia.
Asiasta on tulossa olennainen osa EU:n ja Venäjän välistä uutta sopimusta.
English3:11 Now, our inherent wisdom doesn't have to be insider's knowledge.
3:11 Joten, meidän sisäinen viisautemme ei tarvitse jäädä omaksi tiedoksemme.
EnglishThe recent accident in Japan has highlighted the risks inherent to nuclear plants.
Japanin tuore onnettomuus on tuonut ydinvoimaloihin liittyvät riskit entistä selvemmin esiin.
EnglishThe emphasis is still on small projects, but with all the difficulties inherent in them.
Pieniä hankkeita kaikkine niihin liittyvine ongelmineen painotetaan yhä.