Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "to inject"

EN

"to inject" bahasa Finlandia terjemahan

EN to inject
volume_up
[injected|injected] {kata kerja}

This will make it easier for diabetics, for example, to calculate the number of bread units, instead of having to guess how much insulin to inject.
Se auttaa esimerkiksi diabeetikkoja laskemaan leipäyksikköjen määrän sen sijaan, että pitäisi arvata paljonko insuliinia ruiskuttaa.
My own experience of witnessing contractors' attempts to inject dirty water under the ground to satisfy EU rules tells me what problems lie ahead.
Omat kokemukseni seurattuani urakoitsijoiden yrityksiä ruiskuttaa likaista vettä maan alle EU:n sääntöjen täyttämiseksi kertovat minulle, mitä ongelmia on odotettavissa.
From this point of view, we must praise the efforts of the European Investment Bank, as it is to inject EUR 30 billion between 2008 and 2011.
Tästä näkökulmasta meidän on kehuttava Euroopan investointipankin toimia, sillä sen on määrä ruiskuttaa pk-yrityksiin 30 miljardia euroa vuosina 2008-2011.
to inject

Contoh penggunaan untuk "to inject" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishIt is important that we inject a new political dynamic into the enlargement process.
On tärkeää, että tuomme laajentumisprosessiin uutta poliittista liikevoimaa.
EnglishMr President, if you will allow me, I will try to inject a bit of common sense into this debate.
Arvoisa puhemies, jos sallitte, yritän tuoda tähän asiaan hieman tervettä järkeä.
EnglishThat is the purpose of this new Regulation: to inject some flexibility into financial management.
Se on tämän uuden asetuksen tarkoitus: saada aikaan joustavuutta taloushallintoon.
EnglishDoes this mean that the public sector is required to inject capital?
Tarkoittaako tämä, että julkisen sektorin edellytetään lisäävän pääomaa?
EnglishHe must, in turn, try to inject some ambition into this budget.
Hänen on vuorostaan pyrittävä tekemään tästä talousarviosta hieman kunnianhimoisempi.
EnglishIt may inject real dynamism into society if it is based on genuine mutual tolerance.
Siitä voi tulla oikea voiman lähde, jos se perustuu todelliseen vastavuoroiseen suvaitsevaisuuteen.
EnglishAs mentioned a moment ago, it will inject feeling and soul into Europe.
Sen avulla edistämme myös eurooppalaisuuden tunnetta ja henkeä, kuten täällä juuri huomautettiin.
EnglishSecondly, to inject more competition into this market for the ultimate benefit of our citizens.
Toiseksi, on parannettava markkinoiden kilpailukykyä, mikä hyödyttää viime kädessä kansalaisia.
EnglishThis is why we back UN reform that will secure greater efficiency and also inject new vision.
Tästä syystä tuemme YK:n uudistusta, jolla varmistetaan tehokkaampi toiminta ja uudet näkemykset.
EnglishThat could have allowed us to inject a little 'soul' into a system sadly in need of it.
Tämän ansiosta olisi voitu antaa "vähän enemmän sielukkuutta" kokonaisuudelle, joka tarvitsee sitä kipeästi.
EnglishThis is probably even more important than how much money we actually have or can inject.
Tämä on todennäköisesti tärkeämpää kuin se, kuinka paljon meillä itse asiassa on rahaa tai voimme sitä käyttää.
EnglishIt would not be possible to catch and inject thousands of pigs every day for perhaps a week.
Ei olisi mahdollista koota joka päivä mahdollisesti viikonkin ajan tuhansia sikoja ruiskeiden antamista varten.
EnglishFor the past 40 years, the taxpayers have had to inject no less than BEF 62 billion into that company.
Veronmaksajat ovat kuluneiden 40 vuoden aikana saaneet pumpata jo 62 miljardia frangia tähän yritykseen.
EnglishIt would be extremely positive if we could encourage all those powers in China which inject more consistency into the fabric.
Kaikenlaisten yhtenäistävien voimien edistäminen Kiinassa olisi erittäin suotavaa.
EnglishThis proves that this policy has got out of hand and that we must inject transparency into the flow of funding.
Tämä osoittaa, että tämä politiikka on karannut käsistä ja että meidän on saatava rahavirtoja näkyvämmiksi.
EnglishThey inject life into a country and into the Union as a whole.
Ne tuovat eloa maahan ja koko unioniin.
EnglishWe will need to decide whether we want to inject more funding into other institutions in preparation for enlargement.
Meidän täytyy päättää, haluammeko antaa myös muille toimielimille lisää rahaa laajentumisen valmisteluun.
EnglishSecond, the abolition of the storage levy scheme will inject an element of competition into the highly distorted market.
Toiseksi, varastointimaksujärjestelmän lakkauttaminen luo kilpailua erittäin vääristyneille markkinoille.
EnglishThis will inject around EUR 180 billion of liquidity into the market, to the benefit of small and medium-sized enterprises.
Tämä tuo markkinoille likviditeettiä noin 180 miljardia euroa pienten ja keskisuurten yritysten hyväksi.
EnglishWe focused on the key issues where action is crucial if we are to re-inject momentum into the Lisbon Agenda.
Keskityimme tärkeimpiin aiheisiin, jotka edellyttävät välitöntä toimintaa, jos Lissabonin strategiaan halutaan uutta puhtia.