Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "to injure"

EN

"to injure" bahasa Finlandia terjemahan

EN to injure
volume_up
[injured|injured] {kata kerja}

We think it is important, as Mr Watts has so rightly explained, to make the car a safer means of transport, because can kill and injure people.
Pidämme myös tärkeänä - kuten kollegani Watts oikeutetusti sanoi - tehdä autosta turvallisempi liikenneväline, sillä se on väline, joka tappaa ja vahingoittaa ihmisiä.
Noise makes people ill and therefore not only injures and stresses people themselves, it also damages the community as a whole, i.e. the national economy.
Melu tekee ihmisistä sairaita sekä vahingoittaa ja kuormittaa sitä kautta ihmisten lisäksi myös kokonaisuutta, nimittäin kansantaloutta.
It would also be a good idea to include injuries caused by the actions of a third person and those arising from cases of people who attempt to injure themselves.
Lisäksi olisi hyvä sisällyttää kolmansien henkilöiden tahallisesti aiheuttamat vahingot tai tapaukset, joissa henkilö yrittää vahingoittaa itseään.
It is time for the negotiating table to take centre stage, without any rhetoric or pressures which might injure either party's dignity or Croatia's accession status.
Neuvottelijoiden on aika ottaa keskeinen asema ilman puheita tai painostusta, jotka saattaisivat loukata jommankumman osapuolen arvokkuutta tai Kroatian asemaa liittymisneuvotteluissa.
A number of people were also seriously injured by the perpetrator, who then turned his gun on himself.
Rikoksentekijä myös haavoitti vakavasti useaa ihmistä, minkä jälkeen hän suuntasi aseen itseään kohti.

Contoh penggunaan untuk "to injure" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishYour car insurance policy from your home country covers you throughout the EU if you injure someone.
Kotimaasta ottamasi liikennevakuutus antaa sinulle vakuutusturvan koko EU:ssa, jos aiheutat vahinkoa jollekulle ulkomailla.
EnglishWe have now managed successfully to injure a Serbia trying to forget Milošević and build a democratic future.
Olemme onnistuneet loukkaamaan Serbiaa, joka yrittää unohtaa Miloševićin ja rakentaa demokraattista tulevaisuutta.
EnglishMadam Commissioner, we all know who are the culprits that, in this respect, kill or injure our children.
Arvoisa komission jäsen, me kaikki tiedämme, ketkä ovat syyllisiä, jotka tässä suhteessa tappavat tai vammauttavat lapsiamme.
EnglishAfter all, unexploded bombs and shells continue to injure many people long after the end of an armed conflict.
Räjähtämättömät pommit ja raketit aiheuttavat nimittäin vammoja monille ihmisille vielä pitkään aseellisen konfliktin päätyttyäkin.
EnglishYour insurance from home will always cover you if you injure someone else (third-party damages) in any EU country.
Kotimaasi liikennevakuutus tarjoaa aina vakuutussuojan, jos aiheutat vahinkoa jollekulle (siviilioikeudellinen vastuu) toisessa EU-maassa.
EnglishBy scattering explosives over wide areas they can kill and injure, as we all know, large numbers of civilians, very often children.
Ammuksista räjähteet leviävät laajoille alueille ja kuten tiedämme, ne voivat tappaa tai vammauttaa monia siviilejä, usein lapsia.
EnglishHowever, there is no reason to exclude other age groups, such as for example adults who injure themselves in the home or during their free time.
Ei ole kuitenkaan syytä jättää pois muita ikäluokkia, kuten vanhuksia, jotka loukkaantuvat kodissaan tai vapaa-aikanaan.
EnglishAnyone who, in a bus accident, does not have their seat belt fastened, with the result that they are thrown around the bus, will also injure their fellow passengers.
Kaikki, jotka eivät linja-auto-onnettomuudessa pidä turvavyötään kiinni ja jotka tämän vuoksi lentelevät linja-auton sisällä, vahingoittavat myös kanssamatkustajiaan.
EnglishNow and in the future, the revolution to prevent actions which injure, humiliate and destroy will occur by changing the social inequalities which Europe has simply aggravated.
Loukkaavan, nöyryyttävän ja tuhoavan järjestelmän vastainen vallankumous tehdään edelleen ja aina muuttamalla sosiaalista eriarvoisuutta, jota Eurooppa on vain jyrkentänyt.