Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "insatiable"

EN

"insatiable" bahasa Finlandia terjemahan

EN

insatiable {kata sifat}

volume_up
insatiable
The widespread removal of tropical timber is driven by an insatiable appetite for products to grace our homes.
Trooppisen puun laajamittainen kaatamisen syynä on kyltymätön himo tuotteisiin, joilla koristamme kotejamme.
   Mr President, although the price of crude oil has tripled on the world market within the past three years, the insatiable hunger of mankind for energy does not seem to have abated.
   Arvoisa puhemies, vaikka raakaöljyn maailmanmarkkinahinta on kolminkertaistunut kolmen viime vuoden aikana, ihmiskunnan kyltymätön energiannälkä ei näytä tyydyttyneen.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "insatiable":

insatiable

Contoh penggunaan untuk "insatiable" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishAppeasement only whets the appetite - the insatiable appetite - of terrorists.
Terroristien rauhoittelu vain kasvattaa heidän ruokahaluaan - kyltymätöntä ruokahalua.
EnglishI will provide an answer to my own question: an insatiable thirst for profit.
Vastaan yhtä retorisesti, että takana on sairas voiton tavoittelu.
EnglishThis proposal to me exposes the insatiable fanaticism of Europhiles.
Minun nähdäkseni tämä ehdotus paljastaa EU:lle myönteisten tahojen kyltymättömän fanaattisuuden.
EnglishThe market is insatiable and exhausts natural resources.
Markkinat ovat kyltymättömät ja ne ehdyttävät luonnonvarat.
EnglishThe widespread removal of tropical timber is driven by an insatiable appetite for products to grace our homes.
Trooppisen puun laajamittainen kaatamisen syynä on kyltymätön himo tuotteisiin, joilla koristamme kotejamme.
EnglishHowever, the June List is critical of the EU's seemingly insatiable need to incorporate more and more policy areas within its sphere of competence.
Kesäkuun lista arvostelee kuitenkin EU:n nähtävästi kyltymätöntä tarvetta liittää yhä useampia politiikanaloja toimivaltaansa.
EnglishOn top of that, the insatiable and greedy foreign pharmaceutical corporations are consuming more than half of my country’s health budget.
Tämän lisäksi kyltymättömät ja ahneet ulkomaiset lääkeyhtiöt kuluttavat yli puolet kotimaani talousarviossa terveydenhuoltoon osoitetuista varoista.
EnglishThis House must cease to be a parliament of the insatiable, or else serious damage will be done to democracy, which is what this place is all about.
Parlamenttimme ei saa olla enää täynnä kyltymättömiä jäseniä, tai muuten teemme vakavaa vahinkoa demokratialle, josta tässä paikassa on kysymys.
EnglishAnd I was always absorbed in a book, science fiction book, which took my mind to other worlds, and satisfied, in a narrative form, this insatiable sense of curiosity that I had.
Olin aina kirjan imussa, tieteiskirjan, joka vei mieleni toisiin maailmoihin, ja tyydytti, kerronnallaan, kyltymättömän uteliaisuuteni.
EnglishI would ask you to vote against this directive, but knowing your insatiable appetite for more and more legislation, I know I am wasting my breath.
Kehottaisin teitä äänestämään tätä direktiiviä vastaan, mutta koska tunnen teidän kyltymättömän halunne lainsäädännön jatkuvaan lisäämiseen, tiedän hukkaavani aikaani.
English   Mr President, although the price of crude oil has tripled on the world market within the past three years, the insatiable hunger of mankind for energy does not seem to have abated.
   Arvoisa puhemies, vaikka raakaöljyn maailmanmarkkinahinta on kolminkertaistunut kolmen viime vuoden aikana, ihmiskunnan kyltymätön energiannälkä ei näytä tyydyttyneen.
EnglishHow long have we been complaining that there is an extreme fight for prices and survival going on in agriculture, fuelled by the insatiable demand for ever cheaper food.
Kuinka kauan olemmekaan valittaneet, että maatalouden alalla käydään hirvittävää hinta- ja selviytymistaistelua, jota loppumattomat vaatimukset aina vaan halvemmasta ruoasta ruokkivat.
English. - Madam President, in this building there is an insatiable demand for power and control - levels of control which previously only the USSR would have dreamt of.
IND/DEM-ryhmän puolesta. - (EN) Arvoisa puhemies, tässä rakennuksessa on pohjaton vallan ja valvonnan tarve. Aiemmin vain Neuvostoliitossa haaveiltiin samasta valvonnan tasosta.