Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "institutions"

EN

"institutions" bahasa Finlandia terjemahan

EN institutions
volume_up
{jamak}

institutions
Woods institutions were based on the ideas of the British economist John Maynard
John Maynard Keynesin ajatuksille perustuvat Bretton Woods -instituutiot tähtäsivät
the United Nations and what are referred to as the Bretton Woods institutions,
Bretton Woods -instituutiot eli
Only institutions that preserve the collective experience can mature.'
Vain kollektiivista kokemusta vaalivat instituutiot voivat kehittyä.”
institutions (juga: agencies, departments)
Supranational and international institutions are also eligible debtors.
Myös ylikansalliset ja kansainväliset laitokset hyväksytään velallisiksi.
Very often their qualifications are not recognised by employers or institutions.
Hyvin usein työnantajat tai laitokset eivät tunnusta heidän tutkintojaan.
National fiscal rules and institutions can play an important role in this respect.
Tässä asiassa kansalliset verosäännöt ja -laitokset ovat keskeisessä asemassa.

Contoh penggunaan untuk "institutions" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishInstitutions will last, so we need to have institutions for the enlarged Europe.
Toimielimet ovat pysyviä, joten me tarvitsemme laajentuneen unionin toimielimet.
EnglishIn conciliation, a balance was struck which made sense to all the institutions.
Sovittelussa löydettiin tasapaino, jonka kaikki toimielimet saattoivat hyväksyä.
EnglishIt is now up to the other institutions to do theirs.
Parlamentti on oman osuutensa tehnyt, muiden toimielinten on nyt tehtävä omansa.
Englishother claims on euro area credit institutions denominated in euro (asset item 6).
muihin euromääräisiin saamisiin euroalueen luottolaitoksilta (vastaavien erä 6).
EnglishI think we should respect our institutions, namely the independent institutions.
Meidän on mielestäni kunnioitettava - nimenomaan riippumattomia - toimielimiämme.
EnglishThat we have to push for more transparency with other institutions remains clear.
On selvää, että meidän on painostettava muita toimielimiä lisäämään avoimuutta.
EnglishThe EU institutions should keep to what has been agreed in these negotiations.
EU:n toimielinten on pidettävä kiinni näissä neuvotteluissa sovituista asioista.
EnglishFor once too, the Europe of the institutions was at one with the people of Europe.
Kerrankin EU:n toimielimet olivat myös yhtä mieltä Euroopan kansalaisten kanssa.
EnglishOn the other institutions, we have had useful discussions in the last day or two.
Muiden toimielinten osalta olemme käyneet viime päivinä hyödyllisiä keskusteluja.
EnglishECB Opinion on Greek legislation relating to credit and financial institutions
EKP:n lausunto luotto- ja rahoituslaitoksia koskevasta lainsäädännöstä Kreikassa
EnglishThe institutions of the Union must respect the rights written into the Charter.
Unionin toimielinten on kunnioitettava perusoikeuskirjaan kirjattuja oikeuksia.
EnglishRussia must strengthen its institutions and operate according to the rule of law.
Venäjän on vahvistettava näitä instituutioita ja toimittava oikeusvaltion tavoin.
EnglishThis will convince people that the institutions are effective and close to them.
Se vakuuttaa ihmiset siitä, että toimielimet ovat tehokkaita ja heitä lähellä.
EnglishMoreover, new institutions such as the G20 are being created to respond to these.
Lisäksi G20-ryhmän kaltaisia elimiä perustetaan vastaamaan uuteen tilanteeseen.
EnglishThis text uses concepts based on the agreement reached between the institutions.
Tässä tekstissä käytetään toimielinten väliseen sopimukseen perustuvia käsitteitä.
EnglishSimilarly, the decisions of the competent judicial institutions must be enforced.
Samoin toimivaltaisia oikeusviranomaisia koskevat päätökset on pantava täytäntöön.
EnglishWe should also give more consideration to children in pre-school institutions.
Meidän olisi myös kiinnitettävä enemmän huomioita esikouluissa oleviin lapsiin.
EnglishOverall, Bulgaria has consolidated and deepened the stability of its institutions.
Bulgaria on kaiken kaikkiaan lujittanut ja syventänyt instituutioidensa vakautta.
EnglishToo many people still live in unacceptable conditions in Romania’s institutions.
Liian monet ihmiset elävät yhä sietämättömissä oloissa Romanian asuntoloissa.
EnglishThe European Union institutions cannot achieve sustainable development alone.
Euroopan unionin toimielimet eivät voi yksinään saada aikaan kestävää kehitystä.