Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "insurance policy"

EN

"insurance policy" bahasa Finlandia terjemahan

EN

insurance policy {kata benda}

volume_up
insurance policy

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "insurance policy":

insurance policy

Terjemahan serupa untuk "insurance policy" dalam bahasa Finlandia

insurance kata benda
policy kata benda

Contoh penggunaan untuk "insurance policy" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishI am sure that the lovely farm owned by Mr Daul is covered by a fire insurance policy.
Olen varma, että jäsen Daulin omistama hieno tila on vakuutettu tulipalon varalta.
EnglishIssuing an insurance policy against abduction by aliens seems a pretty safe bet.
Vakuutusten myyminen avaruusolentojen kaappausten varalta vaikuttaa melko turvalliselta.
EnglishAs you know it is our insurance policy, as the Commission has said.
Kuten tiedätte, se on meidän vakuutussopimuksemme, kuten komissio on asian ilmaissut.
EnglishIt is like paying into an insurance policy which never pays out.
Se on aivan kuin maksaisi vakuutuksia hyötymättä niistä koskaan.
EnglishIt means that you can take out an insurance policy which can then be bought and sold like a commodity.
Kyse on siitä, että on mahdollista ottaa vakuutus, joka voidaan ostaa ja myydä kuin kulutushyödyke ikään.
EnglishDuring this period, he ought neither to have to register a new address for his vehicle nor to have to effect a new insurance policy.
Tänä aikana hänen ei tarvitse tehdä autostaan ilmoitusta eikä tehdä uutta vakuutuskirjaa.
EnglishOf course, under the Treaty, insurance system reforms and policy are national responsibilities.
Perustamissopimuksen mukaan eläkepolitiikka ja eläkejärjestelmän uudistukset kuuluvat tietysti kansallisen toimivallan piiriin.
EnglishYour car insurance policy from your home country covers you throughout the EU if you injure someone.
Kotimaasta ottamasi liikennevakuutus antaa sinulle vakuutusturvan koko EU:ssa, jos aiheutat vahinkoa jollekulle ulkomailla.
EnglishLazlo, who is from Slovenia, moves to Britain, bringing his car, for which he has a standard Slovenian insurance policy.
Slovenialainen Lazlo aikoo muuttaa Isoon-Britanniaan ja tuoda mukanaan auton, jolla on slovenialainen liikennevakuutus.
EnglishThe social package represents the insurance policy for the future of the Union and it is essential for its long-term development.
Sosiaalipaketti on unionin tulevaisuuden vakuutuspolitiikkaa, ja se on olennaisen tärkeä unionin pitkän aikavälin kehitykselle.
EnglishWherever you are travelling in the EU your car insurance policy will automatically provide the minimum cover (third party liability) required by law.
Liikennevakuutus antaa automaattisesti lakisääteisen vähimmäissuojan (siviilioikeudellinen vastuu) kaikkialla EU:n alueella.
EnglishNor can it be a surprise that the change in the redundancy pay scheme makes it more like a personal insurance policy.
Mikään yllätys ei ole myöskään se, että varhennetun vanhuuseläkejärjestelmän muutos vahvistaa sen sellaisia piirteitä, jotka ovat tunnusomaisia yksilöllisille vakuutuksille.
EnglishSuch a policy should provide us with an insurance policy against Russia's developing ambitions and yet another attempt to make Ukraine a vassal state.
Sellainen politiikka antaisi meille vakuudet Venäjän lisääntyviä pyrkimyksiä vastaan ja siltä varalta, että Venäjä yrittäisi tehdä Ukrainasta uudelleen sen vasallivaltion.
EnglishAlthough the person had their own insurance, they were not able to add their own insurance policy for costs and were not able to recover under that policy either.
Vaikka kyseisillä henkilöillä oli oma vakuutus, he eivät voineet lisätä sitä oman vakuutuksensa kustannuksiin eivätkä saaneet sitä myöskään toisen vakuutuksista.
EnglishIf your insurance policy comes from a country that applies higher liability coverage than the EU minimum, you will be covered up to that amount throughout the EU.
Jos liikennevakuutuksesi on EU-maasta, jossa sovelletaan EU:n vähimmäisvastuumääriä korkeampia korvauksia, vakuutusturvasi on niiden mukainen kaikkialla EU:n alueella.
EnglishOne noticeable disappearance is that of an insurance policy, by means of a financial guarantee, that would make it easier for the victims of maritime disasters to be compensated.
Erityisesti on poistunut ajatus rahavakuuteen perustuvasta vakuutussopimuksesta, jonka avulla merionnettomuuksien uhreille olisi helpompi maksaa korvausta.
EnglishThis is where policies on insurance systems, including the policy of the European Union, lead; this is what happens when you refer to grass-roots movements as terrorism.
Arvoisa puhemies, tähän johtaa muun muassa Euroopan unionin harjoittama eläkevakuutuspolitiikka, samoin kuin kansalaisliikkeiden toiminnan leimaaminen terrorismiksi.
EnglishIt is to protect insurance policy holders by requiring insurance companies to hold extra regulatory capital to act as a buffer against unfortunate circumstances.
Sen tarkoituksena on suojata vakuutuksenottajaa velvoittamalla vakuutusyhtiöitä ylläpitämään ylimääräistä lakisääteistä pääomaa, joka toimii puskurina yllättävien olojen varalta.
EnglishYour report considers several pros and cons of a system where legal expenses would be compulsorily covered, EU-wide, by the motor insurance policy of the liable party.
Mietinnössänne tuodaan esiin useita myönteisiä ja kielteisiä seikkoja järjestelmästä, jossa vakuutuksenantajan liikennevakuutuksen olisi pakollisesti katettava oikeusturva koko EU:ssa.
EnglishIf the actual damage exceeds the maximum amount in the country where the accident happened and you do not have higher cover in your insurance policy, you will have to pay the difference.
Jos vahinkojen määrä ylittää korvausten enimmäismäärän onnettomuuden tapahtumamaassa, eikä liikennevakuutuksesi kata korkeampaa korvausvastuuta, sinun on maksettava erotus.