Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "to insure"

EN

"to insure" bahasa Finlandia terjemahan

volume_up
sure {kt sft}
FI
volume_up
sure {kt seru}
FI

EN to insure
volume_up
[insured|insured] {kata kerja}

In my country it has up to now been customary to insure biometric risks.
Kotimaassani on tähän asti ollut tapana vakuuttaa biometriset riskit.
Miten ne voivat vakuuttaa itsensä?
It defies comprehension, for example, that shipowners can still insure themselves against fines for marine pollution.
On mahdotonta ymmärtää esimerkiksi, että laivanvarustajat voivat edelleen vakuuttaa itsensä meren pilaantumisesta aiheutuvien sakkojen varalta.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "sure":

sure

Contoh penggunaan untuk "to insure" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishAn entrepreneur must insure himself against retirement, unemployment and death.
Yrittäjän on vakuutettava itsensä vanhuuden, työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta.
EnglishMoreover, in this 8,000-mile journey, they have to insure this ice doesn't melt.
Lisäksi, tämän yli 10 000 kilometrin matkan ajan heidän täytyy taata, ettei se sula.
EnglishIs it possible to insure ourselves in future against these kinds of calamities?
Onko tulevaisuudessa mahdollista suojautua tällaisia katastrofeja vastaan?
EnglishEmployers are obliged to insure their employees against industrial accidents.
Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturman varalta.
EnglishThis is nothing more than a game: I will insure myself against my neighbour's house burning down.
Se on vain peliä. Vakuutan itseni sen varalta, että naapurini talo palaa.
EnglishThe astute and sensible SME can insure for a modest premium.
Kokeneet ja järkevät pk-yritykset voivat ottaa kohtuuhintaisen vakuutuksen.
EnglishHaving to re-insure and re-register can be such hindrances.
Uudelleenvakuuttaminen ja uudelleenrekisteröinti voivat olla juuri mainitun kaltaisia esteitä.
EnglishThe scientists must insure that the ice is not contaminated.
Tieteilijöiden tulee taata, ettei jäähän tule epäpuhtauksia.
EnglishI have never seen an insurer refuse to insure a non-existent risk.
Sillä en ole koskaan nähnyt yhdenkään vakuutusyhtiön kieltäytyvän vakuuttamasta vaaraa, jota ei ole olemassa.
EnglishSo why should we not insure people against the problem?
Miksi emme siis vakuuttaisi ihmisiä tämän ongelman varalle?
EnglishHowever, we must bear in mind that we cannot insure against every conceivable eventuality.
Meidän on kuitenkin muistettava, ettemme voi suojautua vakuutuksin aivan kaikkien ajateltavissa olevien sattumien varalta.
EnglishAirline companies have no legal obligation to insure against a collapse and so some of them do not take out such insurance.
Lentoyhtiöillä ei ole minkäänlaisia oikeudellisia velvoitteita ottaa konkurssivakuutusta, ja eräät niistä eivät ota sitä.
EnglishYou may find it difficult to insure a UK registered car in Greece, but you should explain the special circumstances.
Sinun voi olla vaikea saada liikennevakuutusta Isossa-Britanniassa rekisteröidylle autolle Kreikassa, mutta voit selittää vakuutusyhtiölle erikoistilanteesi.
EnglishHowever, we all know that, even in such cases, some companies do not insure certain categories of risks because they are unprofitable.
Me kaikki kuitenkin tiedämme, että jopa näissä tapauksissa jotkut yhtiöt eivät vakuuta tiettyjä riskiluokkia niiden kannattamattomuuden vuoksi.
EnglishHow can we tolerate a situation in which insurance companies refuse to insure disabled people or overcharge them, which is a form of discrimination.
Ja kuinka voimme sallia, että vakuutusyhtiöt kieltäytyvät vakuuttamasta vammaisia tai että heitä verotetaan liikaa, mikä on eräänlaista syrjintää.
EnglishIn certain regions of Italy, the fact is that insurance companies refuse to insure the Italian citizens, which is an extremely serious offence.
Eräissä Italian maakunnissa voi itse asiassa tapahtua sellaista, että vakuutusyhtiöt kieltäytyvät vakuuttamasta Italian kansalaisia, ja tämä on erittäin vakava paljastus.
EnglishThat is to say, why insure yourself or pay for any episode of ill health, for surgical intervention, if there is no hospital, if there is no doctor, if there is no medication?
Miksi kukaan vakuuttaisi itsensä tai maksaisi sairauksien tai leikkauksien varalta, jos ei ole sairaaloita, lääkäreitä tai jos ei ole lääkkeitä?
EnglishOf course, that has its merits for day-to-day administration, but in our opinion, this should not win out over the need to insure oneself against major nuclear risks.
Tällä on tietysti etunsa, kun ajatellaan jokapäiväistä hallintoa, mutta mielestämme sitä ei pidä asettaa suurten ydinvoimaloihin liittyvien vaarojen ehkäisemisen edelle.
EnglishIt is, then, quite incomprehensible that the operators of environmentally hazardous plant or those who use dangerous substances should not have to insure against liability.
On siis täysin käsittämätöntä, että ympäristölle haitallisten voimalaitosten operaattorien tai vaarallisten aineiden käyttäjien ei tarvitse ottaa vahinkovakuutusta.
EnglishHowever, we should remember that natural disasters are becoming increasingly common and are so destructive that insurance companies are refusing to insure against these kinds of events.
Meidän on kuitenkin muistettava, että luonnonkatastrofit yleistyvät koko ajan ja ne ovat niin tuhoisia, että vakuutusyhtiöt kieltäytyvät antamasta vakuutusta tällaisten tapahtumien varalta.