Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "insurgents"

EN

"insurgents" bahasa Finlandia terjemahan

EN

insurgents {kata sifat}

volume_up
insurgents
In May, the message was that the insurgents would be defeated before long.
Toukokuussa ilmoitettiin, että kapinalliset kukistettaisiin ennen pitkää.
Insurgents are now in control of much of the country, particularly its western parts.
Kapinalliset valvovat nyt suurta osaa maasta, erityisesti maan länsiosia.
Who were these 23 prisoners bounced out of prison by armed insurgents?
Keitä olivat ne 23 vankia, jotka aseistetut kapinalliset hätistivät ulos vankilasta?

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "insurgent":

insurgent

Contoh penggunaan untuk "insurgents" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishIt is Belgian weapons suppliers that protect the King against the insurgents.
Belgialaiset asetoimittajat suojelevat kuningasta kapinallisia vastaan.
EnglishThe so-called insurgents are obviously armed, and powerfully so, by one or more foreign powers.
Yksi tai useampi ulkovalta aseistaa selvästi niin sanottuja kapinallisia, ja vahvasti.
EnglishThe ceasefire they attempted to negotiate with the insurgents broke down in August 2003.
Tulitauko, josta poliitikot yrittivät neuvotella kapinallisten kanssa, rikkoutui elokuussa 2003.
EnglishPakistan should be in a position to adequately fight the influx of insurgents from Afghanistan.
Pakistan olisi pystyttävä torjumaan asianmukaisesti Afganistanista tulevan kapinallisvirran.
EnglishAnd there was two journalists involved that clearly weren't insurgents because that's their full-time job.
Ja nuo kaksi toimittajaa eivät olleet kapinallisia vaan tekemässä työtään.
EnglishThat has helped recruit many to the insurgents’ cause.
Se on auttanut saamaan monia toimimaan kapinallisten asian puolesta.
EnglishOn the contrary, the military’s violent infringements of human rights will lead to still greater support for the insurgents.
Sen sijaan sotilaiden väkivaltaiset ihmisoikeusloukkaukset kasvattavat kapinallisten kannatusta entisestään.
EnglishIt is simply to delete the word 'Communist' before 'insurgents', and to replace '120 000 lives' with '40 000 lives'.
Poistetaan sana "kommunististen" sanan "kapinallisten" edestä ja korvataan "120 000 ihmisen henkeä" "40 000 ihmisen hengellä".
EnglishThese are actually insurgents and terrorists and these are the people who are making greatest use of these weapons around the world.
He ovat itse asiassa kapinallisia ja terroristeja, ja nämä ihmiset käyttävät näitä aseita eniten koko maailmassa.
EnglishFor example, the helicopters used against civilians and insurgents by the security forces in Nepal contain EU components.
Esimerkiksi Nepalin turvajoukkojen siviilejä ja kapinallisia vastaan käyttämissä helikoptereissa on EU:ssa valmistettuja komponentteja.
EnglishFurthermore, we have learned that within the last few hours the anti-government insurgents have apparently begun to march on Tirana.
Olemme lisäksi saaneet kuulla, että vallanpitäjiä vastaan kapinoijat ovat viimeisten tuntien aikana liikkuneet kohti Tiranaa.
EnglishThis includes cooperating with Iraq to prevent cross-border transit and support for terrorists and insurgents.
Tässä yhteydessä pyritään muun muassa estämään terroristien ja kapinallisten tukeminen ja siirtyminen maiden rajojen yli yhteistyössä Irakin kanssa.
EnglishWe are therefore deeply concerned that the confrontation between the Lebanese armed forces and the Islamist insurgents is there.
Tämän vuoksi olemme hyvin huolestuneita siitä, että Libanonin armeijan ja islamistikapinallisten vastakkainasettelu on jo levinnyt.
EnglishWe are all familiar with the part played by Nagy Imre, the reforming communist Prime Minister who paid with his life for his commitment to the side of the insurgents.
Uudistusmielinen kommunistipääministeri Imre Nagy maksoi hengellään osallistumisestaan kapinallisten toimintaan, mikä on yleisesti tiedossa.
EnglishIt is particularly concerned by human rights violations both by the insurgents and by counter-insurgency forces in and around the country.
Komissio on erityisen huolissaan ihmisoikeusrikkomuksista, joihin ovat syyllistyneet niin vallankumoukselliset kuin niiden vastaiset joukotkin Nepalissa ja sen ympäristössä.
EnglishSecondly, a dialogue must be established with all the insurgents, and note that I did not say 'with the Taliban', because the word 'Taliban' is very restrictive.
Toiseksi, on saatava aikaan vuoropuhelu kaikkien kapinallisten kanssa, ja huomatkaa, etten sanonut "talebanien kanssa", sillä sana "taleban" on hyvin rajoittava.
EnglishThat is an insult to the memory of the workers of Gdansk, of the insurgents of Berlin in 1953, of Budapest in 1956, of Prague in 1968 and of all the freedom fighters.
Tämä loukkaa Gdanskin työläisten, Berliinissä vuonna 1953, Budapestissa vuonna 1956 ja Prahassa vuonna 1968 kapinoineiden sekä kaikkien vapaustaistelijoiden muistoa.
EnglishIn a case such as this, the violence of the insurgents who are fighting for the return of President Zelaya is legitimate and that of the putschists is criminal.
Tällaisessa tilanteessa presidentti Zelayan puolesta taistelevien kapinallisten harjoittama väkivalta on oikeutettua, kun taas vallankaappaajien väkivallanteot ovat rikollisia.
EnglishPoliticians have proved incapable of ridding Nepal of a group of so-called 'Maoist insurgents' that was launched in 1996 to bring down the monarchy and the regime.
Poliitikot ovat osoittautuneet kykenemättömiksi vapauttamaan Nepalin niin kutsutusta maolaiskapinallisten ryhmästä, joka perustettiin vuonna 1996 kaatamaan monarkiaa ja hallintoa.
EnglishThe 44 countries in ISAF today (28 of them NATO countries) constitute a heterogeneous force that is not providing an effective response in the current fight against insurgents.
ISAF-operaatioon osallistuvat 44 valtiota (joista 28 kuuluu Natoon) muodostavat epäyhtenäisen voiman, joka ei ole tehokas nykyisessä taistelussa kapinallisia vastaan.