Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "insurmountable"

EN

"insurmountable" bahasa Finlandia terjemahan

EN

insurmountable {kata sifat}

volume_up
insurmountable
The external debt burden of developing countries is an insurmountable problem.
Kehitysmaiden ulkoinen velkaantuminen on ylitsepääsemätön ongelma.
According to Western standards, this is an insurmountable obstacle for a constitutional state.
Länsimaisten mittapuiden mukaan tämä on ylitsepääsemätön este oikeusvaltiolle.
Visa policy must not become an insurmountable obstacle which obstructs the path to democracy.
Viisumikäytännöstä ei saa tulla ylitsepääsemätön este, joka haittaa demokratisoitumisprosessia.
insurmountable (juga: insuperable)
The cost is not insurmountable; nor is the task an impossible one.
Tämä ei ole mikään ylipääsemätön kustannus eikä ylipääsemätön tehtävä.
They will not represent an insurmountable cost for the European car industry.
Tämä ei ole mikään ylipääsemätön kustannus Euroopan autoteollisuudelle.
It is still not an insurmountable problem.
Se ei edelleenkään ole mikään ylipääsemätön ongelma.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "insurmountable":

insurmountable
surmountable
English

Contoh penggunaan untuk "insurmountable" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishFirstly, that of presenting competition as an absolute and insurmountable dogma.
Ensimmäinen on kilpailun pitäminen ehdottomana ja ylitsepääsemättömänä oppina.
EnglishTo be honest, a few months ago the dossier appeared technically insurmountable.
Muutama kuukausi sitten koko asia vaikutti rehellisesti sanoen ylitsepääsemättömältä.
EnglishThis is not insurmountable if we are not deeply and directly involved.
Tämä ei ole ylitsepääsemätöntä, jos osallistumme siihen merkittävästi ja suoraan.
EnglishSix states participating in the Convention were making taxation an insurmountable obstacle.
Valmistelukunnassa kuusi valtiota teki verotuksesta ylitsepääsemättömän ongelman.
EnglishI do not think there are insurmountable difficulties in this opinion.
En usko, että tässä lausunnossa on mitään ylitsepääsemättömiä vaikeuksia.
EnglishYet it turned out to be possible to eliminate virtually insurmountable obstacles.
Kuitenkin käytännöllisesti katsoen ylipääsemättömien esteiden poistaminen osoittautui mahdolliseksi.
EnglishAs you can see, Mr President, there is nothing insurmountable.
Arvoisa puhemies, kuten näette, tässä ei ole mitään ylitsepääsemätöntä.
EnglishWe cannot simply observe how lines considered insurmountable after World War II are crossed.
Emme voi vain katsella, kuinka toisen maailmansodan jälkeen ylittämättöminä pidettyjä rajoja ylitetään.
EnglishIt is true that there are difficulties, but they are not insurmountable.
Tietenkin vaikeuksia on, mutta ne ovat voitettavissa!
EnglishIn the international community there are profound and apparently insurmountable differences in this regard.
Tällä alalla kansainvälisessä yhteisössä esiintyy syviä ja ilmeisesti ylipääsemättömiä näkemyseroja.
EnglishHowever, can these objectives be achieved, or will they again become yet another insurmountable obstacle?
Onko näitä tavoitteita kuitenkaan mahdollista saavuttaa vai tuleeko niistä jälleen yksi ylivoimainen este?
EnglishIn my opinion, however, they are not insurmountable.
Ne eivät ole kuitenkaan mielestäni ylitsepääsemättömiä.
EnglishIt would allow exceptions to be made in cases where the plasma shortage really is an insurmountable problem.
Se sallisi poikkeusmahdollisuuksiin turvautumisen tapauksissa, joissa plasmapula todella on ylittämätön ongelma.
EnglishWe have obtained results in an area where there were seemingly insurmountable divisions: European defence.
Olemme saavuttaneet tuloksia alalla, joka vaikutti ylitsepääsemättömän jakautuneelta: Euroopan puolustuksen alalla.
EnglishThe vast majority of my group felt that there was nothing that was insurmountable in the report before us today.
Ryhmäni enemmistö oli sitä mieltä, että tänään käsiteltävänä olevassa mietinnössä ei ole mitään ylitsepääsemätöntä.
EnglishIt is up to Turkey to decide whether the first obstacles encountered on this new road are to prove insurmountable or not.
Turkin tehtävänä on päättää, onko uudella tiellä vastaan tulleiden esteiden oltava ylipääsemättömiä vai ei.
EnglishIt is not an insurmountable obstacle, however.
Tämä ei ole kuitenkaan ylittämätön este.
EnglishI would like to think that such a long interruption can only be caused by very serious, insurmountable problems.
Nyt olenkin sitä mieltä, että puhemiehistön olisi kiireellisesti tarkistettava tämän keskeyttämisen taustalla olevat syyt.
EnglishOthers said: 'there are participative and organisational issues which will be difficult, if not insurmountable'.
Toiset sanoivat: ”on osallistumista ja järjestämistä koskevia kysymyksiä, jotka ovat vaikeita elleivät ylitsepääsemättömiä”.
EnglishIn spite of some outstanding issues, differences between the Council and Parliament were not insurmountable.
Joistakin ratkaisematta jääneistä kysymyksistä huolimatta neuvoston ja parlamentin näkemyserot eivät ole olleet ylitsepääsemättömiä.