Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "intangible"

EN

"intangible" bahasa Finlandia terjemahan

EN intangible
volume_up
{kata sifat}

intangible (juga: ethereal, immaterial)
volume_up
aineeton {kt sft}
These make up a company's intangible assets, which should be protected and reserved entirely for the company's own use.
Näistä muodostuu yrityksen aineeton omaisuus, joka kannattaa suojata, varata kokonaan yrityksen omaan käyttöön.
A financial service, whether a savings vehicle like a pension or a mutual fund or just a simple bank account, is by its nature ethereal and intangible.
Rahoituspalvelu, olipa kyseessä sitten eläkkeen kaltainen säästöväline tai sijoitusrahasto tai pelkkä pankkitili, on luonteeltaan aineeton.
intangible (juga: abstract)
volume_up
abstrakti {kt sft}
Nonetheless, as I see it, one intangible measure is conspicuous by its absence.
Herättää huomiota, että siitä puuttuu kuitenkin eräs abstrakti toimenpide.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "intangible":

intangible
tangible

Contoh penggunaan untuk "intangible" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThat was included with the list of labels, so this heritage can be intangible as well.
Asetus liitettiin tunnusluetteloon, joten kulttuuriperintö voi olla myös aineetonta.
EnglishIt is hard to place a value on intangible assets, such as trademarks and patents.
Aineettomille oikeuksille, kuten tavaramerkeille ja patenteille, on vaikeaa määritellä hintaa.
EnglishUnfortunately, traditional accountancy methods attach little importance to intangible assets.
Valitettavasti perinteisessä kirjanpidossa ei ole sijaa henkiselle pääomalle.
EnglishSo much EU funding is used for intangible issues, and I hope we will support this report.
Niin paljon EU-rahoitusta käytetään aineettomaan, ja toivonkin meidän kannattavan tätä mietintöä.
EnglishFurthermore, the Code should also be applicable in cases of so-called intangible transfers of technology.
Käytännesääntöjä pitäisi soveltaa myös niin sanotuissa aineettomissa teknologian siirroissa.
EnglishThey can manifest the intangible and create identity.
Niillä voidaan ilmentää abstrakteja asioita ja luoda identiteettiä.
EnglishThere is no denying that it is hard to put a figure on intangible fixed assets like trademarks and patents.
On kieltämättä vaikeaa ilmaista aineettomia hyödykkeitä lukuina.
EnglishMy group is inflexible on some intangible principles for which I have been fighting for 50 years.
Ryhmäni on joustamaton joidenkin koskemattomien periaatteiden osalta, joiden puolesta olen taistellut 50 vuoden ajan.
EnglishTherefore, the invention is always something intangible.
Tämän vuoksi keksintö on aina jotakin abstraktia.
EnglishWe are talking here about intellectual property, in other words the ownership of something intangible and imponderable - ideas.
Puhumme täällä parhaillaan henkisestä omaisuudesta, eli abstraktista ja aineettomasta omaisuudesta: ideasta.
EnglishLet me remind you that this heritage is not only about sites, but also about intangible cultural heritage.
Saanen muistuttaa teitä siitä, ettei kulttuuriperinnössä ole kyse pelkästään kohteista vaan myös aineettomasta kulttuuriperinnöstä.
EnglishI support the bank's efforts to date to help finance tangible and intangible investments in new technologies.
Tuen pankin tähänastisia toimia, joilla se on auttanut rahoittamaan uuteen teknologiaan tehtyjä aineellisia ja aineettomia investointeja.
EnglishFinally, I believe that with the development of our digital environment, we cannot deny that counterfeiting has become intangible.
Lopuksi katson, että digitaalisen ympäristön kehityksen myötä väärennökset ovat kiistämättä muuttuneet aineettomiksi.
EnglishThe standardisation of rights concerning intangible assets has already proved its value in the case of trademark law and copyright.
Aineettomien omistusoikeuksien yhtenäistäminen on jo osoittautunut hyväksi tavaramerkki- ja tekijänoikeuksien alalla.
EnglishAdditionally, we must not forget investment in research in the sector and also in large-scale infrastructure, both tangible and intangible.
Emme saa myöskään unohtaa investoida autoalan tutkimukseen ja sekä kovaan että pehmeään laajaan infrastruktuuriin.
EnglishNoise pollution reaches us in diffuse, sporadic and intangible ways; often it even forms part of our daily environment.
Melusaaste saavuttaa meidät hajanaisena, ajoittaisena ja hienonhienona; se on jopa usein sisällytetty jokapäiväiseen elinympäristöömme.
EnglishIntangible concepts such as the market heartlessly and mercilessly dictate plant relocation or closure and concentration.
Vaikeasti mitattavat käsitteet kuten markkinat pakottavat säälimättömästi tuotantolaitosten siirtämiseen ja sulkemiseen sekä keskittämiseen.
EnglishIt is particularly difficult in the case of intangible property, such as the copyright to musical and literary works and patents.
Se on erityisen vaikea aineettoman omaisuuden, kuten musiikki- ja kaunokirjallisuusteosten tekijänoikeuksien ja patenttien tapauksessa.
EnglishIn the area of entertainment and consumer electronics, products which include software and other intangible services are becoming increasingly common.
Viihde- ja kulutuselektroniikan alalla ohjelmistoja ja muita aineettomia palveluja sisältävät tuotteet ovat yhä yleisempiä.
EnglishClearly, what is at issue is intangible property; I have in mind the UMTS dispute in this respect.
On aivan selvää, että henkiseen omaisuuteen liittyvät kysymykset ovat esillä; tarkoitan sitä, että UMTS- sodassa on kysymys oikeastaan juuri henkiseen omaisuuteen liittyvistä kysymyksistä.