Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "integral"

EN

"integral" bahasa Finlandia terjemahan

EN integral
volume_up
{kata benda}

1. matematika

integral

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "integral":

integral

Contoh penggunaan untuk "integral" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishA traditional book is an integral part of our culture, just like theatre or art.
Perinteinen kirja on olennainen osa kulttuuriamme, kuten teatteri tai taide.
EnglishLanguages are an integral part of Europe's linguistic and cultural diversity.
Kielet ovat olennainen osa Euroopan kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta.
EnglishWork in the Service should be treated as an integral part of their career at home.
Työskentely yksikössä on katsottava olennaiseksi osaksi heidän uraansa kotimaassa.
EnglishPolitical rights are, however, an integral part of any integration policy.
Poliittiset oikeudet ovat kuitenkin olennainen osa koko integraatiopolitiikkaa.
EnglishFostering human rights should be an integral part of the fight against terrorism.
Ihmisoikeuksien vaalimisen olisi oltava olennainen osa terrorismin vastaista torjuntaa.
EnglishI am among those who believe that mobility is now an integral part of competitiveness.
Kuulun niihin, joiden mielestä liikkuvuus on nykyään kilpailukyvyn olennainen osa.
EnglishLadies and gentlemen, in my view, breast implants are also an integral part of health.
Arvoisat kollegat, mielestäni rintaimplantitkin ovat olennainen osa terveyttä.
EnglishIn schools, media literacy must form an integral part of the timetable at every level.
Kouluissa medialukutaidon on oltava kiinteä osa kaikkien tasojen opetussuunnitelmaa.
EnglishThese rules have been included in the Community Code as an integral part of this Code.
Nämä säännöt on otettu mukaan keskeiseksi osaksi yhteisön viisumisäännöstöä.
EnglishArms export must form an integral part of the new EU security policy.
Aseiden viennistä pitää tulla EU:n uuden turvallisuuspolitiikan erottamaton osa.
EnglishI appreciate Mr Lagendijk' s integral approach to conflict prevention.
Arvostan kollega Lagendijkin yhtenäistä lähestymistapaa konfliktien ehkäisyssä.
EnglishEvaluation must become an integral part of the European Union approach.
Arvioinnista on muodostuttava Euroopan unionin lähestymistavan olennainen osa.
EnglishEnergy efficiency is now an integral part of the headline target of the EU 2020 strategy.
Energiatehokkuus on nykyään olennainen osa EU 2020 -strategian päätavoitetta.
EnglishThese are integral parts of the welfare state system characteristic of the European Union.
Ne ovat erottamaton osa Euroopan unionille ominaista hyvinvointiyhteiskuntaa.
EnglishThe development of a common asylum and immigration policy forms an integral part of this.
Yhteisen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan kehittäminen on olennainen osa tätä.
EnglishThe European Union needs a cohesive, integral plan summarizing its objectives and policies.
Euroopan unioni tarvitsee yhdenmukaista suunnitelmaa tavoitteista ja politiikasta!
EnglishThe protection of the environment must also form an integral part of all policy measures.
Myös elinympäristön suojelusta täytyy tulla erottamaton osa kaikkia menettelytapoja.
EnglishFortunately, integral chain control (ICC) is already well-known in many countries.
Kokonaisvaltainen ketjuvalvonta on onneksi monissa maissa jo käsite.
EnglishConflict prevention is an integral part of the EU's external policy objectives.
Konfliktien esto on olennainen osa EU:n ulkopolitiikan tavoitteita.
EnglishSo I cannot say that these elements are an integral part of the question.
En siis voi väittää, että nämä seikat olisivat erottamaton osa kysymystä.