Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "integrated"

EN

"integrated" bahasa Finlandia terjemahan

EN integrated
volume_up
{kata sifat}

integrated
The future integrated lifelong learning programme will bring new opportunities.
Tuleva elinikäistä oppimista koskeva integroitu ohjelma tarjoaa uusia mahdollisuuksia.
The integrated Kickstand enables hands-free entertainment.
Integroitu jalusta mahdollistaa handsfree-ajanvietteen.
Integrated installation for enterprise and IT professionals
Integroitu asennus yrityksille ja IT-ammattilaisille

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "integrated":

integrated

Contoh penggunaan untuk "integrated" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThere needs to be an integrated approach concerning the states neighbouring Iraq.
Tarvitaan yhdennetty lähestymistapa, jossa tarkastellaan Irakin naapurivaltioita.
EnglishFourthly, we wish to see an integrated policy, particularly with regard to SMUs.
Neljänneksi kannatamme yhdentyvää politiikkaa ja etenkin pk-yritysten suhteen.
EnglishFirstly, the structure of the Europe 2020 strategy has some integrated guidelines.
Ensinnäkin Eurooppa 2020 -strategian rakenteeseen on sisällytetty suuntaviivoja.
EnglishThis initiative must be reflected in specific measures and integrated guidelines.
Aloitteen täytyy näkyä konkreettisissa toimissa ja yhdennetyissä suuntaviivoissa.
English(RO) I also want to congratulate the Commissioner for the integrated approach.
(RO) Minäkin haluan onnitella komission jäsentä yhdennetystä lähestymistavasta.
EnglishTourism must therefore be better integrated into all forms of the aid we offer.
Tämän vuoksi matkailu on otettava paremmin huomioon kaikissa tukimuodoissamme.
EnglishOtherwise you will not arrive at a serious, integrated and balanced approach.
Muuten ei ole mahdollista saavuttaa yhtenäistä ja tasapainoista lähestymistapaa.
EnglishI would therefore argue in favour of an integrated way of addressing the problem.
Tähän ongelmaan on siksi mielestäni sovellettava yhdennettyä lähestymistapaa.
EnglishIt suggests that integrated financial markets are becoming established in Europe.
Se kertoo siitä, että Euroopan unioniin on syntymässä yhdentyneet rahoitusmarkkinat.
English(2) Environmental policy should be better integrated into other policy areas.
(2) Ympäristöpolitiikka olisi yhdennettävä paremmin politiikan muihin aloihin.
EnglishThe first element is therefore an integrated and interconnected energy market.
Ensimmäinen näkökohta on sen vuoksi yhdentyneet ja yhteenliitetyt energiamarkkinat.
EnglishFinally, let me say a few words about integrated financial supervision in Europe.
Lopuksi haluan sanoa muutaman sanan yhdennetystä rahoitusalan valvonnasta Euroopassa.
EnglishIt is ten times more difficult than regulating a national integrated monopoly system.
Se on kymmenen kertaa vaikeampaa kuin yhdentyneen kansallisen monopolin sääntely.
EnglishThe Council is also carrying out work on an integrated crisis management system.
Neuvosto työskentelee myös yhtenäisen kriisinhallintajärjestelmän parissa.
EnglishLet us keep our dreams of a totally integrated human race for another time.
Säästäkäämme haaveet täysin yhdentyneestä ihmiskunnasta myöhemmäksi ajankohdaksi.
EnglishThe Integrated Maritime Policy will also be discussed at the European Council meeting.
Myös yhdennetystä meripolitiikasta keskustellaan Eurooppa-neuvoston kokouksessa.
EnglishThe integrated border management and the visa policy should serve these purposes.
Yhdennetyn rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan pitäisi palvella tätä tarkoitusta.
EnglishEffective individual measures cannot replace an integrated general concept.
Tehokkaat yksittäistoimet eivät korvaa yhteen nivellettyä kokonaissuunnitelmaa.
EnglishThat debate was particularly lively, notably on the topic of the integrated approach.
Keskustelu oli erityisen vilkas etenkin yhdennettyä lähestymistapaa käsiteltäessä.
EnglishThe idea of a more integrated European diplomatic service has been mentioned.
Joku on esittänyt ajatuksen entistä yhdentyneemmästä eurooppalaisesta diplomatiasta.