Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "to intend"

EN

"to intend" bahasa Finlandia terjemahan

EN to intend
volume_up
[intended|intended] {kata kerja}

I certainly intend to make a real effort to reinforce these policies.
Aion tietenkin pyrkiä toden teolla tehostamaan näitä toimia.
Does it intend to seek a ban at EU level, and if so, when?
Aikooko neuvosto pyrkiä kieltoon EU:n tasolla, ja jos aikoo, niin milloin?
In connection with this process of restricting privileges and making them transparent, how does the Council intend to exert influence on the European Parliament?
Miten neuvosto aikoo pyrkiä vaikuttamaan parlamenttiin avoimuuden lisäämisen ja edellä mainittujen etuisuuksien vähentämisen yhteydessä?
to intend (juga: to design, to mean, to plan, to purport)
Both companies intend to relocate to enlargement countries and to third countries.
Molemmat yritykset aikoivat siirtää toimintojaan ehdokasmaihin ja kolmansiin maihin.
Allow me to state my firm belief and the policy I intend to propose.
Haluan esittää teille oman vakaan näkemykseni ja politiikan, jota aion ehdottaa.
At this stage, the Commission does not intend to take any other legislative initiative.
Tässä vaiheessa komissio ei aio tehdä muita lainsäädäntöaloitteita.

Contoh penggunaan untuk "to intend" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishWhat does the Commission intend do with all those acres which will remain unsold?
Kuinka komissio hallinnoisi niitä hehtaareja, joita ei oteta uudelleen käyttöön?
EnglishWe intend to develop our trade as much as we can and the situation is improving.
Aiomme laajentaa kauppaamme mahdollisimman paljon, ja tilanne on parantumassa.
EnglishWhat measures does it intend to take on the 'activity' of credit rating agencies?
Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä luottoluokituslaitosten toiminnan johdosta?
EnglishYes, we intend to consider twinning also in this field more and more in the future.
Aiomme pohtia kumppanuusjärjestelmien toteuttamista tälläkin alalla yhä useammin.
EnglishWhat do you intend to do to promote equal treatment in wages for men and women?
Mitä aiotte tehdä miesten ja naisten välisen samapalkkaisuuden edistämiseksi?
EnglishThere are no other parts of the world to which we intend giving such a derogation.
Maailmassa ei ole muita alueita, joille aikoisimme suoda tällaista poikkeusta.
EnglishWhat practical measures do you intend to adopt in order to attain these goals?
Mitä käytännön toimenpiteitä aiotte toteuttaa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi?
EnglishDoes the Council finally intend to act in a unified, perceptive and uniform way?
Aikooko neuvosto vihdoinkin toimia yhdenmukaisesti, tarkkanäköisesti ja yhtenäisesti?
EnglishBut if that is what we intend to do, we must also put our own house in order.
Jos aiomme tehdä näin, meidän on myös laitettava parlamenttimme järjestykseen.
EnglishI know that Mrs Read does not intend to stand for re-election to this House.
Tiedän, ettei jäsen Read aio enää asettua ehdolle Euroopan parlamentin vaaleissa.
EnglishWhat do you intend to do to speed up the introduction of the European arrest warrant?
Mitä aiotte tehdä eurooppalaisen pidätysmääräyksen käyttöönoton nopeuttamiseksi?
EnglishThis, ladies and gentlemen, is what we intend to do tomorrow, with conviction.
Hyvät kollegat, näin me aiomme huomenna tehdä vakuuttuneina asian oikeellisuudesta.
EnglishMr President-in-Office of the Council, what do you intend to do in this regard?
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, mitä aiotte tehdä tämän kysymyksen ratkaisemiseksi?
EnglishA couple of weeks ago we had one opinion, and now we intend to change our minds.
Muutama viikko sitten olimme yksimielisiä, ja nyt aiomme muuttaa mieltämme.
EnglishWhat measures does the Commission intend to take in this direction, Commissioner?
Arvoisa komission jäsen, mitä toimia komissio aikoo toteuttaa tässä asiassa?
EnglishHow does the Council intend to reach a compromise between such disparate figures?
Miten neuvosto aikoo päästä sopuratkaisuun, kun luvut eivät täsmää lainkaan?
EnglishWhat does the Council intend to do to prevent speculation on Portuguese public debt?
Mitä neuvosto aikoo tehdä estääkseen keinottelun Portugalin julkisella velalla?
EnglishI see that you intend to strengthen greatly relations between the Union and India.
Huomaan, että aiotte vahvistaa valtavasti unionin ja Intian välisiä suhteita.
EnglishSecondly, you barely mention how you intend to liaise with Parliament here.
Toiseksi: sanotte tuskin sanaakaan siitä, miten se tapahtuu parlamentin kanssa.
English   – Mr President, I do not intend to take your job from you or to give you advice.
   – Arvoisa puhemies, en aio tehdä työtänne puolestanne enkä antaa teille neuvoja.