Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "intermediary"

EN

"intermediary" bahasa Finlandia terjemahan

EN

intermediary {kata benda}

volume_up
In particular, if an intermediary uses this prospectus, if he makes arbitrary changes to the contents, then the liable party is the intermediary.
Erityisesti jos välittäjä käyttää esitettä ja tekee siihen mielivaltaisia muutoksia, niin vastuullinen osapuoli on tällöin välittäjä.
In addition, we will have to support a clearer definition of the functions of an agent, whether as a manager of players or as an intermediary in transfers.
Lisäksi on edistettävä agentin tehtävien selkeämpää määrittelyä siten, että hän on joko pelaajien manageri tai pelaajasiirtojen välittäjä.
How can an intermediary take such a decision in a matter of seconds when the regulators' enquiries into the activities of suspected offenders may take months?
Kuinka välittäjä voisi tehdä tällaisen päätöksen muutamassa sekunnissa, kun lainsäätäjien epäiltyjä henkilöitä koskevat tutkimukset voivat kestää kuukausia?

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "intermediary":

intermediary

Contoh penggunaan untuk "intermediary" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThis gives rise to the question: why do we need such an intermediary at all?
Tämä nostaa esille seuraavan kysymyksen: mihin tällaista välikättä ylipäänsä tarvitaan?
EnglishHe is a vital intermediary for citizens in their dealings with public authorities.
Hän on erittäin tärkeä välikäsi kansalaisille kanssakäymisessä julkisten viranomaisten kanssa.
EnglishIn this area, as in many others, the Union is only an intermediary.
Tällä alalla, kuten usealla muullakin alalla, unioni toimii ainoastaan välittäjänä.
EnglishIt is in contact with both sides, through our intermediary, Mr Moratinos.
Se on yhteydessä osapuoliin erityislähettiläs Moratinosin välityksellä.
EnglishThat means that the European Union only acts as an intermediary in obtaining funds.
Se merkitsee, että Euroopan unioni toimii vain rahojen välittäjänä.
EnglishTwo requests were sent directly through the intermediary of the Spanish governmental authorities.
Kaksi pyynnöistä on eittämättä kulkenut Espanjan hallituksen viranomaisten kautta.
EnglishSupplying services and products through an intermediary can save time and money.
Palvelujen tarjoaminen ja tuotteiden toimittaminen välittäjän kautta saattaa säästää aikaa ja rahaa.
EnglishIt would imply enormous difficulties for the work of any insurance intermediary.
Se tarkoittaisi valtavia ongelmia vakuutusedustajan työssä.
EnglishThis simple shortcut whisks you straight to Task Manager—without any intermediary steps.
Tämä yksinkertainen pikanäppäin siirtää sinut suoraan Tehtävienhallintaan – ilman välivaiheita.
EnglishThe Commission considers that the term "insurance intermediary" is defined in an appropriate manner.
Komission mielestä käsite "vakuutusedustaja" on määritelty asianmukaisesti.
EnglishThis report fails to demand disclosure by those intermediary banks.
Tässä mietinnössä ei pyydetä välittäjäpankkeja julkistamaan tietoja.
EnglishEurope must act as a lever for private capital, an intermediary.
Euroopan on toimittava yksityisen pääoman vipuvoimana, välittäjänä.
EnglishThese savings must benefit the new intermediary regions of course, but also the other regions.
Näiden säästöjen on hyödytettävä luonnollisesti uusia väliluokan alueita ja myös muita alueita.
EnglishThe European Union and NATO may have a role to play in this as an intermediary or facilitator.
Euroopan unionilla ja NATOlla on tässä suhteessa mahdollinen välittäjän tai pelinrakentajan asema.
EnglishThe same applies, moreover, to the technical matter of an intermediary bank involved in the transfer of funds.
Lisäksi sama pätee tekniseen pulmaan välittäjäpankin roolista varainsiirrossa.
EnglishTo do that, you can either use an intermediary device or set up Internet Connection Sharing (ICS).
Voit käyttää jakamista varten välitinlaitetta tai määrittää Internet-yhteyden jakamisen (ICS).
EnglishAny insurance intermediary must also be a person of good repute, who has not been made bankrupt.
Vakuutusedustajan on myös oltava hyvämaineinen henkilö, jota ei ole aiemmin asetettu konkurssiin.
EnglishIt could be that the European Union, with its historical links, could act as that intermediary.
Euroopan unioni voisi historiallisten siteidensä vuoksi toimia tässä yhteydessä rauhanvälittäjänä.
EnglishUkraine is currently obliged to pay an intermediary company an extra USD 500 million a year.
Ukrainan on tällä hetkellä maksettava välittäjäyritykselle ylimääräinen 500 miljoonaa dollaria vuodessa.
EnglishWhat we in this Chamber can do is to try to draw Syria out of its submissive role as an intermediary.
Euroopan parlamentti voi vain yrittää saada Syyrian luopumaan alistuneesta välikäden asemastaan.