Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "interminable"

EN

"interminable" bahasa Finlandia terjemahan

EN interminable
volume_up
{kata sifat}

interminable (juga: endless, never-ending, unending)
volume_up
loputon {kt sft}
The interminable spread of HIV/AIDS is a cause of major alarm to all of us.
HI-viruksen/aidsin loputon leviäminen on meille kaikille vakava hälytysmerkki.
The time has come to end the interminable rhetoric and to take action.
On tullut aika päättää loputon retoriikka ja ryhtyä toimimaan.
In order to put a stop to this interminable escalation, Europe must rouse itself from its inertia and finally take strong initiatives to bring about a sustainable peace quickly.
Jotta kriisin loputon syventyminen voidaan lopettaa, EU:n on havahduttava toimettomuudestaan ja ryhdyttävä vihdoin työskentelemään aktiivisesti pysyvän rauhan saavuttamiseksi nopeasti.
interminable (juga: endless)
Madam President, in this report, in this interminable inventory which resembles less a poem by Prévert and more a catalogue of a grand raffle, there is everything.
Arvoisa puhemies, tämä kertomus, tämä loppumaton luettelo, joka muistuttaa vähemmän Prévert'n runoa kuin suuren basaarin tuoteluetteloa, sisältää kaiken.
interminable (juga: unremitting)

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "interminable":

interminable

Contoh penggunaan untuk "interminable" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishWhat this means is that we have to act rather than holding interminable debates.
Se merkitsee, että meidän on ainaisen keskustelemisen sijasta toimittava.
EnglishInstead, we are bogged down in this interminable roundabout of discussion on procedure.
Sen sijaan olemme juuttuneet tähän loputtomaan väittelyyn menettelytavoista.
EnglishWhat we cannot do is allow an interminable chain of personal statements.
Emme kuitenkaan voi jatkaa henkilökohtaisten lausumien antamista loputtomiin.
EnglishI know what it is to suffer airport chaos or interminable delays.
Tiedän, millaista on kärsiä kaaoksesta lentokentillä tai loppumattomista viivytyksistä.
EnglishI was afraid that we would allow ourselves to get bogged down in interminable bureaucratic discussions.
Pelkäsin, että joudumme loputtomien byrokraattisten keskustelujen kierteeseen.
EnglishThe third signal should, in our view, involve the interminable and dramatic conflict in the Middle East.
Kolmannen viestin pitäisi mielestämme koskea loputonta ja dramaattista Lähi-idän kriisiä.
EnglishIn Estonia, for example, such a policy has brought the nation out of a seemingly interminable decrease in population.
Virossa tällainen politiikka on esimerkiksi saanut maan väestön pysyvältä vaikuttaneen vähenemisen kuriin.
EnglishAn interminable shopping list is being presented.
Se sisältää ylipitkän muistilistan.
EnglishWhy go into interminable details?
Miksi mennä loppumattomiin yksityiskohtiin?
EnglishAt times, it has seemed interminable.
EnglishIt would probably have been preferable to demarcate the boundaries of the report more clearly; this would have avoided some of the interminable discussions.
Olisi varmasti ollut parempi rajata mietinnön aihe tarkemmin, millä olisi vältetty tarpeettomat jaarittelut.
EnglishMr President, like the rapporteur, I certainly welcome the conclusion of the interminable discussions on the Raphael Programme.
Arvoisa puhemies, esittelijän tavoin otan erittäin tyytyväisenä vastaan Raphael-ohjelmaa koskevien loputtomien keskustelujen johtopäätökset.
EnglishFarmers are counting on the additional special funds being provided now rather than disappearing in an interminable bureaucratic labyrinth.
Maanviljelijät laskevat nyt sen varaan, että uudet erityisvarat ovat pian heidän käytettävissään eivätkä hupene byrokratian sokkeloihin.
EnglishInside the Union there are plenty of people who wish to see an end to the seemingly interminable quarrels about our system of government.
Unionissa on paljon ihmisiä, jotka toivoisivat näkevänsä, miten hallintojärjestelmäämme koskevat, loppumattomilta vaikuttavat erimielisyydet päättyvät.
EnglishNow, tired of waiting for the outcome of the interminable wrangling, President Ouattara's Republican forces have launched an offensive on Abidjan.
Nyt, väsyneinä odottamaan loputtomien neuvottelujen tulosta, presidentti Ouattaran tasavaltalaiset joukot ovat käynnistäneet hyökkäyksen Abidjaniin.
EnglishI have my doubts, though, when I see the downright interminable tug-of-war about the establishment of Europe's satellite navigation system, Galileo.
Kun olen tarkkaillut lähes loputonta köydenvetoa Euroopan laajuisen satelliittinavigointijärjestelmä Galileon perustamisesta, minua on epäilyttänyt.
EnglishIn my opinion, it is not analysing ourselves in interminable discussions about the precise definition of the new social state, EU financing and so on.
Siinä ei mielestäni ole kyse itseanalysoinnista loputtomissa keskusteluissa, joissa käsitellään uuden hyvinvointivaltion täsmällistä määritelmää, EU:n rahoitusta ja niin edelleen.
EnglishAnd the recommendation has the added advantage of scarcely filling a page and a half, unlike most of the interminable litanies which constitute parliamentary reports.
Lisäksi tällä suosituksella on se etu puolellaan, että toisin kuin parlamentin mietinnöt, jotka ovat päättymättömiä litanioita, se on tuskin puolentoista sivun mittainen.
EnglishOnly then will we see an end to the interminable debate about who is the biggest net contributor, who is the biggest net recipient, which is what it is obviously all about just now.
Vasta silloin pääsemme eroon loputtomasta väittelystä - kuka on suurempi nettomaksaja, kuka on suurempi nettosaaja, siitähän on näköjään nykyään kiinni kaikki.
EnglishToday we have another opportunity, after well over a year, to debate the postal services, and this time during the second reading of the guidelines with the interminable title.
Yli vuoden jälkeen meillä on tänään viimeinkin tilaisuus keskustella postipalveluista, tällä kertaa toisessa käsittelyssä direktiivistä, jolla on äärettömän pitkä nimi.