Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "invention"

EN

"invention" bahasa Finlandia terjemahan

FI
EN

invention {kata benda}

volume_up
invention (juga: contrivance, discovery)
An invention might also be based on a novel application of familiar technology.
Keksintö saattaa myös perustua jo tunnetun tekniikan uudenlaiseen soveltamiseen.
I mention friction-spinning, which was as a fairly recent invention in Europe.
Mainitsen esimerkkinä kitkakehruun, joka oli melko uusi keksintö Euroopassa.
Human rights are not a particular European invention.
Ihmisoikeudet eivät ole mikään erityisen eurooppalainen keksintö.
invention

Contoh penggunaan untuk "invention" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

EnglishAn invention might also be based on a novel application of familiar technology.
Keksintö saattaa myös perustua jo tunnetun tekniikan uudenlaiseen soveltamiseen.
EnglishUnder the pretext of protecting 'invention', patents will eradicate innovation.
"Keksintöjen" suojelemisen varjolla patenteilla hävitetään innovaatiotoiminta.
English   In patent law, an invention is subject to a special form of legal protection.
   Patenttilainsäädännössä keksinnölle taataan erityinen oikeudellinen suoja.
EnglishI mention friction-spinning, which was as a fairly recent invention in Europe.
Mainitsen esimerkkinä kitkakehruun, joka oli melko uusi keksintö Euroopassa.
EnglishWe must summon up all our energy, capacity for invention and sense of responsibility.
Meidän on käytettävä kaikki tarmomme, kekseliäisyytemme ja vastuuntuntomme.
EnglishTo photocopy the genes and then declare that an invention is a travesty of science.
Geenien kopiointi ja kopion julistaminen keksinnöksi on tieteen irvikuva.
EnglishThis term was not an invention of the Commission but came from the women's movement itself.
Komissio ei keksinyt tätä käsitettä, vaan sen alkuunpanija on itse naisten liike.
EnglishIt is invention and creativity that we are here to support and nothing else.
Meidän on edistettävä nyt innovaatiota ja luovuutta eikä mitään muuta.
EnglishAn invention can either be a new device or method, or an improvement to an existing one.
Keksintö on jokin uusi laite tai menetelmä tai parannus olemassa olevaan.
EnglishMr President, the right to petition and to complain is not some recent invention.
Arvoisa puhemies, vetoomus- ja kanteluoikeus ei ole uusi keksintö.
EnglishThe invention of the talking movie definitively changed the world of cinema.
Äänielokuvan ilmestyminen muutti elokuvamaailmaa ratkaisevasti.
EnglishI commend this invention to the Commission and indeed the whole world for consideration.
Suosittelen tätä keksintöä komissiolle ja koko maailmalle, ja toivon, että sitä tarkastellaan.
EnglishFor example, he has paid great attention to the definition of invention, and what invention involves.
Siinä esiintyy esimerkiksi keksinnön käsite, se, mitä keksinnöllä tarkoitetaan.
EnglishCreativity is based on invention and talent, on an inspired (or at least a good) idea.
Luovuus perustuu keksimiseen ja lahjakkuuteen sekä inspiraatioon (tai ainakin hyvään ajatukseen).
EnglishNot to let countries take the lead prevents invention and innovation.
Jos valtioiden ei anneta näyttää esimerkkiä, ei synny myöskään keksintöjä tai innovaatioita.
EnglishThe hole in the ozone layer is not an invention. Nor is the fact that it is getting larger!
Otsoniaukko ei ole keksittyä - eikä se, että se kasvaa koko ajan!
EnglishThis issue is not one of technological or industrial invention.
Tässä asiassa ei ole kyse koneteknisistä tai teollisista keksinnöistä.
EnglishThe stone age did not come to an end because of a lack of stones, but because of the invention of bronze.
Kivikausi ei päättynyt, koska kivet loppuivat vaan koska pronssi keksittiin.
EnglishThis is a technical invention with which industry too works.
Tämä on tekninen keksintö, jonka parissa myös teollisuus työskentelee.
EnglishThere can be no lawful armed invention in Iraq without express United Nations authority.
Irakiin ei voida tehdä aseellista hyökkäystä ilman Yhdistyneiden Kansakuntien nimenomaista valtuutusta.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "invention":

invention
inventive