Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "investment strategy"

EN

"investment strategy" bahasa Finlandia terjemahan

EN investment strategy
volume_up
{kata benda}

investment strategy
It is a good thing for the managers of the Fund to be called upon to adopt a more prudent and balanced investment strategy (paragraph 129(iii)).
On hyvä, että rahaston hoitajia kehotetaan omaksumaan varovaisempi ja tasapainoisempi sijoitusstrategia (129 kohdan iii alakohta).
It was a good thing for the managers of the Fund to be called upon to adopt a more prudent and balanced investment strategy (paragraph 129(iii)).
On hyvä, että rahaston hoitajia kehotetaan omaksumaan varovaisempi ja tasapainoisempi sijoitusstrategia (129 kohdan iii alakohta).

Terjemahan serupa untuk "investment strategy" dalam bahasa Finlandia

investment kata benda
to invest kata kerja
strategy kata benda

Contoh penggunaan untuk "investment strategy" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThey must allow managers to determine the best investment strategy.
Niiden pitää antaa yritysjohtajille mahdollisuus määritellä paras sijoitusvapauden strategia.
EnglishIn this context, Europe needs to rethink its investment strategy.
Samalla Euroopan on suunniteltava uudelleen sijoitusstrategiaansa.
EnglishThe Initiative is, of course, based on the Lisbon strategy on investment in networks and knowledge.
Aloite perustuu tietenkin Lissabonin strategian mukaisesti verkkoihin ja osaamiseen tehtäviin investointeihin.
EnglishThe first line of action is an investment strategy to help genuinely implement the Lisbon Strategy.
Ensimmäinen toimintalinja koskee investointistrategiaa, jolla edistetään aidosti Lissabonin strategian täytäntöönpanoa.
EnglishCollateralisation is highly costly for reinsurance companies, as it restricts the investment strategy.
Nämä järjestelmät ovat erittäin kalliita jälleenvakuutusyrityksille, koska ne rajoittavat yritysten investointistrategiaa.
EnglishIt is focused by the PSE Group’s growth and investment strategy, agreed by social democratic governments across Europe.
Tähän keskitytään PSE-ryhmän kasvu- ja investointistrategiassa, jonka EU:n sosiaalidemokraattiset hallitukset ovat hyväksyneet.
EnglishOur principle of transparency will be applied to the investment strategy, investment policy, payment methods and the delegations.
Avoimuuden periaatettamme sovelletaan sijoitusstrategiaan, sijoituspolitiikkaan, maksutapoihin ja tehtävien siirtämiseen.
EnglishWe will not allow social and environmental acquis to be brought once more into question through a common investment strategy.
Emme salli sitä, että sijoituksia koskevasta yhteisestä strategiasta käsin kyseenalaistetaan jotkut sosiaaliset tai ympäristöön liittyvät säännöstöt.
EnglishIt seems to us that, from this point of view, we need to do more together with regard to at least one point: I am referring to investment strategy.
Tästä näkökulmasta tarkasteltuna meidän on mielestämme lisättävä yhteistyötä ainakin yhdessä asiassa, nimittäin investointistrategiassa.
EnglishThe Europe 2020 strategy and investment in initiatives with European added value permeated the debates during the work on the report.
Eurooppa 2020 -strategia ja investoiminen aloitteisiin, jotka tuottavat eurooppalaista lisäarvoa, olivat esillä keskusteluissa mietinnön valmistelun aikana.
EnglishFar less emphasis - too little emphasis - has been placed on investment and sustainable growth strategy, which Europe should promote and implement.
Paljon vähemmän - liian vähän - korostetaan investointeja ja kestävän kasvun strategiaa, jota Euroopan olisi edistettävä ja pantava täytäntöön.
EnglishIn the first section, 'European investment programme' should be changed to 'European investment strategy' and 'develop' to 'extend'.
Ensinnäkin ilmaus " eurooppalainen investointiohjelma" tulee muuttaa muotoon " eurooppalainen investointistrategia" ja samalla ilmaus " kehittää" muotoon " laajentaa" .
EnglishThe point is that they are often not transparent enough in their investment strategy and intentions, and I hope that the Commission will focus on this.
Tärkeä seikka on, että niiden investointistrategia ja aikomukset eivät ole usein riittävän avoimia, ja toivon, että komissio keskittyy tähän seikkaan.
EnglishI believe that cohesion policy is one of the pillars of an EU economic policy favouring a long-term investment strategy and social inclusion.
Katson, että koheesiopolitiikka on yksi pitkän ajan investointeja koskevaa strategiaa ja sosiaalista osallisuutta edistävän EU:n talouspolitiikan tukipilareista.
EnglishAs the Commission explained in its presentation of the 2020 energy strategy, an investment of EUR 1 trillion is needed to develop the outdated power grid in Europe over the next few years.
Kuten komissio selitti esitellessään EU:n 2020-energiastrategiaa, Euroopan vanhentuneen sähköverkon kehittämiseen on investoitava muutaman seuraavan vuoden aikana biljoona euroa.