EN

investments {jamak}

volume_up
1. keuangan
investments
Investments in regional development are investments in the future and the development of the EU.
Investoinnit aluekehitykseen ovat sijoituksia EU:n tulevaisuuteen ja sen kehittämiseen.
At the same time, EU investments in border crossing infrastructure will continue.
Samalla EU:n investoinnit rajanylitysinfrastruktuureihin jatkuvat.
Investments related to environment protection are also extremely important.
Ympäristönsuojeluun liittyvät investoinnit ovat myös erittäin tärkeitä.
investments
Of course not all such investments will be in contravention of international law.
Kaikki tällaiset sijoitukset eivät tietenkään ole kansainvälisen lain vastaisia.
Direct investments are by no means the magic bullet they are made out to be.
Suorat sijoitukset eivät missään tapauksessa ole ihmelääke, joksi niitä väitetään.
These investments were well-timed because of the lack of venture financing.
Nämä sijoitukset olivat oikea-aikaisia, koska riskirahoituksesta oli puutetta.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "investment":

investment

Contoh penggunaan untuk "investments" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThe main argument in favour of patent law was the desire to protect investments.
Tärkein patenttilainsäädäntöä puoltava tekijä oli halu suojella investointeja.
EnglishWe need more investments, more growth, and more, flourishing businesses in Europe.
EU:ssa tarvitaan lisäinvestointeja, lisäkasvua ja enemmän menestyviä yrityksiä.
EnglishNot only hedge funds but also private equity investments need to be regulated.
Ei ainoastaan hedgerahastoja vaan myös yksityisiä osakesijoituksia on säänneltävä.
EnglishIt will hinder the big flow of normal investments and trade that we are in need of.
Sillä vaikeutetaan tarvitsemiemme tavanomaisten investointien ja kaupan kulkua.
EnglishOn the processing side, however, major progress and investments are still needed.
Jalostuspuolella on kuitenkin edettävä vielä huomattavasti ja tehtävä investointeja.
EnglishIn the European Union 6.5 % of all investments are made in start-up enterprises.
Euroopan unionissa 6, 5 % kaikista sijoituksista käytetään yritysten käynnistämiseen.
EnglishIn the United States 37 % of all investments find their way to start-up enterprises.
Yhdysvalloissa 37 % kaikista sijoituksista käytetään yritysten käynnistämiseen.
EnglishBut in Europe, investments are primarily made in regional terrestrial networks.
Euroopassa kuitenkin investoidaan pääasiassa paikallisiin maanpäällisiin verkkoihin.
EnglishWe have to do more on the labour market and, as you say, front-load investments.
Meidän on tehtävä enemmän työmarkkinoilla ja, kuten sanotaan, aikaistaa investointeja.
EnglishInvestments cannot be made in the same year as the commitments are entered into.
Investointeja ei voida toteuttaa samana vuonna, jona maksusitoumusmäärärahat sidotaan.
EnglishSuch rules will guarantee future prospects for investments in electricity companies.
Tällaisilla säännöksillä taataan sähköyhtiöihin tehtävien sijoitusten tulevaisuus.
EnglishDemocratic investments have to be made to preserve a democratic post office.
On tehtävä demokraattisia investointeja demokraattisen postin ylläpitämiseksi.
EnglishInternational investments represent thousands of billions of dollars a year.
Kansainvälisten investointien arvo on tuhansia miljardeja dollareita vuodessa.
EnglishThat is why we must discuss the financing of investments in the developing countries.
Tämän vuoksi meidän on keskusteltava investointien rahoittamisesta kehitysmaissa.
EnglishThe implementation of these measures entails investments on the part of forest owners.
Näiden toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää metsänomistajilta investointeja.
EnglishA multilateral agreement on investments in an OECD context makes sense, therefore.
Monenkeskinen sopimus investoinneista OECD: n puitteissa onkin näin ollen selkeä asia.
EnglishWe should not wish to make good investments at the expense of future generations.
Emme halua tehdä hyviä investointeja tulevien sukupolvien kustannuksella.
EnglishInvestments must be made in research into the efficient production of renewable energy.
Uusiutuvan energian tehokasta tuotantoa koskevaan tutkimukseen on investoitava.
EnglishThis fall in investments is the direct consequence of liberalising the energy market.
Investointien pieneneminen on suoraan seurausta energiamarkkinoiden vapauttamisesta.
EnglishInitial small investments are easier to cope with than to pile up large mountains of debt.
On helpompi käsitellä pieniä alkuinvestointeja kuin kasata suuria määriä velkaa.