Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "investor"

EN

"investor" bahasa Finlandia terjemahan

EN

investor {kata benda}

volume_up
investor
A new investor has made a commercial investment in the marketplace.
Uusi sijoittaja on tehnyt kaupallisen investoinnin markkinapaikkaan.
It is the number one foreign investor in Korea and the third largest trade partner for Korea.
Se on Korean suurin ulkomainen sijoittaja ja sen kolmanneksi suurin kauppakumppani.
The European Union is currently the biggest investor in the region.
Euroopan unioni on nykyisin tärkein sijoittaja alueella.

Contoh penggunaan untuk "investor" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

English. - The EU is India's top foreign investor and biggest trading partner.
kirjallinen. - EU on Intian tärkeimpiä ulkomaisia investoijia ja sen suurin kauppakumppani.
EnglishThis is important, because we do not want to leave the small investor out of the picture.
Tämä on tärkeää, sillä piensijoittajia ei pidä tässä yhteydessä unohtaa.
EnglishChina is Burma's biggest investor, trading partner and arms supplier.
Kiina on Burman suurin investoija, kauppakumppani ja aseiden toimittaja.
EnglishIn this respect, we must first and foremost pay attention to protecting the small investor.
Tässä suhteessa meidän on ennen kaikkea kiinnitettävä huomiota piensijoittajien suojaan.
EnglishThe EU is the third largest investor in Macao and the region' s second largest trading partner.
EU on kolmanneksi suurin investoija Macaossa ja alueen toiseksi suurin kauppakumppani.
EnglishECB Opinion on Greek deposit guarantee and investor protection schemes
EKP:n lausunto talletusten vakuusjärjestelmästä ja sijoittajien korvausjärjestelmästä Kreikassa
EnglishInvestor protection in Lithuania is an even greater problem; in this area, Lithuania ranks 93rd.
Sijoittajansuoja on vielä suurempi ongelma Liettuassa: tässä asiassa Liettua on sijalla 93.
EnglishI have particular concerns, as she knows, with the market investor test.
Kuten komission jäsen tietää, olen huolissani erityisesti markkinatalouden sijoittajan näkökulmasta.
EnglishIt is important that future changes do not dent foreign investor interest in Lithuania.
On tärkeää, että tulevilla muutoksilla ei heikennetä ulkomaisten sijoittajien kiinnostusta Liettuaan.
EnglishIn my view, the small investor should be able to have access to stock exchanges as well as his own home bank.
Katson, että piensijoittajilla olisi oltava pääsy pörsseihin ja omaan pankkiinsa.
EnglishIt commands the confidence both of the citizens of Europe and of the business and investor communities.
Se nauttii sekä Euroopan kansalaisten että yritysten ja sijoittajayhteisöjen luottamusta.
EnglishThe European Union is both the main investor in Latin America and an important trading partner.
Euroopan unioni on sekä suurin investoija että merkittävä kauppakumppani Latinalaisessa Amerikassa.
EnglishIt has damaged the competitiveness of places like London and it has not protected a single investor.
Se on heikentänyt muun muassa Lontoon kilpailukykyä, eikä se ole suojannut yhtäkään sijoittajaa.
EnglishInvestor protection has been neglected too often in the discussion.
Sijoittajansuoja on sivuutettu keskustelussa liian usein.
EnglishAgainst this backdrop, the directive on investor compensation schemes takes on further topical significance.
Tässä valossa direktiivi sijoittajien korvausjärjestelmistä saa ajankohtaista lisäarvoa.
EnglishSecond, fee transparency is a long-due and underrated feature for increasing investor information.
Maksujen avoimuus on pitkäaikainen ja aliarvioitu väline sijoittajille tiedottamisen parantamiseksi.
EnglishThe EU is India's biggest foreign investor and trade partner.
EU on Intian tärkein ulkomainen investoija ja kauppakumppani.
EnglishInvestor confidence is crucial for the successful development of our financial services markets.
Sijoittajien luottamus on erityisen tärkeää rahoituspalvelumarkkinoiden onnistuneen kehittämisen kannalta.
EnglishThe European Union is both the biggest investor and exporter of goods and services in the world.
Euroopan unioni on maailman suurin investoija, ja EU:sta viedään eniten tavaroita ja palveluja maailmassa.
EnglishWe would lose out largely on the prudent investor principle.
Menetämme ainakin paljon varovaisuusperiaatteen kannalta.