Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "inviolable"

EN

"inviolable" bahasa Finlandia terjemahan

EN

inviolable {kata sifat}

volume_up
inviolable
(SV) Madam President, all people are born equal and have the same inviolable value.
(SV) Arvoisa puhemies, kaikki ihmiset ovat syntyneet yhdenvertaisiksi ja kaikilla on sama loukkaamaton arvo.
It is based on the very opposite of the idea of people's equal, unique and inviolable worth.
Se rakentuu sen ajatuksen vastakohdan varaan, että ihmisillä on samanlainen, ainutlaatuinen ja loukkaamaton arvo.
It should be emphasised in particular that human beings, whose dignity is inviolable, are central to all policy-making.
Siinä olisi etenkin korostettava, että ihmisarvo on loukkaamaton ja että ihmiset ovat keskeisellä sijalla kaikessa politiikanteossa.
Mr President, human dignity is inviolable, and the motives for the death penalty are contrary to human dignity.
Arvoisa puhemies, ihmisarvo on koskematon, kuolemanrangaistuksen motiivit ovat arvottomia.
An essential ingredient in equality, furthermore, is everyone's inviolable right to his or her own body.
Tasa-arvoon kuuluu olennaisesti myös jokaisen ihmisen koskematon oikeus omaan ruumiiseensa.
In one, secrecy is inviolable, and in the other the lawyer can always be prosecuted for withholding information, like any other citizen.
Asianajan vaitiolovelvollisuus on koskematon, kun taas muissa toimissa asianajajaa voi aina kovistella hänen toimiessaan väärin, aivan kuten muitakin kansalaisia.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "inviolable":

inviolable

Contoh penggunaan untuk "inviolable" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThese rights are inviolable and this applies to every single human being.
Ihmisoikeudet ovat loukkaamattomia, ja tämä pätee joka ikiseen ihmiseen.
EnglishIt is time to say that the threats might change, but that human rights are inviolable.
On vihdoin aika todeta, että vaikka uhkakuvat voivat muuttua, ihmisoikeuksien loukkaamattomuus pysyy.
EnglishConsumer protection is inviolable and we would do well to remember this in negotiations.
Kuluttajansuoja on ehdottomasti noudatettava asia, ja meidän kannattaa muistaa tämä neuvotteluissa.
EnglishThe right of peoples to self-determination is an inviolable principle.
Kansojen itsemääräämisoikeus on periaate, jota ei saa rikkoa.
EnglishThis is an inviolable right if we wish to face up to the reality and resolve conflicts in a harmonious manner.
Siihen ei pidä kajota, jos haluamme kohdata tosiasiat ja ratkaista konfliktit sopuisasti.
EnglishNo, human rights apply to all people throughout the world and these rights must be inviolable.
Ei, vaan ihmisoikeudet koskevat kaikkia ihmisiä koko maailmassa ja näiden oikeuksien täytyy olla loukkaamattomat.
EnglishWhen does respect for fundamental human rights become inviolable for the same international community?
Koska sama kansainvälinen yhteisö katsoo myös perustavaa laatua olevien ihmisoikeuksien tulevan rikkomattomiksi?
EnglishHuman rights are universal and inviolable!
Ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia eikä niitä saa loukata!
EnglishI believe that the territorial integrity and sovereignty of every country is an inviolable and fundamental principle.
Minulle jokaisen maan alueellinen koskemattomuus ja suvereenisuus merkitsee ehdotonta perusperiaatetta.
EnglishI consider that to be a given in a functioning internal market with respect for inviolable human rights.
Pidän tätä itsestään selvänä toimivien sisämarkkinoiden ja loukkaamattomien ihmisoikeuksien kunnioittamisen kannalta.
EnglishYou surreptitiously initiated a review of the European treaties, which you told us yesterday were inviolable.
Aloititte salamyhkäisesti EU:n perussopimusten tarkistamisen, vaikka eilen sanoitte niiden olevan loukkaamattomia.
EnglishExtradition cannot take place without the inviolable guarantee that the person will not receive the death sentence.
Luovutusta ei voi tapahtua ilman varmaa takuuta siitä, ettei kyseistä henkilöä tuomita kuolemanrangaistukseen.
EnglishIt cannot therefore be changed, nor should it, because to do so would be to accept that the home is not inviolable.
Sitä ei siis voida eikä pitäisikään muuttaa, sillä silloin meidän pitäisi suostua siihen, ettei kotirauhaa ole olemassakaan.
EnglishAre these borders really inviolable?
Ovatko nämä rajat todellakin koskemattomia?
EnglishLike my own country, Sweden, the EU bases its view of human beings upon the equal, unique and inviolable value of every human.
EU:n, kuten kotimaani Ruotsinkin, ihmisnäkemys perustuu yhtäläiseen, ainutlaatuiseen ja loukkaamattomaan ihmisarvoon.
EnglishChildren as persons with their own, inviolable rights deserve our special protection, irrespective of the country in which they live.
Lapsi, jolla on omat loukkaamattomat oikeutensa, ansaitsee meidän erityisen suojelumme kotimaastaan riippumatta.
EnglishThis is all being done in the name of the inviolable principle of competitiveness and the abstract concept of the social economy of the market.
Kaikki tämä tehdään pyhänä pidetyn kilpailukyvyn ja abstraktin käsitteen, sosiaalisen markkinatalouden, nimissä.
EnglishRegardless of whether it is a question of freedom of expression, public access, privacy or whatever else, human rights are always inviolable.
Ihmisoikeudet ovat aina loukkaamattomia, olipa kyse sitten sananvapaudesta, julkisesta tiedonsaannista tai muusta.
EnglishIt will be associated with the inviolable sanctity of markets and the irreversible transfer of power from politicians to so-called market forces.
Siihen liittyy markkinoiden pyhittäminen ja peruuttamaton vallansiirto poliitikoilta niin sanotuille markkinavoimille.
EnglishOne thing is, however, certain: all the regulations envisaged by the G20 will remain as just many words if tax havens remain inviolable.
Yksi asia on kuitenkin varma: kaikki G20-kokouksessa suunnitellut asetukset jäävät vain sanoiksi, jos veroparatiiseihin ei kosketa.