Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "ionising radiation"

EN

"ionising radiation" bahasa Finlandia terjemahan

Contoh penggunaan untuk "ionising radiation".

Terjemahan serupa untuk "ionising radiation" dalam bahasa Finlandia

radiation kata benda

Contoh penggunaan untuk "ionising radiation" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThe goal of that strategy is to prevent the pollution of the marine environment from ionising radiation.
Tämän strategian tavoitteena on estää merialueiden saastuminen ionisoivan säteilyn vaikutuksesta.
EnglishFood treated with ionising radiation
Ionisoivalla säteilyllä käsitellyt elintarvikkeet
EnglishAfter all, food has been treated with ionising radiation for some 50 years, as the rapporteur rightly said.
Pitää toki paikkansa, että elintarvikkeita on käsitelty ionisoivalla säteilyllä noin 50 vuoden ajan, kuten esittelijä aivan oikein toteaa.
English- to prevent exposure to ionising radiation resulting from the inadequate monitoring of high activity sealed radioactive sources;
- ehkäistä altistuminen ionisoivalle säteilylle, joka aiheutuu korkea-aktiivisten radioaktiivista ainetta sisältävien umpilähteiden riittämättömästä seurannasta
EnglishOur concern stems from the significant increase in the environment of non-ionising electromagnetic radiation.
Huolta aiheuttaa sähkömagneettisen ionisoimattoman säteilyn, ja erityisesti eri taajuusalueiden säteilyn, merkittävä lisääntyminen ympäristössä, joka johtuu säteilylähteiden runsaudesta.
EnglishThe guidelines and exposure proposed by the Commissioner are based on those recently published by the International Convention on Non-Ionising Radiation Protection.
Komission ehdottamat määräykset ja altistustaso perustuvat kansainvälisen säteilysuojelutoimikunnan hiljattain julkaisemiin suosituksiin.
EnglishFood treated with ionising radiation is not radioactive food, and we, the population of the EU, can consume it without becoming seriously ill.
Ionisoivalla säteilyllä käsitellyt elintarvikkeet eivät ole säteilyn saastuttamia elintarvikkeita, ja me EU: n kansalaiset kulutamme ne saamatta vakavia sairauksia.
EnglishAs long as we did not have a common set of rules, some Member States treated all sorts of food with ionising radiation, and it was not labelled.
Niin kauan kuin meillä ei ollut minkäänlaista sääntelyä, jäsenvaltioissa on säteilytetty, ja lisäksi vielä kaikkea mahdollista, eikä siitä ollut merkintää pakkauksessa.
EnglishIonising radiation transfers energy at levels that can induce changes in any matter it penetrates and even cause irreversible damage to human cells.
Ionisoiva säteily siirtää energiaa sellaisilla tasoilla, jotka voivat aiheuttaa muutoksia missä tahansa lävistämässään aineessa ja jopa vaurioittaa ihmissoluja pysyvästi.
EnglishMr President, I welcome this directive because it creates a legal framework for the single market in foodstuffs treated with ionising radiation.
Arvoisa puhemies, pidän tätä direktiiviä myönteisenä, koska sen avulla luodaan oikeudellinen kehys ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjen elintarvikkeiden yhtenäismarkkinoille.
EnglishMadam President, as a way of introduction I should like to insist on the fact that medical exposure to ionising radiation is no different from exposure of a non-medical type.
Arvoisa puhemies, johdannon sijasta haluaisin korostaa sitä seikkaa, että lääketieteellinen säteilyaltistus ei eroa ei-lääketieteellisestä säteilyaltistuksesta.
EnglishI approached some Greek family farmers, and they said to me: 'Do you know, next week, there is going to be a vote on a report on the treatment of foods with ionising radiation.
Tapaamani kreikkalaiset pienviljelijät sanoivat minulle: "Ensi viikolla aiotaan äänestää mietinnöstä, joka koskee elintarvikkeiden käsittelyä ionisoivalla säteilyllä.
EnglishI also consider it important to emphasise that ionising radiation cannot replace good agricultural practice, which means that food should only ever be irradiated when it is fresh.
Minusta on myös erittäin tärkeää pitää kiinni siitä, että säteilyttäminen ei voi korvata hyviä viljelytapoja niin, että elintarvikkeet täytyisi joka tapauksessa säteilyttää tuoreina.
EnglishThis in now way implies that the principle of preparedness should not be vital for everyone, for example, in the elimination of the adverse effects of non-ionising radiation.
Tämä ei missään tapauksessa tarkoita sitä, etteikö ennalta varautumisen periaate olisi kaikille keskeisen tärkeä asia muun muassa ionisoimattoman säteilyn haittavaikutuksia eliminoitaessa.
EnglishWe believe that in a number of areas which are contentious - for example, the dangers of non-ionising radiation - not enough is known within the science for us to pass this by.
Mielestämme joistakin kiistanalaisista asioista - esimerkiksi ionisoimattoman säteilytyksen vaaroista - ei ole tarpeeksi tieteellistä näyttöä, jotta voisimme hyväksyä säteilytyksen käytön.
EnglishWhile there are calls for an increase in research into the possible problems of non-ionising radiation we have to ensure that resources are used effectively in the health sector as a whole.
Samalla kun vaaditaan tutkimusten lisäämistä ionisoimattoman säteilyn mahdollisista ongelmista, on pidettävä huolta, että varoja käytetään tehokkaasti koko terveyssektoria ajatellen.

Kata lain

English
  • ionising radiation

Di kamus bahasa Inggris-bahasa Indonesia anda akan menemukan banyak lagi terjemahan.