Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "irradiation"

EN

"irradiation" bahasa Finlandia terjemahan

EN irradiation
volume_up
{kata benda}

irradiation (juga: radiation)
A compromise has thus become an opening to more foods being allowed for irradiation.
Sovitteluratkaisun myötä muidenkin elintarvikkeiden säteilytys olisi sallittua.
In the common position irradiation is accepted as a possible method of preserving foodstuffs.
Yhteisessä kannassa säteilytys hyväksytään mahdollisena elintarvikkeiden säilöntätapana.
Nor does irradiation deal with all the toxins in food.
Säteilytys ei tee vaarattomaksi kaikkia elintarvikkeiden myrkkyjä.

Contoh penggunaan untuk "irradiation" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThe need for irradiation as a way of preserving food is also hard to see.
Silloin on myös vaikea nähdä säteilytyksen tarpeellisuutta säilöntäkeinona.
EnglishAnother extremely important issue is the detectability of irradiation.
Toinen tähän liittyvä äärimmäisen tärkeä aihe on säteilytyksen tutkittavuus.
EnglishAs a result, accidental irradiation sometimes occurs around the heart and the thyroid.
Sen vuoksi sydämen alue ja kilpirauhanen voivat joskus satunnaisesti altistua säteilylle.
EnglishIt is also important to say what methods of irradiation may be used.
On tärkeää ottaa kantaa siihen, millä keinoilla säteilytystä saadaan tehdä.
EnglishAny harmful substances already produced by the microorganisms cannot be eliminated by irradiation.
Mitään mikro-organismien tuottamia haitallisia aineita ei voida tuhota säteilyttämällä.
EnglishIn Luxembourg, the irradiation of food with the aim of preservation is actually forbidden.
Luxemburgissa elintarvikkeiden säteilyttäminen säilyvyyden parantamiseksi on kokonaan kielletty.
EnglishOpinion is still divided on when and how irradiation can be used for the preservation of food.
Mielipiteet hajaantuvat siitä, milloin ja miten säteilyttämistä voidaan käyttää elintarvikkeisiin.
EnglishUnder current Swedish rules, irradiation is banned except for certain herbs and spices.
Ruotsissa voimassaolevien säännösten mukaan on säteilyttäminen kiellettyä lukuun ottamatta muutamia mausteita.
EnglishOnly in the case of fats is it not entirely clear whether irradiation could have adverse health implications.
Ainoastaan rasvojen osalta on vielä epäselvää, onko niiden säteilyttäminen terveydelle vaarallista.
EnglishFive years ago, Mrs Bloch von Blottnitz was the rapporteur for food irradiation.
Arvoisa puhemies, jäsen Bloch von Blottnitz toimi elintarvikkeiden säteilytystä koskevan mietinnön esittelijänä viisi vuotta sitten.
EnglishOf course national regulations range from a complete ban on irradiation to its unrestricted use.
Varmastikin yksittäisten valtioiden säännökset vaihtelevat käsittelyn täydellisestä kieltämisestä vapaaseen käyttöön.
EnglishAmendments Nos 21, 22 and 28 restrict the opportunities for using and exploiting the irradiation of food.
Tarkistusehdotukset 21, 22 ja 28 rajoittavat mahdollisuuksia käyttää ja hyödyntää elintarvikkeiden säteilyttämistä.
EnglishOn the other hand, it would be beneficial to limit as far as possible the number of different methods of irradiation.
Sen sijaan olisi eduksi rajoittaa eri säteilytysmenetelmien lukumäärä niin vähäiseksi kuin mahdollista.
EnglishWe should therefore not reject food irradiation out of hand but respect it for what it is.
Tämän vuoksi emme saa hylätä elintarvikkeiden säteilytystä suoralta kädeltä vaan meidän on tarkasteltava menetelmää puolueettomasti.
EnglishUp to now, I have gone along with this, because I have said there may well be good reasons for irradiation.
Tähän asti olin mukana pelissä tässä asiassa, koska sanoin, että minun nähdäkseni voi olla hyviä syitä säteilyttää.
EnglishWhen we adopted the rules on the irradiation of foodstuffs, the technique for detecting it had not been developed.
Kun otimme käyttöön säädökset elintarvikkeiden säteilyttämisestä, havainnointitekniikkaa ei ollut kehitetty.
EnglishMy second point is that irradiation is principally about keeping foodstuffs fresh throughout long journeys.
Haluan toiseksi todeta, että säteilytyksellä pyritään periaatteessa säilyttämään elintarvikkeet tuoreina pitkien kuljetusten ajan.
EnglishThe irradiation of food does, however, result in new substances being formed, as is also the case when food is cooked.
Elintarvikkeiden säteilyttämisen yhteydessä syntyy kuitenkin uusia aineita, mutta niin käy myös elintarvikkeita keitettäessä.
EnglishSo I too believe it is high time we made some headway on the directive on the irradiation of foodstuffs.
Se on minun näkemykseni. Siksi olen myös sitä mieltä, että meidän on aika lopultakin edistyä elintarvikkeiden käsittelyä koskevan direktiivin osalta.
EnglishThey would be if we allowed irradiation, because food would appear to be different from how it actually is.
Näin kuitenkin tulee tapahtumaan, jos sallimme säteilyttämisen, koska silloin elintarvikkeet vaikuttavat toisenlaisilta kuin mitä ne itse asiassa ovat.