Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "label"

EN

"label" bahasa Finlandia terjemahan

volume_up
label {kt bnd}

EN label
volume_up
{kata benda}

label (juga: decorum, etiquette, tag, docket)
volume_up
etiketti {kt bnd}
It is like putting a fake label on a product, which does not match the content.
Se on kuin väärä etiketti tuotteessa, koska etiketti ei vastaa sisältöä.
The label only comes along when the fork is poised; but the best solution would be to label when the pitchfork is poised.
Etiketti on hyödyllinen vasta ruokapöydässä, ja oikea ratkaisu olisi se, että asiat olisivat kunnossa jo navetassa!
We are told above all to 'eat and drink without fear, you are protected by the label' .
Meille sanotaan varsinkin, että meidän olisi naposteltava, juotava ja nieltävä pelkäämättä, koska tuotteissa on meitä suojeleva etiketti.
label (juga: hallmark, imprint, stamp, colour)
volume_up
leima {kt bnd}
Unencumbered by any stain or label of colonialism, they can and will exploit natural resources in Africa.
Koska Kiinaa ei rasita mikään kolonialismin tahra tai leima, se voi hyödyntää Afrikan luonnonvaroja ja niin se tekeekin.
I do not, however, accept that label with regard to this report; as the essence of this report is a rational recommendation, an evaluation.
En kuitenkaan hyväksy, että tähän mietintöön lyödään samanlainen leima, sillä sen ytimenä on järkiperäinen suositus, arviointi.
To conclude, I believe the most important thing, as we have seen in the delegations to various countries, is the European label and the European spirit.
Totean lopuksi, että tärkein asia on eurooppalainen leima ja eurooppalainen henki, kuten on käynyt ilmi valtuuskuntien vieraillessa eri valtioissa.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "label":

label

Contoh penggunaan untuk "label" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishIf Device Manager cannot identify the device, it will label it an unknown device.
Jos Laitehallinta ei tunnista laitetta, se merkitään tuntemattomaksi laitteeksi.
EnglishWe must therefore be able to label GMOs and provide proper information about them.
Siksi meidän on voitava merkitä GMO-tuotteet ja antaa niistä asianmukaista tietoa.
EnglishThe label alone cannot bridge the gap between the public and the European Union.
Tunnuksella ei yksin voida kaventaa kansalaisten ja Euroopan unionin välistä kuilua.
EnglishIs a warning label and time limits for television advertising too much to expect?
Ovatko varoitusetiketit ja televisiomainonnan aikarajoitukset liian paljon pyydetty?
EnglishPrice comparison can be read directly from the price label on the article itself.
Hintavertailun voi tehdä suoraan myyntiartikkelin hintaetiketin perusteella.
EnglishThis would be compromised if a common EU label were to undermine consumer awareness.
Tämä vaarantuisi, jos yhteinen EU:n merkintä heikentäisi kuluttajien tietoisuutta.
EnglishApparently the international radura label is sending Mrs Bloch von Blottnitz blind.
Ilmeisesti kansainvälinen radura-tunnus ärsyttää rouva Bloch von Blottnitzia.
EnglishThe energy-star label should help to promote energy efficient standby equipment.
Virtaa säästäviä lepovirtalaitteita on tuettava Energy Star -merkinnällä.
EnglishI also think it is good that the idea of a graded eco-label has been done away with.
Mielestäni on myös hyvä, että asteikollisen ympäristömerkin ajatuksesta on luovuttu.
EnglishThe European eco-label is, it has to be said, a product of the internal market.
Eurooppalainen ympäristömerkki on sisämarkkinoiden aikaansaama lapsi, näin on sanottava.
EnglishI would like to see not only the country but also the region of origin on the label.
Haluaisin, että nähdä alkuperämaan lisäksi myös alkuperäalue merkittäisiin.
EnglishI am also concerned about some of the words that might go on the label.
Olen myös huolissani joistakin niistä sanoista, jotka voivat päätyä merkintään.
EnglishBut consumers are used to the label showing how a product has been treated.
Kuluttaja on kuitenkin tottunut siihen, että tuotteessa lukee, miten se on käsitelty.
EnglishThe label must state what is in the product, without any possibility of misunderstanding.
Etiketissä on todettava mitä tuote sisältää ilman väärinkäsityksen mahdollisuutta.
EnglishBut I do not advocate scrapping the option of including "Origin: EU" on the label either.
En kuitenkaan vaadi poistettavaksi mahdollisuutta käyttää merkintää "alkuperä: EU".
EnglishWales is producing fantastic beef and must be able to label it as Welsh.
Walesissa tuotetaan erinomaista naudanlihaa, joka on voitava merkitä walesilaiseksi.
EnglishThe first question concerns the list of information that must feature on the label.
Ensimmäinen koskee tietoja, jotka pitää sisällyttää alkuperämerkintään.
EnglishDiscovering which eco-label is best in practice depends simply on use and the market.
Se tieto, mikä ekomerkki on käytännössä paras, saadaan vain käytännössä ja markkinoilta.
EnglishThe new European Heritage Label may be helpful in just this respect.
Uusi Euroopan kulttuuriperintötunnus voisi olla hyödyksi juuri tässä suhteessa.
EnglishA proposal has already been submitted for a label which should be adopted on our part.
Tältä osin on jo jätetty tuotemerkkiä koskeva ehdotus, jonka todennäköisesti hyväksymme.