Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "poised"

EN

"poised" bahasa Finlandia terjemahan

volume_up
poised {kt sft}

EN poised
volume_up
{kata sifat}

volume_up
valmis {kt sft}
Now this European Parliament is poised to do precisely the same thing, to make exactly the same mistake.
Nyt Euroopan parlamentti on valmis tekemään täsmälleen samoin, täsmälleen saman virheen.
The agricultural community is aware that change is on the way with this new agreement, and is currently poised to embrace it.
Maatalousväestö tietää, että muutos on tulossa tämän uuden sopimuksen myötä, ja on tällä hetkellä valmis ottamaan sen vastaan.
Parliament is poised to adopt the decisions setting up the network for the epidemiological surveillance and control of communicable diseases in the Community.
Parlamentti on valmis hyväksymään ne päätökset, joilla perustetaan tartuntatautien epidemiologisen seurannan ja valvonnan verkosto yhteisöön.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "poised":

poised

Contoh penggunaan untuk "poised" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishJust as Mr Brok said, the Ukrainian people are poised between democracy and dictatorship.
Aivan kuten Brok totesi, Ukrainan kansa empii demokratian ja diktatuurin välillä.
EnglishWe are poised now to take a democratic decision, following the lead given by the lawyers.
Olemme valmiita tekemään demokraattisen päätöksen juristien näytettyä ensin esimerkkiä.
EnglishWe are now well poised to begin the task of translating these ideas into effective solutions.
Olemme nyt valmiita muuttamaan nämä ajatukset tehokkaiksi ratkaisuiksi.
EnglishI shall finish, Mr President, by saying that the situation is very delicately and dangerously poised.
Arvoisa puhemies, lopuksi totean, että tilanne on hyvin arka ja vaarallinen.
EnglishThe world economy is now poised between recession and recovery.
Maailmantalous tasapainoilee nyt taantuman ja elpymisen välillä.
EnglishKosovo, despite recent progress, remains dangerously poised on the edge of a humanitarian disaster.
Viimeaikaisesta edistyksestä huolimatta Kosovo on edelleen vaarallisen lähellä humanitaarista katastrofia.
EnglishIt would be a serious mistake to leave the job only half done, because the transitional process remains poised on a knife-edge.
Olisi vakava virhe jättää tehtävä puolitiehen, koska siirtymäprosessi on edelleen veitsen terällä.
EnglishWe are poised to adopt an important instrument.
Olemme valmiita hyväksymään tärkeän välineen.
EnglishThe label only comes along when the fork is poised; but the best solution would be to label when the pitchfork is poised.
Etiketti on hyödyllinen vasta ruokapöydässä, ja oikea ratkaisu olisi se, että asiat olisivat kunnossa jo navetassa!
EnglishIn geopolitical terms, Germany is today poised between the European Union and the rest of the large European continent.
Geopoliittisesti Saksa tasapainottelee tällä hetkellä Euroopan unionin ja Euroopan laajan maanosan muun osan välillä.
EnglishWe are poised at a historic crossroads.
Olemme historiallisen muutoksen kynnyksellä.
EnglishThis situation is very alarming, of course, with a government deficit of 12.7% and government debt poised to exceed 130%.
Tilanne on tietenkin hyvin hälyttävä, kun julkistalouden alijäämä on 12,7 prosenttia ja julkinen velka ylittää pian 130 prosenttia.
EnglishI think that, particularly in our country, inland water transport and coastal water transport are poised to take over that market share.
Varsinkin kotimaassani sisävesiliikenne ja rannikkovesiliikenne ovat nähdäkseni valmiita ottamaan tämän markkinaosuuden.
EnglishYou will recall that at the end of my allotted one minute of speaking time earlier today, I noticed you had the gavel poised at 59 seconds.
Muistanette, että minulle aiemmin tänään annetun yhden minuutin puheajan lopussa huomasin, että kohotitte nuijaa 59 sekunnin kuluttua.
EnglishWhat we are now poised to achieve is the direct result of the events of 1989 in which Hungary, once again, played a decisive role.
Tavoitteet, joihin olemme nyt valmiit pyrkimään, ovat suoraa seurausta vuoden 1989 tapahtumista, joissa Unkari oli jälleen kerran ratkaisevassa asemassa.
English   – The European Parliament has seldom been as much in the spotlight as now, when it is poised to decide on this important Directive.
   – Euroopan parlamentti on harvoin ollut yhtä paljon julkisuuden valokeilassa kuin nyt, kun se valmistautuu päättämään tästä tärkeästä direktiivistä.
EnglishRomania and Bulgaria, who are poised to gain representation at the level of the European Commission, made a comprehensive presentation in Parliament this week.
Romania ja Bulgaria, jotka ovat valmiita saamaan edustajansa Euroopan komissioon, esittäytyivät perusteellisesti parlamentissa tällä viikolla.
EnglishThat said, we have to listen to bizarre and untrue assertions about Filipino dockworkers poised to take over the jobs of port workers.
Joudumme kuitenkin kuuntelemaan omituisia ja perättömiä väitteitä filippiiniläisistä satamatyöntekijöistä, jotka ovat valmiita korvaamaan eurooppalaiset satamatyöntekijät.
EnglishWe are always being told that these are exploratory talks, but the United States seems to think that we are already poised to sign an agreement.
Meille sanotaan aina, että kyse on tunnustelevista neuvotteluista, mutta Yhdysvalloissa ilmeisesti ajatellaan, että olemme jo valmiita allekirjoittamaan sopimuksen.
EnglishIf we fail to reform our approach to radio spectrum, we are failing European industry, which is poised to become a global leader in communications technology.
Ellemme uudista radiotaajuuksia koskevaa toimintalinjaamme, petämme Euroopan radioalan, joka on valmistautunut ottamaan maailmanlaajuisen johtoaseman viestintäteknologiassa.