Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "rank"

EN

"rank" bahasa Finlandia terjemahan

volume_up
rank {kt bnd}
volume_up
rank {kt sft}
EN

rank {kata benda}

volume_up
I believe this is a very important proposal for us, because safety of services should rank on the same level as the directive we are reviewing today.
Tämä on mielestäni meille erittäin tärkeä ehdotus, koska palvelujen turvallisuudella on oltava sama asema kuin direktiivillä, jota me tänään muutamme.
rank (juga: echelon, grade, level, pitch)
Unfortunately they are not faring too well at present and are not highly ranked, in contrast with the situation just a few decades ago.
Valitettavasti ne eivät pärjää tällä hetkellä hyvin eikä niiden sijoitus ole korkea, toisin kuin vain pari vuosikymmentä sitten.
rank (juga: place, ranking, rest, stead)
Sen vuoksi tällä on niin suuri arvo.
Amendments Nos 5, 12 and 14 are those amendments which actually say to the Commission: ' You will ensure that there is genuine equality in your ranks when you are recruiting personnel' .
Tarkistukset 5, 12 ja 14 ovat juuri ne tarkistukset, joissa komissiolle sanotaan: " Kun rekrytoitte henkilöstöä, teidän on varmistettava, että palkkauksessa noudatetaan todellista tasa- arvoa."

Contoh penggunaan untuk "rank" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThe import tariffs in the European Union now rank among the lowest in the world.
Euroopan unionin tuontitullit ovat nyt yhdet maailman alhaisimmista.
EnglishIt is true because, often, we do not rank any principles above trade.
Se pitää paikkansa, sillä emme useinkaan aseta mitään periaatteita kaupan edelle.
EnglishOfficers of lower rank and fascist gangs of bullies favour the persecution.
Alempiarvoiset upseerit ja fasistiset häirikköjoukot kannattavat vainoja.
EnglishIt does not help that a leading Eurosceptic has been promoted to full cabinet rank.
Tilannetta ei tee yhtään helpommaksi, että johtava euroskeptikko on ylennetty ministeriksi.
EnglishThis programme has now been promoted to regulation rank and I welcome that.
Tänään tämä ohjelma on kohonnut asetuksen asteelle, mistä olen iloinen.
EnglishThis was the case in 2004, when we raised our cooperation to the rank of strategic partnership.
Näin tapahtui vuonna 2004, kun nostimme yhteistyömme strategisen kumppanuuden tasolle.
EnglishSuch an important legal act, of constitutional rank, should be adopted in this particular form.
Näin tärkeä, suorastaan perustuslaillinen säädös pitäisi hyväksyä kansanäänestyksellä.
EnglishMr President, the new directive on battery cages is a political issue of the first rank.
Arvoisa puhemies, häkkikanaloita koskeva uusi direktiivi on ensisijaisen tärkeä poliittinen aihe.
EnglishThey had no rank or uniforms and did not openly bear arms.
Heillä ei ollut sotilasarvoja eikä univormuja eivätkä he kantaneet avoimesti aseita.
EnglishHe likes this situation, because each time it helps to raise him to the rank of martyr.
Tämä tilanne on hänelle täyttymys, sillä se auttaa joka kerta häntä nousemaan marttyyrien joukkoon.
EnglishIn many countries temporary employment agencies are rising in rank to become the largest employers.
Monissa maissa tilapäistä työtä tarjoavista toimistoista on tulossa suurimpia työnantajia.
EnglishIt is therefore rank hypocrisy for the EU to continue to fund tobacco growers within Europe.
On näin ollen silkkaa tekopyhyyttä, että EU jatkaa tupakan viljelijöiden rahoittamista Euroopassa.
EnglishWe are charging no-one with personal fraud or rank corruption.
Emme syytä ketään henkilökohtaisesta petoksesta tai korruptiosta.
EnglishThere is a great deal of confusion among the rank and file.
Hämmennys on suuri niin ylhäisten kuin alhaistenkin keskuudessa.
EnglishYou bring in, say, six objects, and you ask a subject to rank them from the most to the least liked.
Esitetään vaikkapa kuusi esinettä, ja koehenkilöä pyydetään laittamaan ne paremmuusjärjestykseen.
EnglishAll I want you to do is rank these for me from the one you like the most to the one you like the least."
Ei tarvitse tehdä muuta kuin panna nämä paremmuusjärjestykseen."
EnglishMr President, the Laeken Council will sadly rank amongst the less impressive meetings of its kind.
Arvoisa puhemies, Laekenin Eurooppa-neuvosto kuului ikävä kyllä mitäänsanomattomimpien kokousten sarjaan.
EnglishI, too, rank among those who have a great deal of confidence in the therapeutic effects of these medicinal products.
Minäkin kuulun niihin, jotka uskovat vahvasti näiden lääkkeiden hoitaviin vaikutuksiin.
EnglishBurma's social indicators rank among the lowest in the world.
Myanmarin vankiloissa on 1 350 vankia, jotka ovat pääasiassa Kansallisen demokraattisen liiton (NLD) jäseniä.
EnglishThis important body will be raised to the rank of institution and, in the political sphere, it is a leading force.
Tämä tärkeä elin nostetaan toimielimen asemaan, ja poliittisessa järjestelmässä se on johtaja.