Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "to recognise"

EN

"to recognise" bahasa Finlandia terjemahan

EN to recognise
volume_up
{kata kerja}

to recognise (juga: to acknowledge, to admit, to avow, to confess)
volume_up
tunnustaa {kt krj}
It is fair to recognise that these issues are extremely difficult and complex.
On reilua tunnustaa, että asiat ovat äärettömän vaikeita ja monimutkaisia.
The Member States are not in a hurry to recognise the judgments of the Court.
Jäsenvaltioilla ei ole kiire tunnustaa tuomioistuimen tuomioita.
Any agreement on data transfer should recognise this right.
Tämä oikeus tulisi tunnustaa kaikissa tiedonsiirtoa koskevissa sopimuksissa.
to recognise (juga: to identify, to make, to recognize)
volume_up
tunnistaa {kt krj}
Programmed refrigerators will be able to recognise products past their expiry date.
Ohjelmoidut jääkaapit voivat tunnistaa tuotteet, joiden päivämäärä on vanhentunut.
The disease is difficult to recognise at this point, but relatively easy to treat.
Tässä vaiheessa tautia on vaikea tunnistaa, mutta sen hoitaminen on suhteellisen helppoa.
The important thing is to recognise the relationship between the two.
Tärkeää on tunnistaa näiden kahden välinen suhde.
to recognise (juga: to feel, to have, to know, to recognize)
volume_up
tuntea {kt krj}
This is why the citizens of Europe can, in this way, recognise themselves in a Union that is their Union.
Tämän ansiosta Euroopan kansalaiset voivat tuntea kuuluvansa unioniin.
Europe wants and needs a constitution, but it must be a constitution in which all European citizens are recognised.
Eurooppa haluaa ja tarvitsee perustuslain, mutta sen on oltava sellainen, jonka kaikki Euroopan kansalaiset voivat tuntea omakseen.
If you want government for and by the people, you have to have a people that everyone recognises some identity with, some allegiance to.
Jos halutaan, että hallintavalta on kansalla, tarvitaan kansa, johon jokainen voi samaistua ja jota kohtaan se voi tuntea jonkinasteista uskollisuutta.
to recognise (juga: to perceive, to recognize)
volume_up
oivaltaa {kt krj}
These rules are out of place there, and this should be clearly recognised.
Sinne nämä säännöt eivät sovellu, ja se meidän pitää oivaltaa.

Contoh penggunaan untuk "to recognise" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishI recognise that there have been some improvements - for example in Recital 10.
Myönnän, että asiassa - esimerkiksi johdanto-osan kappaleessa 10 - on edistytty.
EnglishMr President, we all recognise the importance of being prepared for disasters.
Arvoisa puhemies, myönnämme kaikki, että on tärkeää valmistautua katastrofeihin.
EnglishThis body above all should recognise that the world of imperialism is at an end.
Juuri tämän elimen olisi tunnustettava, että imperialismin aika maailmassa on ohi.
EnglishI think it would be wrong not to recognise that Africa has changed substantially.
Minusta olisi väärin olla tunnustamatta, että Afrikka on muuttunut merkittävästi.
EnglishSo it was not a failure to recognise; I met, indeed, with a gentleman last night.
En siis jättänyt huomioimatta sitä; itse asiassa tapasin miehen eilen illalla.
EnglishWe recognise that the existing framework is ill-adapted to the defence market.
Myönnämme, että olemassa oleva kehys soveltuu huonosti puolustusalan markkinoihin.
EnglishWe have freedom of movement from North Africa, we simply do not recognise it.
Pohjoisafrikkalaisten vapaa liikkuvuus on jo toteutunut; emme vain myönnä sitä.
EnglishIn my view we must recognise, first of all, that there is a Kurdish question.
Minun nähdäkseni on ensimmäiseksi tunnustettava, että kurdikysymys on olemassa.
EnglishHowever, we also have to recognise that there are factual inaccuracies in here.
Meidän on kuitenkin lisäksi myönnettävä, että siinä on virheellisiä tietoja.
EnglishWe must recognise that agriculture is one of the pillars of European security.
Meidän on tunnustettava, että maatalous on yksi Euroopan turvallisuuden pilareista.
EnglishWe do not want that kind of Europe; we do not recognise ourselves in such a Europe.
Emme halua sellaista Eurooppaa; emme tunnista itseämme sellaisessa Euroopassa.
EnglishWe must recognise that Article 18 concerns what is clearly a controversial decision.
Meidän on tunnustettava, että 18 artikla koskee selvästi kiistanalaista päätöstä.
EnglishBut we must also recognise that the principal motor driving the trade is demand.
Meidän on kuitenkin ymmärrettävä, että kaupan tärkein edistäjä on kysyntä.
EnglishThe people are turning away from a Europe in which they cannot recognise themselves.
Kansat kääntyvät poispäin sellaisesta yhteisöstä, jossa ne eivät tunnista itseään.
EnglishI recognise that the link between migration and unemployment is very complex.
Tunnustan, että maahanmuuton ja työttömyyden välinen yhteys on hyvin monimutkainen.
EnglishWe have to recognise, too, the central importance of peace and stability in Africa.
Meidän on myös tunnustettava rauhan ja vakauden keskeinen merkitys Afrikassa.
English1/ the refusal of the Turkish Government to recognise the Armenian genocide
1/ Turkin hallituksen kieltäytyminen tunnustamasta armenialaisten kansanmurhaa,
EnglishAt the same time, we recognise that there has been some movement in this area.
Myönnämme kuitenkin samalla, että jonkinlaista kehitystä on tällä alalla tapahtunut.
EnglishFirst of all, at what stage will you recognise that the European strategy has failed?
Ensiksikin: missä vaiheessa myönnätte, että eurooppalainen strategia epäonnistuu?
EnglishBut does everyone see and recognise the different purposes of participation in sport?
Mutta näemmekö ja tunnustammeko erilaisia tarkoitusperiä urheiluharrastuksessa?