Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "to refer"

EN

"to refer" bahasa Finlandia terjemahan

EN to refer
volume_up
[referred|referred] {kata kerja}

Mr President, like Mr Jarzembowski, I wish to refer to the transport issue.
Arvoisa puhemies, Jarzembowskin tapaan haluaisin viitata liikennekysymykseen.
It is therefore completely unprincipled to refer to the Lisbon Treaty in this report.
Siksi on täysin moraalitonta viitata tässä mietinnössä Lissabonin sopimukseen.
Allow me now to refer to the most important issues in our overall endeavour.
Haluaisin viitata nyt kokonaishankkeemme tärkeimpiin kysymyksiin.
It is not going to be enough simply to refer it to an advisory committee which already exists.
Ei riitä, että asia siirretään jo olemassa olevalle neuvoa-antavalle komitealle.
Referring it to an advisory group, which is a body outside Parliament, is not sufficient.
Asian siirtäminen neuvoa-antavalle ryhmälle, joka on parlamentin ulkopuolinen elin, ei ole riittävää.
I would refer the honourable Member to the reply to his oral question H-27/2001 of 14 February 2001.
Haluan neuvoa arvoisaa jäsentä tutustumaan siihen vastaukseen, joka annettiin jäsenen 14. helmikuuta 2001 esittämään suulliseen kysymykseen H-27/2001.
The principle of subsidiarity is not something merely to be referred to in formal contexts, but rather should direct all our activities.
Toissijaisuusperiaatteen ei pitäisi olla vain jotain, johon viitataan virallisissa yhteyksissä, vaan sen pitäisi ohjata kaikkea toimintaa.

Contoh penggunaan untuk "to refer" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishYes, the Commissioner was quite right to refer to the obligation to get results!
Arvoisa komission jäsen, mainitsitte tulosvelvoitteen. Miten oikeassa olettekaan!
EnglishMadam President, I refer to the vote on paragraph 21, not the proposed amendment.
Arvoisa puhemies, en puhu tarkistuksesta vaan 21 kohtaa koskevasta äänestyksestä.
EnglishI refer in particular to the concern about the very sensitive sugar beet issue.
Tarkoitan erityisesti sokerijuurikasta koskevaa hyvin arkaluonteista kysymystä.
EnglishI would refer the House to the activities which will be taking place this week.
Haluan kehottaa parlamenttia tutustumaan tällä viikolla tapahtuvaan toimintaan.
EnglishI should like to refer to some additional remarks made by Members of Parliament.
Haluaisin ottaa esille muutamia parlamentin jäsenten tekemiä lisähuomautuksia.
EnglishI should like to refer to what the then Belgian Presidency said about the matter.
Olen samaa mieltä siitä, mitä puheenjohtajavaltio Belgia totesi tuolloin asiasta.
EnglishMadam President, I refer to the draft regulation on European political parties.
Arvoisa puhemies, viittaan asetusluonnokseen Euroopan poliittisista puolueista.
EnglishCouncil and the Commission refer wrongly to the OECD's list of developing nations.
Neuvosto ja komissio viittaavat virheellisesti OECD: n kehitysmaiden luetteloon.
EnglishI will refer the matter to the relevant authorities and they will let you know.
Välitän kysymyksen asiasta vastaaville viranomaisille, jotka vastaavat siihen.
EnglishI would like to refer to the point about how long the fingerprints will be kept.
Haluaisin puuttua kohtaan, joka koskee sitä, kuinka kauan sormenjälkiä säilytetään.
EnglishI refer to the Intergovernmental Conference, the single currency and enlargement.
Viittaan hallitusten väliseen konferenssiin, yhtenäisvaluuttaan ja laajentumiseen.
EnglishMr President, I refer to page 31 of yesterday's Minutes - the Fontaine report.
Arvoisa puhemies, viittaan eilisen pöytäkirjan sivulle 31 - Fontainen mietintöön.
EnglishI should now like to refer to the situation that is likely to arise this morning.
Seuraavaksi haluan puhua tilanteesta, joka tänä aamuna on todennäköisesti syntynyt.
EnglishSome amendments refer to the principles of the future reform in the year 2001.
Jotkin tarkistukset käsittelevät vuonna 2001 tulevan uudistuksen periaatteita.
EnglishI will refer to only one case, because it concerns someone I knew personally.
Kerron tästä tapauksesta, koska se koskee erästä henkilöä, johon olin yhteydessä.
EnglishThat remains an accurate statement of the current position, and I would refer to it.
Se on edelleen tarkka julkilausuma nykyisestä kannasta, ja viittaisinkin siihen.
EnglishI refer here to the seas of the Gulf of Trieste and its large urban hinterland.
Tarkoitan Triesten lahden merialuetta ja sen sisämaan laajaa kaupunkialuetta.
EnglishExplanations of vote may refer only to the European Strategy for the Danube Region.
Äänestysselitykset saavat koskea vain Tonavan aluetta koskevaa EU:n strategiaa.
EnglishDo you wish to postpone the final vote or refer the matter back to committee?
Haluaisitteko lykätä lopullista äänestystä vai viedä asian takaisin valiokuntaan?
EnglishIn the Czech Republic, you often refer to the Treaty of Lisbon as a necessary evil.
Puhutte Tšekin tasavallassa usein Lissabonin sopimuksesta välttämättömänä pahana.