Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "ship"

EN

"ship" bahasa Finlandia terjemahan

volume_up
ship {kt bnd}
FI

EN ship
volume_up
{kata benda}

ship (juga: nave)
volume_up
laiva {kt bnd}
To put it simply, a ship fitted with a black box is a safer ship.
Yksinkertaistettuna: laiva, johon on asennettu musta laatikko, on turvallisempi laiva.
The Bulgarian ship Vanessa was shipwrecked recently in the Sea of Azov.
Bulgarialainen laiva Vanessa haaksirikkoutui hiljattain Asovanmerellä.
A ship fitted with a 'black box' is a safer ship.
Laiva, jossa on musta laatikko, on turvallisempi laiva.
ship (juga: craft, vessel)
volume_up
alus {kt bnd}
A ship with a black box is a safe ship.
Alus, jossa on musta laatikko, on turvallinen alus.
No ship will be able to escape an inspection in European ports.
Yksikään alus ei voi välttyä tarkastukselta Euroopan satamissa.
They merely went to salvage the ship and limit the disaster.
Ryhmän tarkoituksena oli vain pelastaa alus ja rajoittaa tuhoa.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "ship":

ship

Contoh penggunaan untuk "ship" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishOnce a ship ceases to be suitable for use, we must stop thinking of it as a ship.
Kun laivaa ei enää voida käyttää, meidän ei pitäisi ajatella sitä enää laivana.
EnglishIn the case of a five-year-old ship, for example, half the subsidy must be repaid.
Viisi vuotta vanhasta aluksesta pitää maksaa takaisin vielä puolet tuen määrästä.
EnglishA coastal country must be able to take action against a ship that forms a threat.
Rannikkovaltion on voitava käynnistää toimet vaaraksi olevaa alusta vastaan.
EnglishClassification societies for ship types will be subject to stricter conditions.
Laivatyyppien luokituslaitoksille asetetaan aiempaa tiukempia vaatimuksia.
EnglishThe Commission very usefully sets out the scale of the impact of ship emissions.
Komissio määrittelee hyödyllisen vaikutusasteikon merialusten päästöille.
EnglishMr President, as President of this sitting, you are the captain of the ship.
Arvoisa puhemies, istuntomme puheenjohtajana te olette tämän laivan kapteeni.
EnglishMr Watts rightly reminded us of the passenger ship tragedies of recent years.
Herra Watts oikeaan osuen muistutti meitä viime vuosien matkustajalaivatragedioista.
EnglishSeafaring and ship building remain crucial fields of activity in today's European Union.
Merenkulku ja laivanrakennus ovat yhä Euroopan unionin keskeisiä toiminta-aloja.
EnglishThis move is preventing Mr Van Rens operating a tight ship in Thessaloniki itself.
Tämä siirto estää Van Rensiä johtamasta vaikeasti ohjattavaa keskusta Thessalonikissa.
EnglishWhat Mr Blokland has just said about ship cleaning in Holland is very significant.
Johannes Bloklandin huomio alusten puhdistamisesta Alankomaissa on erittäin merkittävä.
EnglishA global solution to the problem of ship dismantling is still urgently needed.
Laivanromutusongelmaan tarvitaan yhä kipeästi maailmanlaajuinen ratkaisu.
EnglishIn the case of the Herald of Free Enterprise the ship sank in twenty-two minutes.
Matkustajalautta Herald of Free Enterprise upposi kahdessakymmenessäkahdessa minuutissa.
EnglishI, for one, get the feeling that they have today embarked on a ship and set the sails.
Ainakin minulla on nyt se tunne, että he ovat astuneet laivaan ja nostaneet purjeet.
EnglishDoes it not come ashore any more, is it no longer on the ship of the Reform Treaty?
Eikö se enää tule rantaan, eikö se enää ole uudistussopimuksen aluksessa?
EnglishThis applies to both the ship-quay relationship and to the other port sections.
Tämä koskee sekä alusten ja satamalaiturin välisiä rajapintoja että muita satama-alueita.
EnglishWe must also urge ship-owners to make use of technological developments.
Meidän täytyy myös kannustaa laivanvarustajia ottamaan käyttöön uutta teknologiaa.
EnglishSo there is no point in carrying on as if every ship were going to disappear!
Siksi on turha kuvitella, että jatkossa on tuskin enää lainkaan aluksia!
EnglishThose same politicians are making reductions in the number of workers per ship.
Samat politiikat pienentävät työntekijöiden laivakohtaista lukumäärää.
EnglishThat means improvements in working conditions and working hours on board ship.
Tämä merkitsisi parannuksia laivojen työskentelyoloihin ja työaikoihin.
EnglishFor Windows and programs that ship with Windows, such as Internet Explorer, yes.
Windowsiin ja muihin Windowsin mukana tuleviin ohjelmiin, kuten Internet Exploreriin, kyllä.