Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "substitute"

EN

"substitute" bahasa Finlandia terjemahan

EN substitute
volume_up
{kata benda}

substitute (juga: ersatz, replacement)
volume_up
korvike {kt bnd}
This fund is an unwelcome substitute for help by Member States.
Tämä rahasto on jäsenvaltioiden avun epätyydyttävä korvike.
Gender mainstreaming is only an important addition to this, rather than a substitute for it.
Tasa-arvon valtavirtaistaminen on pikemminkin vain tärkeä lisäys tähän asiaan kuin sen korvike.
Bans are a poor substitute for common sense.
Kiellot ovat maalaisjärjen huono korvike.
substitute (juga: replacement)
volume_up
sijainen {kt bnd}
Nothing against you, Mr Mourato, but even the Portuguese Vice-President of our own Parliament is no substitute in this instance.
Arvoisa Rui Mourato, meillä ei ole mitään teitä vastaan, mutta edes Euroopan parlamentin portugalilainen varapuhemies ei olisi tässä tapauksessa sopiva sijainen.
substitute (juga: reserve)
substitute (juga: replacement, spare part)
volume_up
varaosa {kt bnd}
substitute (juga: sub)
volume_up
varamies {kt bnd}

Contoh penggunaan untuk "substitute" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishIt should not be used as a substitute for desirable but unadopted legislation.
Sitä ei pitäisi käyttää korvaamaan haluttua lainsäädäntöä, jota ei ole hyväksytty.
EnglishThe European fund should not be used as a substitute for normal business investment.
EIR: ää ei pidä käyttää tavanomaiseen liiketoimintaan sijoittamisen korvikkeena.
EnglishAid is no substitute for economic policy and a well-ordered employment policy.
Tuki ei korvaa talouspolitiikkaa ja hyvin järjestettyä työllisyyspolitiikkaa.
EnglishWe will have to find a substitute system with the same function but a different name.
On löydettävä tilalle korvaava järjestelmä, jolla on sama funktio mutta eri nimi.
EnglishTo Mr Schulz I would say: turning up the volume is no substitute for knowing the facts.
Martin Schulzille sanoisin: määrän nostaminen ei korvaa tosiasioiden tuntemista.
EnglishThey do not want substitute chocolate, but genuine chocolate made from cocoa butter.
He eivät halua korvikesuklaata, vaan aitoa suklaata, jossa on kaakaovoita.
EnglishIn truth we moved away from Urban without a practical substitute in place.
Tosiasiassa luovuimme Urban-ohjelmasta käytännössä ilman mitään korviketta.
EnglishBut as you said, Commissioner, nothing is a substitute for political will.
Mutta kuten te, arvoisa komission jäsen sanoitte, poliittista tahtoa ei mikään korvaa.
EnglishWe explained that it will not be a substitute for national stockpiles.
Olemme selittäneet, että yhteinen varasto ei korvaisi kansallisia varastoja.
EnglishBut money is no substitute for political will and political influence.
Raha ei kuitenkaan korvaa aina poliittista tahtoa ja poliittista vaikutusta.
EnglishWould the Commission be prepared to remove agricultural substitute products from this system?
Olisiko komissio valmis poistamaan korvaavat maataloustuotteet tästä järjestelmästä?
EnglishThe Gender Institute is not, however, a substitute for legislative initiative.
Tasa-arvoinstituutti ei kuitenkaan korvaa poliittisia aloitteita.
EnglishI volunteered to substitute for Stavros in this very important debate.
Tarjouduin vapaaehtoiseksi korvaamaan Stavrosin tässä hyvin merkittävässä keskustelussa.
EnglishThe promotion fund for agricultural products is seen by many as a substitute for export refunds.
Monet pitävät maataloustuotteiden myynninedistämisrahastoa vientitukien korvikkeena.
EnglishIn certain cases this can create a substitute for the forest areas destroyed by fire.
Joissakin tapauksissa näin korvataan palon tuhoamat metsäalueet.
EnglishWe also reject the use of substitute materials made from chemicals or gene technology.
Emme myöskään halua käytettävän kemiallisesti tai geeniteknisesti valmistettuja korvikeaineita.
EnglishIn the long term, though, it cannot be a substitute for systems that actually work.
Pitkällä aikavälillä se ei kuitenkaan voi olla asianmukaisesti toimivien järjestelmien korvikkeena.
EnglishThey are going to be properly informed when they are going to be sent substitute goods.
Heille ilmoitetaan selvästi, koska he saavat korvaavan tuotteen.
EnglishThe Commission wants to act as a substitute for the Council of Ministers in decision-making processes.
Komissio haluaa toimia ministerineuvoston sijaisena päätöksentekoprosesseissa.
EnglishThe experience of many countries over many years should vouch for the use of substitute materials.
Korvaavien materiaalien käytöstä olisi kokemusta monista maista jo monen vuoden ajalta.