Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "tool"

EN

"tool" bahasa Finlandia terjemahan

volume_up
tool {kt bnd}
EN

tool {kata benda}

volume_up
It might take several minutes for the tool to finish checking your computer's memory.
Kun työkalu tarkistaa tietokoneen muistia, toimet voivat kestää useita minuutteja.
ClearType is a tool that improves the readability of the text on your LCD screen.
ClearType on työkalu, joka parantaa nestekidenäytön tekstin luettavuutta.
However, this is only one tool in the struggle to stop illegal immigration.
Tämä on kuitenkin vain yksi työkalu taistelussa laittoman maahanmuuton pysäyttämiseksi.
tool (juga: pecker)

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "tool":

tool

Contoh penggunaan untuk "tool" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThe Stabilisation and Association Agreement is a tool to be used along the way.
Vakautus- ja assosiaatiosopimus on väline, jota on käytettävä koko matkan ajan.
EnglishWindows 8 and Windows RT include a built-in tool to create a USB recovery drive.
Windows 8 ja Windows RT sisältävät sisäisen työkalun USB-palautusaseman luomiseen.
EnglishBut it’s a great tool to turn to when everything else you’ve tried hasn’t worked.
But it’s a great tool to turn to when everything else you’ve tried hasn’t worked.
EnglishAdvertising is a positive tool, both for the internal market and for consumers.
Mainonta on myönteinen väline sekä sisämarkkinoiden että kuluttajien kannalta.
EnglishAppropriate competition policy is the right tool for achieving this objective.
Asianmukainen kilpailupolitiikka on oikea keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
EnglishWe should not, nevertheless, abandon this vital tool before it is time to do so.
Meidän ei kuitenkaan pidä luopua tästä tärkeästä välineestä ennenaikaisesti.
EnglishFor information on how to use each tool in the Paint toolbox, see Paint tools.
Lisätietoja Paintin työkalujen käyttämisestä on ohjeaiheessa Paintin työkalut.
EnglishIt is an important tool, particularly for small- and medium-sized businesses.
Varsinkin pienille ja keskisuurille yrityksille yhteistyö on merkittävä väline.
EnglishThis would have been another useful tool in the fight against terrorism and crime.
Tämä olisi ollut uusi hyödyllinen väline terrorismin ja rikollisuuden torjunnassa.
EnglishToday, when this directive is adopted, we will have a better tool to help them.
Tämän direktiivin hyväksymisen myötä saamme nyt paremmat keinot auttaa heitä.
EnglishFreedom as a value and security as a tool are essential to the European project.
Vapaus arvona ja turvallisuus työkaluna ovat olennaisia Eurooppa-hankkeessa.
EnglishI support microcredit as a tool for meeting the Millennium Development Goals.
Tuen mikroluottoja välineenä vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi.
EnglishRussia has been known to use energy policy as a political tool more than once.
Venäjän tiedetään usein käyttäneen energiapolitiikkaa poliittisena välineenä.
EnglishWe feel this could prove a good monitoring tool, but only a complementary one.
Meidän mielestämme se voi olla hyvä valvontatyökalu, mutta vain täydentävänä.
EnglishWindows 8 and Windows RT include a built-in tool for creating a USB recovery drive.
Windows 8 ja Windows RT sisältävät sisäisen työkalun USB-palautusaseman luomiseen.
EnglishSecurity, to us, is only a tool for reaching freedom; it is not its opponent.
Turvallisuus on meille vain väline vapauden saavuttamiseen, ei sen vastakohta.
EnglishI would add that I will not hesitate to use this tool wherever it is necessary.
Haluan vielä lisätä, etten epäröi tarvittaessa käyttää tätä mahdollisuutta.
EnglishThe European Parliament is a very, very strong tool to help us on that path.
Euroopan parlamentti on erittäin vahva väline, joka auttaa meitä tällä tiellä.
EnglishAs a tool for fighting poverty, international trade is necessary, but inadequate.
Köyhyyden torjunnan välineenä kansainvälinen kauppa on välttämätön, mutta riittämätön.
EnglishI believe that aid is an important tool in this fight for a better world.
Pidän kehitysapua tärkeänä välineenä näissä pyrkimyksissä luoda parempi maailma.