Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "vendor"

EN

"vendor" bahasa Finlandia terjemahan

volume_up
vendor {kt bnd}

EN vendor
volume_up
{kata benda}

vendor (juga: clerk, salesman, seller, salesperson)
volume_up
myyjä {kt bnd}
This is only of limited application, however, if the vendor is able to prove the contrary.
Tässä on kuitenkin rajoituksia, jos myyjä voi toisin osoittaa.
In the case of a fault the vendor is obliged to repair the product to full working order within a reasonable period.
Jos tavara rikkoutuu, myyjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että se korjataan täysin kohtuullisen ajan kuluessa.
If the vendor has not provided information about the right to withdraw, it will be possible to send back the item for a year after the date of purchase.
Jos myyjä ei ole esittänyt peruutusoikeutta koskevia tietoja, tuote voidaan palauttaa vuoden kuluessa ostohetkestä.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "vendor":

vendor

Contoh penggunaan untuk "vendor" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishCan I say why it is important that we discuss vendor control tonight?
Saanen sanoa, miksi on tärkeää, että keskustelemme myynninvalvonnasta tänä iltana.
EnglishThe proposal fails to differentiate between two of the basic agents: the vendor and the producer.
Ehdotuksessa ei tehdä eroa kahden tärkeän toimijan välillä, myyjän ja tuottajan.
EnglishThe different responsibilities of the manufacturer and the vendor are not made clear either.
Myös valmistajan ja myyjän eri vastuualueiden erot jäävät epäselviksi.
EnglishBelgians can deliver their cars back to the vendor without any cost.
Kansalaisemme voivat luovuttaa autonsa ilmaiseksi jälleenmyyjälle.
English1:32 So I guess both Susan Boyle and this vegetable vendor in Shanghai belonged to otherness.
1:32 Luulisin, että sekä Susan Boyle että tämä vihanneskauppias Shanghaista kuuluivat "toiseuteen".
EnglishRemove the hardware and contact the hardware vendor for support.
Poista laite ja pyydä tukea laitteiston valmistajalta.
EnglishThe vendor can only take responsibility for those contract requirements which differ from the manufacturer's responsibilities.
Viimeksi mainittu voi ottaa vastuun eri sopimusehdoista kuin valmistaja.
EnglishIf we are going to continue to operate properly as a Union, we have to tighten up on the vendor control system.
Jos aiomme jatkaa asianmukaista toimintaa unionina, meidän on tiukennettava myynninvalvontajärjestelmää.
EnglishIt is not duty-free, it is vendor control.
Se ei ole verovapaa myynti vaan myynninvalvonta.
EnglishOn the one hand, they are unbalanced and place too great a burden on the vendor, and possibly the producer.
Yhtäältä, koska ne ovat epätasapainoisia ja niissä pannaan liian raskas vastuu myyjän, ja mahdollisesti tuottajan, harteille.
EnglishIf this happens, check with your antivirus vendor to see if they have a disc you can use to install the latest updates.
Jos näin käy, selvitä, onko virustentorjuntaohjelman valmistajalla levyä, jolta voit asentaa uusimmat päivitykset.
EnglishVendor control systems
EnglishYou can see what major outbreaks are currently happening by visiting your antivirus vendor's website, or the Security at Home website.
Tietoja tällä hetkellä leviävistä viruksista löydät virustentorjuntaohjelmien valmistajien sivustoista sekä Microsoftin Kodin tietoturva -sivustosta.
EnglishThe main thread of the discussion is about whether or not the manufacturer, the vendor, or whoever, should take the end-of-life vehicle back without any cost.
Keskustelua käydään pääasiassa siitä, täytyykö valmistajan, jälleenmyyjän tai jonkun muun ottaa romuautot vastaan maksutta vai ei.
EnglishOne of the main problems was the question of retention of title, whereby the vendor retains ownership of the goods pending full payment.
Kyse oli erityisesti esimerkiksi omistusoikeuden sääntelemisestä niin, että tuotteet pysyvät myyjän omaisuutena kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.
EnglishThen search an antivirus vendor's website for references to what you wrote down to try to find the name of the virus and instructions for how to remove it.
Etsi sitten muistiin kirjoittamiasi tekstejä virustorjuntaohjelman valmistajan sivustosta löytääksesi viitteitä saamaasi virukseen ja ohjeisiin sen poistamiseksi.
EnglishThirdly, there is the reversal of the burden of proof to the detriment of the vendor, when it is a general principle of law that it is up to the person with the allegation to produce proof of it.
Kolmanneksi, käänteinen todistustaakka myyjän vahingoksi, vaikka yleisen oikeusperiaatteen mukaan väitteen esittäjän kuuluu todistaa väitteensä.
EnglishThe transfer to the producer and vendor of the burden of proof for lack of conformity also seems unacceptable to us, and contrary to the general principles of law.
Tavaran virhettä koskevan todistustaakan siirtämistä tuottajalle ja myyjälle ei mielestämme myöskään voida hyväksyä, ja se vaikuttaa meistä yleisten oikeusperiaatteiden vastaiselta.
EnglishWe think it is up to the vendor whether to offer repair or replacement, and failing that, the buyer can demand a reduction in price or termination of the contract.
Olemme osaltamme sitä mieltä, että juuri myyjälle on syytä tarjota tavaran korjaamista tai vaihtamista, kuluttaja puolestaan voi sen sijaan pyytää hinnanalennusta tai sopimuksen purkamista.