Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "virtually"

EN

"virtually" bahasa Finlandia terjemahan

EN virtually
volume_up
{keterangan}

virtually (juga: almost, close to, more or less, nearly)
volume_up
lähes {ket.}
Enforcing payment in such circumstances is virtually impossible.
Tällaisissa tilanteissa maksujen täytäntöönpanon varmistaminen on lähes mahdotonta.
The work of NGOs in the country is problematic and thus virtually nonexistent.
Kansalaisjärjestötoiminta maassa on vaikeaa ja siten lähes olematonta.
We agree with virtually everything the Commissioner said in plenary this evening.
Yhdymme lähes kaikkeen, mitä komission jäsen sanoi täysistunnossa tänä iltana.
In that country, it is made virtually impossible to restore Christian buildings.
Turkissa on käytännössä mahdotonta entistää kristinuskoon liittyviä rakennuksia.
That said, the rapporteurs have - virtually - achieved the impossible.
Esittelijät ovat kuitenkin tehneet käytännössä mahdottomasta mahdollisen.
A change in regime has appeared virtually impossible to date.
Tähän mennessä hallinnon muuttaminen on vaikuttanut käytännössä mahdottomalta.
We are spending money on de-mining in virtually every continent.
Käytämme rahaa miinanraivaukseen käytännöllisesti katsoen joka mantereella.
In fact, the EU was virtually inaudible during the final negotiations.
EU oli itse asiassa käytännöllisesti katsoen näkymätön lopullisten neuvottelujen aikana.
Unfortunately, this partnership is virtually non-existent.
Valitettavasti tätä kumppanuutta ei käytännöllisesti katsoen ole.
virtually (juga: almost, as good as, nearly)
The Constitution has been virtually finalised at an intergovernmental conference.
Perustuslaki on saatu hallitustenvälisessä konferenssissa melkein valmiiksi.
Virtually the only precise measure is to prohibit the use of phosphates in detergents.
Melkein ainoa täsmällinen toimi on fosfaattien kieltäminen pesuaineissa.
Mr President, it really is virtually pointless to discuss how Turkish prisons should be organised.
Arvoisa puhemies, on todellakin melkein turhaa keskustella Turkin vankiloiden rakenteesta.
virtually

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "virtually":

virtually
virtual
English

Contoh penggunaan untuk "virtually" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishWhen we expressed our views virtually the only group to support us was the Greens.
Näistä asioista ilmoittaessamme meitä eivät juuri tukeneet muut kuin Vihreät.
EnglishThose are figures we can virtually only dream about in the EU of the Fifteen.
Tällaisista luvuista voidaan vain uneksia EU:n nykyisissä 15 jäsenvaltiossa.
EnglishIt produces virtually no carbon dioxide emissions which impact on climate.
Silloin meillä ei ole juurikaan ilmastoa vahingoittavia hiilidioksidipäästöjä.
EnglishIt is well known that health care is virtually a luxury for people with limited means.
On hyvin tunnettua, että terveyspalvelut ovat ylellisyyttä vähävaraisille ihmisille.
EnglishParts of the Council's common position are virtually incomprehensible.
Neuvoston yhteisessä kannassa on kohtia, jotka ovat suorastaan käsittämättömiä.
EnglishIt makes it virtually impossible for us and is not a fair procedure.
Se on meille lähestulkoon mahdotonta, eikä tämä menettely ole oikeudenmukainen.
EnglishTraining has been virtually nonexistent in our agreements hitherto.
Koulutusta ei tosiasiassa ole mainittu tähän mennessä tekemissämme sopimuksissa.
EnglishI am sure that virtually everyone can see the usefulness and necessity of such a policy.
Olen varma, että kaikki ymmärtävät tämän politiikan hyödyllisyyden ja tarpeellisuuden.
EnglishMadam President, at this stage in the debate, virtually everything has already been said.
Arvoisa puhemies, keskustelun tässä vaiheessa suurin osa on kai jo sanottu.
EnglishIt is true that the time is not ripe and this is virtually out of the question at present.
On totta, että aika ei ole kypsä, ja asia tätä nykyä on tuskin mahdollinen.
EnglishPlaying it safe virtually means: ' don't play at all in the single market' .
Varman päälle pelaaminen tarkoittaakin itse asiassa " älä pelaa ollenkaan sisämarkkinoilla" .
EnglishVirtually all of us have used them and come into contact with them.
Kaikki meistä ovat todellakin käyttäneet niitä ja joutuneet niiden kanssa tekemisiin.
EnglishIn comparison to the huge budgetary blocks, this is virtually nothing.
Suuriin budjettikohtiin verrattuna sillä ei olisi suurtakaan merkitystä.
EnglishThis is not an exception but an average that applies to virtually the whole of Europe.
Tämä ei ole mikään poikkeus vaan keskiarvo miltei koko Euroopassa.
EnglishAfter a debacle in the 1980s, this registration is virtually watertight in the Netherlands.
Rekisteröinti on Alankomaissa vedenpitävää 1980-luvun fiaskon jälkeen.
EnglishBut on the other hand, virtually no financial provision has been made for emergency aid.
Toisaalta kuitenkaan hätäapuun ei ole jälleen lainkaan rahoitusta.
EnglishOn health care, the population is virtually at the lowest ebb.
Terveydenhoidon osalta väestön tilanne on itse asiassa kaikkein kehnoin.
EnglishBush has said he will not do that and there is virtually zero support for it in the Senate anyway.
Bush sanoi, ettei hän tee sitä, eikä senaatissa sitä paitsi ole juurikaan asian puoltajia.
EnglishParliament’s supervisory powers hitherto in the comitology procedure have been virtually a farce.
Parlamentin tähänastinen valvontaoikeus komitologiamenettelyssä onkin ollut lähinnä farssi.
EnglishThere is virtually no trace here of 'bottom-up governance' .
Alhaalta ylöspäin toimivaa hallintotapaa on tässä tuskin havaittavissa.