Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "wide-ranging"

EN

"wide-ranging" bahasa Finlandia terjemahan

EN

wide-ranging {kata sifat}

volume_up
wide-ranging (juga: all-round, broad-ranging)
It is certainly wide-ranging - too wide-ranging in terms of the issues addressed.
Mietintö on todellakin laaja-alainen - liian laaja-alainen ottaen huomioon siinä käsitellyt kysymykset.
The wide-ranging nature of concentrations merits particular attention.
Tiedotusvälineiden keskittymien laaja-alainen luonne ansaitsee erityistä huomiota.
A wide-ranging approach to the financing of development is also required.
Laaja-alainen näkökulma on tarpeen myös kehityksen rahoittamiseksi.
It is certainly wide-ranging - too wide-ranging in terms of the issues addressed.
Mietintö on todellakin laaja-alainen - liian laaja-alainen ottaen huomioon siinä käsitellyt kysymykset.
The wide-ranging nature of concentrations merits particular attention.
Tiedotusvälineiden keskittymien laaja-alainen luonne ansaitsee erityistä huomiota.
A wide-ranging approach to the financing of development is also required.
Laaja-alainen näkökulma on tarpeen myös kehityksen rahoittamiseksi.
wide-ranging (juga: widescale)
Following the adoption of the regulation on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions, a wide-ranging security review took place.
Kun EU:n toimielimet olivat hyväksyneet asetuksen yksilöiden suojelemisesta yhteisön toimielinten henkilötietojen käsittelyssä, suoritettiin laajamittainen turvallisuustarkastus.

Contoh penggunaan untuk "wide-ranging" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

EnglishMr President, I appreciate that wide-ranging coverage of the issues by Mr Corrie.
Arvoisa puhemies, arvostan sitä, miten laajalti jäsen Corrie käsitteli kysymyksiä.
EnglishRomania offers ethnic minorities wide-ranging instruction in their mother tongue.
Romania tarjoaa etnisille vähemmistöille laajaa opetusta niiden äidinkielellä.
EnglishIn Sweden, for example, we have had a wide-ranging debate about file sharing.
Ruotsissa meillä on esimerkiksi ollut laaja keskustelu tiedostojen jakamisesta.
English(FI) Mr President, firstly may I say thank you for this wide-ranging debate.
(FI) Arvoisa puhemies, ensinnäkin kiitoksia tästä moni-ilmeisestä keskustelusta.
EnglishHowever, European services, public services, are much more wide-ranging than that.
Eurooppalaiset julkiset palvelut ovat kuitenkin tätä paljon laajempi käsite.
EnglishFor prevention purposes, suitable education and wide-ranging information are required.
Ennaltaehkäisyä varten tarvitaan sopivaa koulutusta ja monipuolista tiedotusta.
EnglishWe need to have a wide-ranging , democratic debate on this historic project.
Me tarvitsemme laajaa demokraattista keskustelua tästä historiallisesta hankkeesta.
EnglishWe had wide-ranging debates at the time when the Fuel Quality Directive was adopted.
Kävimme laaja-alaisia keskusteluja polttoainelaatudirektiiviä hyväksyttäessä.
EnglishHaving wide-ranging influence is the surest path to the settlement of conflicts.
Laaja-alainen vaikuttaminen onkin kestävin tie konfliktien ratkaisuun.
English   Thank you, Commissioner, for a comprehensive and wide-ranging answer.
   Arvoisa komission jäsen, kiitos perusteellisesta ja kattavasta vastauksestanne.
EnglishThe EU budget is much too wide-ranging, which is clearly leading to considerable problems.
EU: n talousarvio on aivan liian laaja, mikä selvästi aiheuttaa suuria ongelmia.
EnglishCertainly there will have to be wide-ranging political negotiations with the United States.
Yhdysvaltojen kanssa on tietysti käytävä laaja-alaisia poliittisia neuvotteluja.
EnglishThe wide-ranging nature of concentrations merits particular attention.
Tiedotusvälineiden keskittymien laaja-alainen luonne ansaitsee erityistä huomiota.
EnglishI have also ordered wide-ranging reports on the implementation of the directive.
Olen myös tilannut kattavia raportteja direktiivin toteuttamisesta.
EnglishIn my view, the activities we have under way are, then, particularly wide-ranging.
Näkemykseni on, että toiminta, joka meillä on käynnissä, on lisäksi erityisen monipuolista.
EnglishMr President-in-Office, thank you for that very wide-ranging answer.
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kiitos tuosta hyvin monipuolisesta vastauksesta.
EnglishIt began this year with a wide-ranging consultation with the industry.
Tänä vuonna on erittäin laajalti tiedusteltu asiantuntijoiden mielipidettä aiheesta.
EnglishHe has really tried to make a reality of the wide-ranging citizens' debate of which he speaks.
Hän on todellakin yrittänyt toteuttaa mainitsemansa laajan kansalaiskeskustelun.
EnglishWide-ranging measures are required to deal with this dramatic situation.
Kun otetaan huomioon tämä järkyttävä tilanne, laajat toimenpiteet ovat välttämättömiä.
EnglishThe gaps are currently very wide, ranging from 3.2 % in Austria to 6.4 % in Ireland.
Erot ovat nykyään hyvin suuret, ne vaihtelevat Itävallan 3, 2 %: sta Irlannin 6, 4 %: iin.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "wide-ranging":

wide-ranging
English

Terjemahan serupa untuk "wide-ranging" dalam bahasa Finlandia

ranging kata sifat
Finnish
wide keterangan
wide kata sifat
wide open kata sifat
wide awake kata sifat