Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "accord"

EN

"accord" bahasa Hungaria terjemahan

volume_up
accord {kt bnd}

EN accord
volume_up
{kata benda}

At this stage, it is our duty to push for the immediate application of the Copenhagen Accord.
Ezen a ponton kötelességünk, hogy a Koppenhágai Egyezség haladéktalan alkalmazására törekedjünk.
On the other hand, the Accord has serious weaknesses.
Más részről az Egyezség komoly hiányosságokkal küzd.
We will also have to bring about conditions which allow those elements that make up the accord to be applied swiftly.
Meg kell teremtenünk továbbá azokat a feltételeket, amelyek alapján az egyezség elemei késlekedés nélkül alkalmazhatók lesznek.
accord (juga: chime, concert, concord, conformity)
volume_up
összhang {kt bnd}
If legislation on industry does not accord with policies on agriculture and rural development, then our water resources will continue to be polluted.
Ha nincs összhang az ipari szabályozásokkal és a vidékfejlesztési, mezőgazdasági politikákkal, akkor továbbra is szennyezettek maradnak a vizeink.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "accord":

accord

Contoh penggunaan untuk "accord" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThe pen flew back and forth and up and down, seeming to do so of its own accord.
A toll le-föl, jobbra-balra siklott a papíron, szemlátomást a maga akarata szerint.
EnglishThe crowd grew quiet of its own accord now, hardly making any noise at all.
A tömeg most a saját jószántából elcsendesedett, alig lehetett valami zajt hallani.
EnglishThe European Community signs a landmark tourism accord with China in Beijing.
Az Európai Közösség Pekingben nagy jelentőségű idegenforgalmi megállapodást köt Kínával.
EnglishWould he ever have expected Ancient Evelyn to leave the house of her own accord?
Nem számított rá, hogy Ó Evelyn önszántából kitegye a lábát hazulról.
EnglishEverybody was all dressed up, and Queen Mary put her head on the block of her own accord.
Mindenki cifra ruhát viselt, és Mária királynő önként hajtotta a bárd alá a fejét.
EnglishHalfway down the hall, she got the idea and began to come with him of her own accord.
Félúton a pincelejárat felé Elise felfogta, miről is van szó, s akkor már magától ment.
EnglishAnd here he was prepared of his own accord to sit down for a few minutes' chat.
És aki most saját jószántából hajlandó leülni pár perces csevegésre.
English`But the Jackal must realise of his own accord that it is all over,' protested Montclair.
De hát a Sakál maga is be fogja látni, hogy a dolognak vége ágált Montclair.
EnglishNext morning, however, the people began to leave the barricades of their own accord.
Másnap reggel aztán a munkások maguktól kezdték elhagyni a barikádokat.
EnglishNot if they act in accord, Golitsin's replacement along with the others.
Akkor nem, ha összehangolják a tevékenységüket, Golicin utóda és a többiek.
EnglishUntil, in perfect accord with the acceptance of surrender, it was over.
Egészen addig, míg a feladás tökéletes pillanatában véget nem érne minden.
EnglishPaulson's finger had moved, seemingly of its own accord, but training had simply taken over.
A golyó szétrobbant az ütközéstől, szabályosan letépve az arcot a koponyáról.
EnglishTurkey must tackle these issues and dismantle these deficits of its own accord.
Törökországnak megoldást kell találnia e kérdésekre és magától pótolnia kell e hiányosságokat.
EnglishSo with one accord off they went to the usurers' house, and I came back here.
És egyetértésben elmentek az uzsorások házába, én pedig hazajöttem.
EnglishHis chant began to open on its own accord a rich and very physical poetry of crafted reflections.
A dal kezdett kitárulkozni; a míves reflexiók gazdag és fizikus költészete lett.
EnglishThe markets had sprung up of their own accord, mainly in the eastern sections of Berlin.
A piacok gombamód tűntek elő a semmiből, főként Berlin keleti részében.
EnglishThe curls seemed to fall into locks, and arranged themselves of their own accord around her face.
A fürtök tincsekké álltak össze, és laza hullámokba rendeződtek az arca körül.
EnglishBesides, he might lose it - it might even vanish of its own accord like fairy gold.
Ráadásul el is veszítheti, sőt eltűnhet, mint a mesebeli arany.
EnglishIn parallel with this work, the EU must start implementing the Copenhagen Accord.
Ezzel a munkával párhuzamosan az EU-nak meg kell kezdenie a Koppenhágai Megállapodás végrehajtását.
EnglishWith one ac-cord, the armsmen flung down their weapons and leapt back.
A fegyveresek szinte egyszerre dobták el kígyóikat és ugrottak hátra.