Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "beard"

EN

"beard" bahasa Hungaria terjemahan

volume_up
beard {kt bnd}

EN beard
volume_up
{kata benda}

beard (juga: wattle, whiskers)
volume_up
szakáll {kt bnd}
Thirteen years after that, the island would have its second beard, the beard of Kamikaze.
Tizenhárom évvel ez után a szigeten megjelent a második szakáll, Kamikaze szakálla.
Johnny’s boyish face bore a barely sprouted fuzz of almost blond beard.
Johnny kölyökképét ritkás, alig serkedő szakáll keretezte.
The black beard nodded assent to the wisdom of the Afghan's dyed scarlet.
A fekete szakáll helyeslően bólintott az afgán festett vörös szakállának bölcsességéhez.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "beard":

beard

Contoh penggunaan untuk "beard" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishWe're trying to stay away from people like that, the man with the beard said.
Igyekszünk távol tartani magunkat az ilyen emberektől jegyezte meg a szakállas.
EnglishGurgeh rubbed his beard, looking out of the window towards the forest above Ikroh.
Gurgeh megdörzsölte a szakállát és kinézett az ablakon az erdő felé, Ikroh fölött.
EnglishThe man in the saddle stroked his elegant beard and spurred his horse onward.
A nyeregben ülő férfi végigsimított elegáns szakállán és megsarkantyúzta lovát.
EnglishA man with a short-trimmed, graying beard came into view, a tankard in his hand.
Egy rövidre nyírt, őszülő szakállú férfi lépett előre, kezében egy korsóval.
EnglishHe had close-trimmed brown hair and beard, with a good deal of gray in both.
Rövidre nyírt barna hajat és szakállt viselt, helyenként jókora szürke beütéssel.
EnglishHe listened and watched, and gently stroking his goat-beard, seemed thoughtful.
Fülét hegyezve, ferde tekintettel simogatta kecskeszakállát, és gondolataiba mélyedt.
EnglishThe man even had the mustache and neatly groomed beard of the familiar Christ.
Még a szakálla és a bajusza is olyan ápolt volt, mint a családi Krisztusoké.
EnglishHe had thick red beard stubble and strained features from working all night.
Arcát sűrű, vörös borosta lepte, és az állandó éjszakai munkától elcsigázott volt.
EnglishHe had a white beard and shoulder-length white hair, very clean and curly.
Fehér szakálla és vállig érő egyenes, fehér haja volt, nagyon tiszta és hullámos.
EnglishThe speaker, incongruously, was a dark-haired giant with a silver-streaked beard.
- Egy óriás termetű, őszülő szakállú, de - meglepő módon sötét hajú férfi szólt közbe.
EnglishOne hand toyed idly with the small black beard, pulling at it, twisting it.
Egyetlen szót sem szót, csak ráérősen húzogatta, tekergette rövid fekete szakállát.
EnglishAnd it had needed all her courage to beard the managing director in his den.
Nagy bátorság kellett hozzá, hogy saját barlangjában támadjon az oroszlánra.
EnglishHe swallowed with some difficulty, took a few more deep breaths, rubbed his beard.
Nehezen tudott csak nyelni, vett még néhány mély lélegzetet, megdörzsölte a szakállát.
EnglishScyld set his fists on his hips, thrust his spade beard up into the air and laughed.
Scyld csípőre tette kezét, felvetette hegyes szakállát, és hahotára fakadt.
EnglishHe blinked, rubbed the greasy water from his face, but his beard absorbed the moisture.
Pislogva törölte le őket a szemhéjáról, de a szakálla teljesen átnedvesedett.
EnglishThe man was dressed as a priest of the church, but he was blond and wore no beard.
Az illető papi öltözékben érkezett, de szőke volt, és nem volt szakálla.
EnglishHe rubbed his beard with one long finger, then moved a couple of pieces.
Végigsimította a szakállát egyik hosszú ujjával, aztán arrébb helyezett pár bábut.
EnglishHe beard the chimes of heaven and the hoarse screams which uprose from hell.
De hallotta a mennyek harangcsilingelését is, és a pokolból felhangzó rekedt ordítást.
EnglishHis beard and mustache were now very black and thick and like those of saints in pictures.
A bajusza és a szakálla most már koromfekete és nagyon sűrű, mint egy szentképé.
EnglishI agree that your beard is not white - no, it is black; the color for villains.
Helyeslem, hogy sötét szakállat választott, s nem őszeset ez ugyanis a gonosztevők színe!