EN

blow {kata benda}

volume_up
1. lazim
blow (juga: bang, beat, beating, buffet)
She succeeded in sidestepping the blow, but in doing so all but lost her balance.
Carysnek sikerült ellépnie az ütés elől, de elvesztette az egyensúlyát.
The blow struck Ralph's spear and slid down, to fall agonizingly on his fingers.
Az ütés Ralph lándzsáját érte, lecsúszott róla, ujjaira zuhant.
It was a perfect blow that came from the side, somewhere near the wall.
Tökéletes ütés volt, amely oldalról, valahonnan a fal közeléből jött.
blow
volume_up
csapás {kt bnd} [brsft kiasan]
And then I saw Lestat- the blow that was more crippling than any blow.
És ezután megláttam Lestatot, és ez volt a legszörnyűbb csapás, amely valaha ért.
The Hill and its sumptuous properties were dealt as severe a blow; or several blows.
A Dombot és fényűző ingatlanait is hasonló csapás, vagy még inkább csapások érték.
But it's not the telling of it, it's the death itself that was the blow.
Nem az volt a csapás, hogy elhallgattad, hanem a halál.
One blow from a ham-sized, rock-hard fist sent Gordon spinning to the ground.
Egyetlen óriási, kőkemény ökölcsapás csattant, s Gordon nagyot pördülve a földre zuhant.
A nőt halántékon találta egy ökölcsapás.
The fact of their disconnect came to Wendy with unexpected force as it sometimes did, like a blow under the heart.
Wendyt váratlan erővel nem először lepte meg a bizonyosság, hogy nincs kapcsolatuk a külvilággal; olyan volt, mint egy ökölcsapás a szíve alá.
How could a gust of wind blow the Princess away?
Hogy bírta egy széllökés elfújni a Hercegnőt?
For yards round the fire the heat was like a blow, and the breeze was a river of sparks.
Több méternyi körzetben felizzott körülötte a levegő, minden széllökés egy-egy szikrafolyammá változott.
Rain blew sharply into their faces, caught on a sudden gust of wind.
Egy hirtelen széllökés szúrós esőcseppeket csapott az arcukba.
blow (juga: blast)
2. bahasa Inggris Amerika, bahasa gaul
blow (juga: cocaine, snow, coke, crack)

Contoh penggunaan untuk "blow" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishLike, when they tell you, If you want a girl to like you, then just blow her off.
Például, amikor azt mondják, "Ha akarod, hogy tetsszél egy lánynak, alázd meg."
EnglishDespite all that, they now stood around as if stunned by a hard blow to the face.
Mindezek ellenére most úgy álltak ott, mint akiket hirtelen keményen orrba vágtak.
EnglishI somehow think if I got up on a plane, it would suddenly blow up in the sky.
Valamiért úgy gondolom, ha felszállok egy gépre, azonnal felrobbanna a levegőben.
EnglishI'm sorry, but how often do girls just blow their heads off in this shit-hole town?
Elnézést, de milyen gyakran... lövi le magát egy lány... ebben a szaros városban?
EnglishThat strikes a blow against the basic confidence that the European Union needs.
Ez arra az alapvető bizalomra mér csapást, amelyre az Európai Uniónak szüksége van.
EnglishOn the fifth blow, the door shuddered inward and the bracing chair collapsed.
Az ötödik roham ereje alatt az ajtó megadta magát, és a szék végleg összetört.
EnglishShe looked up from her books with a startled wince, as if expecting a blow.
Carrie úgy nézett fel a könyveiből ijedten, mintha arra számítana, hogy megütik.
EnglishVII The bullet struck Tesla in the side, like a blow from a heavyweight champ.
A golyó oldalról csapott le Teslára, mint egy nehézsúlyú bokszoló horogütése.
EnglishTurn your hair sideways once on top of this bridge and let it blow obliquely.
És ha fölérünk a hídra, fordítsd oldalt a fejed, hadd fújja a hajad rézsűt a szél.
EnglishCassander screamed and jerked; the blow sheered the proud crest from his helmet.
Cassander felüvöltött és félregurult; a szekerce levágta a büszke tollat a sisakjáról.
EnglishSo Liz and I spent about a year and a half waiting for somebody to blow the gaff.
Így hát Liz és én másfél évig vártuk, hogy valaki lerántja rólunk a leplet.
EnglishThe second shell took the turret a glancing blow and careened off into the hillside.
A második lövedék csak súrolta a tornyot, s gellert kapva a hegyoldalba fú-ródott.
EnglishHe struck in a humming circle behind him and Ralph only just parried the blow.
Zúgó kört írt le dorongjával, Ralph épp csak hogy ki tudta kerülni az ütést.
EnglishIf the door's locked, we'll have Paddy blow it, Clark insisted, with a vicious grin.
- Ha már bezárták az ajtót, Paddy majd berobbantja - makacskodott Clark vigyorogva.
EnglishIf it wasn't so close in here, I'd blow this blasted door right off its hinges!
- Ha nem lenne ilyen szűk itt a hely, kirobbantanám ezt az átkozott ajtót a sarkaiból!
EnglishHe hacked again, another great blow, and the second forearm dangled loosely.
Ismét hatalmasat suhintott a karddal, és a második alkar is szétvágva csüngött alá.
EnglishThe 1941 deportations delivered a devastating blow to democratic civil society.
Az 1941-es deportálások megsemmisítő csapást mértek a demokratikus civil társadalomra.
EnglishThis would be another terrible blow to the standard of living of working people.
A dolgozó emberek életszínvonalára nézve ez újabb szörnyű csapást jelent.
EnglishYour uncle says you have something to tell me... that will absolutely blow my mind.
A bácsikád azt mondja akarsz valamit mondani nekem... amitől totál eldobom az agyam.
EnglishWith one last frantic blow, I knocked away the ring that held Kate to the wall.
Egy utolsó elkeseredett ütéssel lecsaptam a gyűrűt, amely Kate-et a falhoz rögzítette.