Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "capability"

EN

"capability" bahasa Hungaria terjemahan

EN capability
volume_up
{kata benda}

capability (juga: ability, accomplishment, capacity, facility)
The visual capability, of course, is symbolic.
Ezen vizuális képesség természetesen jelképes.
In this spirit, the appointment of its members must be governed by criteria of capability and independence.
Ennek jegyében tagjainak kinevezését a képesség és a függetlenség kritériumának kell meghatároznia.
They have flown in the past, but without saving capabilities, without batteries.
Már repültek ilyenek régebben is, de energiatároló képesség nélkül, akkumulátorok nélkül.
capability (juga: aptitude, endowment, facility, talent)
volume_up
adottság {kt bnd}
Maybe it's a physical capability to do things that normal people can't do.
Talán fizikai adottság olyan dolgokra, amiket normális emberek nem tehetnek.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "capability":

capability
capable

Contoh penggunaan untuk "capability" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThe European Defence Agency will develop military space surveillance capability.
Az Európai Védelmi Ügynökség katonai űrfelügyeleti képességet fog kifejleszteni.
EnglishFinancial capability and services - an absolutely good and proper point.
A pénzügyi teljesítőképesség és szolgáltatások - teljesen jó és helyénvaló kérdés.
EnglishThe only thing left for Belbo to do was to sound out Ca-mestres's financial capability.
Belbo számára nem maradt más hátra, mint hogy felmérje Camestres anyagi lehetőségeit.
EnglishYou rightly noted the successes and progress of capability development.
Joggal említette a képességfejlesztés terén elért sikereket és fejleményeket.
EnglishI also agree with the effective application of a European rapid-intervention capability.
Egyetértek továbbá az európai gyorsreagálású haderő hatékony alkalmazásával.
EnglishSo far, nine eyes is their limit of capability, and these become priests of the cult.
Ez idáig a kilenc szem a felső határ; ezekből lesznek a kultusz papjai.
EnglishBut if South Korea also gains nuclear capability, there'll be a stalemate.
Ha viszont Dél-Korea is rendelkezik nukleáris fegyverrel, akkor fennmarad a patthelyzet.
EnglishThe European Union will have expanded, but it will not lose the capability of effective action.
Az Európai Unió addigra kibővül, de nem veszíti el a hatékony cselekvés képességét.
EnglishHe has uncharted regenerative capability, which enables him to heal rapidly.
Van egy felfedezetlen regeneráló képessége, ami képessé teszi arra, hogy gyorsan regenerálódjon.
EnglishThe objective of the EIT is to support the key element of competitive capability: 'Knowledge'.
Az EITI célja a versenyképesség egy kulcsfontosságú elemének támogatása: ez a "tudás”.
EnglishThey have the energy source and a tracking and targeting capability.
- Megvan a megfelelő energiaforrásuk, a célkövető és célzóberendezésük.
EnglishThe attack on Sergey Nikolay'ch displayed a frightening capability.
A Szergej Nyikolajics elleni támadás félelmetes kapacitásról árulkodik.
EnglishQuestion for another day: why would beings who thought so poorly have so much retrieval capability?
ilyen csekély gondolkodási képességgel bírnak, minek ilyen hatalmas emlékezőtehetség?
EnglishRobots of advanced capability had been illegal for millennia.
A fejlett képességekkel rendelkező robotok már évezredek óta illegálisnak számítottak.
EnglishWe are in favour of robust international action to deal with Iran's growing nuclear capability.
Támogatjuk a közös nemzetközi fellépést Irán egyre növekvő nukleáris kapacitásával szemben.
EnglishSo we need to see through the pathology and into the range of human capability.
Tehát észre kell vennünk, hogy mi rejtőzik a patológia mögött, látnunk kell az emberi képességek sokaságát.
EnglishSome of the submarines in question carry the Trident D-s missile, which has first-strike capability.
Bizonyára emlékszik, mennyire akarták az amerikaiak, hogy leszereljük az SS-18-asainkat.
EnglishIt also has to show its own competence and capability to interpret such data correctly.
Bizonyítani kell továbbá saját kompetenciáját és képességét ezen adatok helyes értelmezését illetően.
EnglishHe'd chosen this model because, while it looked conventional, it had four-wheel-drive capability.
Az Eagle motorja kegyetlenül erőlködött, hogy a kombiautót valahogy följebb tuszkolja rajta.
EnglishBut the capa­bility hadn't been developed for hydrologists.
Ezt a képességet azonban nem a hidrogeológusok számára fejlesztették ki.