Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "devious"

EN

"devious" bahasa Hungaria terjemahan

EN devious
volume_up
{kata sifat}

devious (juga: malicious, shrewd)
Dangerous, devious, meticulous, leaving nothing to chance.
Veszedelmes, fondorlatos, aggályosán pontos minden dolgában, semmit sem bíz a véletlenre.
Brother Knuckles drove, following the devious faux librarian at a safe distance, and I rode shotgun without a shotgun.
Knuckles testvér vezetett, biztos távolságból követve a fondorlatos könyvtárost.
Lamurk azonban nagyon fondorlatos.
devious (juga: acute, circumstantial, smart, subtle)
'A bit devious, I'll admit, but still legitimate.
Elismerem, egy kicsit körmönfont, de kétségtelenül törvényes.
He attributed his own foul and devious motives to everyone around him, said the Guardian.
"Mindenkit a saját őrült és körmönfont gondolkodása alapján ítélt meg," mondta az Oltalmazó.
We must keep an eye on Timor, and take steps to counter his devious machinations.
- Rajta kell tartanunk a szemünket Timoron, és megtenni mindent, hogy megakadályozzuk körmönfont akcióit.
devious (juga: circuitous, double, evasive)
volume_up
kerülő {kt sft}
The Plan is made stronger, but it must take some devious routes.
- Létezik egy egyensúly A Terv erősebb, de néha mindenképpen kerülő úton kell haladni.
devious (juga: cranky, crooked, sinuous, winding)
devious (juga: crooked, curved, hooked, tortuous)
volume_up
görbe {kt sft}
devious (juga: crooked, redundant, curlicued)
It seems wrong to my way of thinking, but one thing I do know about the Sidhe is that though they are devious, they do not lie.
Ez ugyan nem látszik helyes okfejtésnek, de egy dolgot tudok a Sidhe-ről, ha az észjárásuk kacskaringós is, de nem hazudnak.
devious (juga: screwy, twisty)
volume_up
csavaros {kt sft}
Aillas reflected that the decision not to hang Pirmence outright, but rather to exploit his devious skills, had so far worked to advantage.
Aillas arra gondolt, hogy döntése, miszerint nem akasztatta fel azonnal Pirmence-t, hogy kitapasztalhassa minisztere csavaros észjárását, ez idáig csak hasznára vált.
devious
volume_up
isten háta mögötti {kt sft} [idiom]
devious (juga: serpentine, sinuous)
volume_up
kanyargó {kt sft}
devious (juga: intricate, tortuous)

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "devious":

devious

Contoh penggunaan untuk "devious" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishEach quirk and phase of Twisks somewhat devious nature are open for inspection.
Twisk különös természetének minden kacskaringója és cikornyája nyitva áll a vizsgálatra.
EnglishThe fat Churchman was devious and deceitful on every other count.
A kövér pap minden más esetben hajlamos volt a ravaszkodásra és megtévesztésre.
EnglishThe current C was a devotee of the old school, one who liked the feel of devious operations.
Az a vén róka a régi iskola híveként odáig volt az ilyen trükkös dolgokért.
EnglishThis Daneel is much older than either of us, and apparently more devious.
Ez a Daneel mindannyiunknál idősebb, és a jelek szerint ravaszabb is.
EnglishMartel was too clever, too devious to have been so easily circumvented.
Martel túl ravasz, túl alattomos volt ahhoz, hogy ilyen egyszerűen túl lehessen járni az eszén.
English'I think it's my destiny to be wrapped around the fingers of a pair of very devious little girls.'
Azt hiszem, az a sorsom, hogy az ujja köré tekerjen két ördögi nőszemély.
English'Dolmant,' he said, 'you're the most devious man I've ever known.'
Kegyelmes uram, ön a legördögibb fickó, akivel valaha is találkoztam!
EnglishHe is known to be a devious and exacting scholar of jurisprudence, professor.
Linge Chen köztudottan kiválóan ért a jogtudományokhoz, amellett ravasz és gátlástalan, professzor úr.
EnglishHis real target on this mission would be much more devious.
Legszívesebben lecsapott volna rájuk, de most fontosabb küldetésük volt.
EnglishOur company is a vulture, Ringwald explained with a devious smile.
A mi cégünk afféle keselyű magyarázta Ringwald ravasz mosollyal.
EnglishWe came in in devious fashion, and got off behind the moon.
Furmányos módon jöttünk be a rendszerbe, a hold mögött váltunk le.
EnglishNo doubt he made his own devious plans against it.
Nem kétséges, hogy idő közben tervet is dolgozott ki ezen meglepetés ellen.
EnglishSan Francisco Chronicle: A finely shaped book, richly devious and quite brilliant.
Elveszti a fejét, azt képzeli, a háziasszonya gyanakodva néz rá, és azt mondja Marburynénak, hogy Cheltenhambe utazik.
EnglishWe may be able to return to Trantor, though through a devious route.
Bár az biztos, hogy óvatosan kell megközelítenünk.
EnglishI thought my prayer was about to be answered, and I felt guilty for such a devious wish.
Arra gondoltam, hogy meghallgattatott az imám, és lelkifurdalásom támadt, amiért ilyen rosszat kívántam mindnyájunknak.
EnglishHyde-White was devious, but he was also a practical
Hyde-White nehezen kiismerhető, de gyakorlatias ember volt.
EnglishHe has been coached for some devious reason.
Betanították ezt az embert, de engem nem vernek át.
EnglishEnzo stood beside her, that devious-looking Italian.
Mellette Enzo állt, az a sunyi képű olasz.
EnglishClever ones, devious, and dangerously aggressive.
Okosak, ördögiek és veszélyesen agresszívek.
EnglishDo we charge McDonald's and Pizza Hut with devious advertising practices for targeting the young?
És vajon eszünkbe jut-e, hogy az ifjúság ellen irányuló alattomos hirdetési üzelmekkel vádoljuk meg a McDonald's-ot vagy a Pizza Hutot?