Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "to dislodge"

EN

"to dislodge" bahasa Hungaria terjemahan

EN

to dislodge [dislodged|dislodged] {kata kerja}

volume_up

Contoh penggunaan untuk "to dislodge" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishHe hopped from stone to stone, trying not to dislodge mud into the water.
Kőről kőre szökkent, nem akarta felkavarni az iszapot a mederben.
EnglishVery well: if he couldn't dislodge the obscenities, he would transform them.
Jól van, ha az obszcenitást nem képes kiűzni, majd átformálja.
EnglishWe're definitely going to need the Air Battle Force-and then some-to dislodge our Oriental buddies.
Határozottan szükségünk lesz a légi harcezredre és egyebekre a keleti fiúk kipiszkálásához.
EnglishThe animal shook its head again, still trying to dislodge him.
A janmandreszil dühödten rázta a fejét, hogy ledobja támadóját.
EnglishHe took his arm away from her, picked the black bird up in both hands, and shook it to dislodge clinging excelsior.
Spade elvette karját, felemelte a madarat, és lerázta róla a forgácsmaradványokat.
EnglishThere was no concentrated effort made to dislodge the entrenched Tyrsians from the small rise.
Meg sem próbálkoztak azzal, hogy összpontosított támadással vessék ki a tyrsisieket a kis domb tetejéről.
EnglishI found the contradiction in that, young as I was, but I knew what I had seen, and no one could dislodge it from my mind.
Különben is tudtam, mit láttam, és senki sem változtathatta meg a véleményemet.
EnglishWe would find stones, we vowed, so large that no one could ever dislodge them, or would ever try.
Fogadkoztunk, hogy akkora köveket keresünk hozzá, amelyeket senki sem dönthet le, még csak meg sem próbálkozhat vele!
EnglishEric blinked, shook his head to try to dislodge the quivering lights of the migraine building inside.
Eric félig becsukott szemmel megrázta a fejét, hogy elmozdítsa helyükbl az odabent kibontakozó migrén reszket fényeit.
EnglishHe found a loose rock and pulled it free, working carefully so as not to dislodge the pulsing body of the dog around his shoulders.
Talált egy laza követ, óvatosan kifejtette, mert nem akarta letenni közben a kutya lüktető testét.
EnglishThe Ska, having been expelled from Ireland, settled on the island Skaghane, where they rebuffed all attempts to dislodge them.
Az Írországból elkergetett skák megtelepedtek Skaghane szigetén, és visszavertek minden kiűzésükre irányuló kísérletet.
EnglishAs she looked up at the intention craft, it seemed to shimmer or dislodge itself, and then there it was, solidly on the ground again.
Fölnézett a szándékjárgányra: vibrált, mintha elmozdult volna a helyéről, és máris ott állt ismét szilárdan a talajon.
EnglishIndeed she wondered if there was any threat to life or limb that would dislodge the smug satisfaction from his face.
A lány eltűnődött rajta, vajon létezik-e egyáltalán olyan súlyos, életveszélyes fenyegetés, mely képes lenne letörölni arcáról ezt az önelégült kifejezést.
EnglishHe tried to dislodge it, running the tip of his tongue over the inside of his mouth and repeatedly spitting, but there was no end to it.
Mindenképp szabadulni akart tőle, nyelve hegyével körülnyalogatta az ajkai belső oldalát, és közben folyton köpködött, de nem jutott sehogy a végére.
EnglishThe rubber-coated, looped handle featured a finger-formed grip that appeared to be user-friendly and difficult to dislodge from a determined hand.
Dylan baseballütője mindkettőjük késénél jóval hosszabb volt, és tapasztalatból tudta azt is, hogy testi adottságai el szokták riasztani a támadókat.
EnglishThough there was no heating in the house, and he had to bathe in cold water, he nevertheless washed from head to foot three or four times a day, hoping to dislodge the smell.
Annak ellenére, hogy nem volt fűtés a házban, és hideg vízben kellett fürdenie, naponta háromszor-négyszer is megmosdott tetőtől-talpig, hátha sikerül a bűzt elűznie.