EN double
volume_up
{kata benda}

The double is the one who's six feet under with a slab of granite for a hat.
A hasonmás az lesz, amelyik ott fekszik hat láb mélyen a föld alatt.
The double indicated the corpses on the floor.
A hasonmás az egyik holttestre mutatott.
The double still spoke with Almor's voice.
A hasonmás még mindig Almor hangján beszélt.
double (juga: alter ego)
volume_up
alteregó {kt bnd}
double (juga: swap, tally, carbon copy)
double (juga: circuit, recess)
volume_up
kitérő {kt bnd}
double (juga: counterpart, wraith)
volume_up
alakmás {kt bnd}
double
volume_up
álnok {kt bnd}
double (juga: stand-in)
volume_up
dublőz {kt bnd}
double (juga: tally)
double
double (juga: geminate)
volume_up
iker {kt bnd}
double (juga: effigy, image, likeness, portrait)
volume_up
képmás {kt bnd}
double
double
double (juga: double fault)
double
double
volume_up
kontra {kt bnd} (bridzsben)
double

Contoh penggunaan untuk "double" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishHad he washed, Marty wondered, before he'd joined Charmaine in their double bed?
Megmosdott vajon, gondolkodott el Marty, mielőtt bebújt volna mellé az ágyba?
EnglishIt split light rays in two, so that when you looked through it you saw double.
A fénysugarat megtörte megkettőzte a körvonalakat, ha átpillantott rajta az ember.
EnglishWe're on some planet, obviously, with a green sky and a double star for a sun.
Láthatod, valami bolygón válaszolta , ahol zöld az ég, és a napja egy ikercsillag.
EnglishThe damned door hadn't finished its usual double bang, that was what about it.
A rohadt ajtóval az volt, hogy a már megszokott csapkodás egyszer csak megszakadt.
EnglishIt was a broad, thick-bladed weapon, double-edged, with a bronze hilt like a cross.
Széles, erős, kétélű penge volt. bronzból készült kereszt formájú markolattal.
EnglishHis shirt was gray and his double-breasted suit of soft, beautifully cut flannel.
Szürke volt rajta az ing, a tökéletes szabású flanellöltöny kétsoros zakója.
EnglishSomebody sneezes in the same room with her and she comes down with double pneumonia.'
Valaki tüsszent vele egy szobában, mire ágynak esik kétoldali tüdőgyulladással.
EnglishIt is hoped that intercommunication among Member States will double by 2020.
Reményeink szerint 2020-ra megkétszereződnek a tagállamok közötti összeköttetések.
EnglishI stood still, bent almost double in concentration, and summoned the horses.
Megálltam, szinte kétrét görnyedtem az összpontosítástól, és hívtam a lovakat.
EnglishIf you double-click on an object, KStars will automatically begin tracking it.
Ha duplán kattint egy objektumra, a KStars automatikus követési módba vált.
EnglishGet me there before I finish putting on my makeup and I'll, uh, double the meter.
Vigyen oda, mire kész vagyok a sminkkel...és a tarifa kétszeresét fizetem!
EnglishThe first plane down had the Double-Zero number of the CAG, Captain Robby Jackson.
Elsőnek a repülőcsoport-parancsnok, Robby Jackson kapitány gépe landolt a fedélzeten.
EnglishHe might have thought that hiring a double would provide him with some protection.
Lehet, hogy dublőrt szerződtetett, ami bizonyos védelmet jelenthetett neki.
EnglishWas it possible that Bruno's last act had been to call home and talk to his double?
Lehetséges, hogy Bruno utolsó tette az volt, hogy telefonált a hasonmásának?
EnglishBending double, she raised her hands, her face red and stricken with her rage.
Kétrét görnyedve fölemelte a kezét, kivörösödött arca eltorzult a haragtól.
EnglishHe took the boy into their bedroom and put him on Wendy's side of the makeshift double.
Bevitte a gyereket a szobájukba, és letette az összetolt ágyra, Wendy oldalára.
EnglishIf Gader had arranged for Dant's background to be double-checked, I was wasting my time.
Ha Gader intézkedett Dant hátterének ellenőrzéséről, csak az időmet vesztegetem.
EnglishA double row of tiny, flickering lights rippled a complex pattern over and over again.
Apró, hunyorgó fénypontok páros sora villogott valami bonyolult rendszert követve.
EnglishSubject: The possibility of a double-dip recession: sustainability of the 3% target
Tárgy: A W-alakú recesszió lehetősége: a 3%-os célkitűzés fenntarthatósága
English. . but if you didn't see him do a double-take there at the end, you weren't looking.
De ha nem láttad, hogy a végén ő is gyanút fogott, hát nem figyeltél eléggé.