Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "draped in black"

EN

"draped in black" bahasa Hungaria terjemahan

EN draped in black
volume_up
{kata sifat}

draped in black
draped in black

Contoh penggunaan untuk "draped in black" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishOnly a solitary man, draped in black, rode his ugly camel across the horizon.
Egyetlen magányos, feketébe öltözött férfi vágott csak neki a horizontnak, meglovagolva ocsmány kinézetű tevéjét.
EnglishWhen he looked up he saw her draped in black, and she held another folded black robe in her hand.
Amikor felnézett, látta, hogy a Malenka fekete lepelbe öltözött, és egy másik, összehajtott fekete köntöst tart a kezében.
EnglishThen she saw the Avalon barge, draped in black like a pall, and Morgaine in the prow, only Morgaine was older ... older, and weeping.
Aztán az avaloni bárkát látta, fekete, gyászos lepelben, és Morgaine állt az orrában, csakhogy Morgaine idősebb volt... idősebb, és sírt.
EnglishBut Kham's suspicion eased a bit when the elf melted into one of the chairs and draped a black leather-clad leg over the arm.
De Kham gyanakvása egy kicsit alábbhagyott, amikor a tünde belesüppedt az egyik székbe, és egyik, fekete bőrbe öltöztetett lábát átvetette a szék karfáján.
EnglishIt was octagonal, draped in black velvet from floor to ceiling, with a high remote black ceiling that may have been of velvet too.
Nyolcszögletű helyiség volt, padlótól mennyezetig fekete bársonydrapéria fedte a falat, a mennyezet nagyon magasnak és távolinak rémlett, és feketének.
EnglishMassive Rock Trolls bore the Warlock Lord and his minions in carriages and litters draped if black silk and decorated with whitened bones.
Hatalmas hegyi trollok hozták a Boszorkánymestert és udvarnokait fekete selyemmel borított, fehérre szítt csontokkal díszített hordszékeken és hintókon.
EnglishAll the stained-glass windows were still draped in black serge, as was required now, for Lestat could no longer easily be moved to shelter with the rising sun.
A színes üvegablakokon össze voltak húzva a fekete szerzsfüggönyök, mint mostanában mindig, mert Lestatot már nem volt könnyű elvinni a kelő nap elől.
EnglishAnd as she spoke she shuddered, knowing that, unaware, she had spoken through the Sight, and there was the body of a knight, draped in black with a cross banner over his body...
És ahogy beszélt, beleborzongott, mert tudta, hogy a Látás szól belőle, és egy lovag holttestét látta, amelyet fekete, keresztes lobogó borított...
EnglishThe fortuneteller sat behind a small round table draped with black velvet on which, true to expectation, squatted a bowling-ball-sized globe of some transparent substance.
A jósnő egy fekete bársonnyal leborított kis, kerek asztalnál ült, amelyen, a várakozásnak megfelelően, egy sárgadinnyényi, áttetsző anyagból készült gömb állt.
EnglishMist lay on the Lake, and for an instant it seemed to her that she saw a shadow, like the shadow of their own boat, a barge draped in black, with a dark figure at the prow-but no.
Köd borította a tavat, és Gwenhwyfar mintha egy pillanatig egy árnyékot látott volna, a saját csónakjuk árnyékát, egy fekete leplekbe burkolt bárkát, orrában sötét alakkal - de nem.