Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "drastically"

EN

"drastically" bahasa Hungaria terjemahan

EN

drastically {keterangan}

volume_up
drastically
The first would involve drastically reducing its dependence on Russia for energy.
Az első: drasztikusan csökkentjük Oroszországtól való függésünket az energiaellátás terén.
The times would change drastically before a seeder ramship could return.
A korszakok drasztikusan megváltoznak, mire a magvető hajó visszatérhet.
Fines here need to be drastically increased, especially for repeat offences.
Itt a bírságokat drasztikusan meg kell emelni, különösen a visszaesők esetében.

Contoh penggunaan untuk "drastically" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishHowever, as you are aware, the situation has deteriorated drastically recently.
Ugyanakkor, ahogy Ön is tudja, a helyzet sokat romlott az utóbbi időben.
EnglishThe inner accretion disk was drastically thinner, savagely compressed.
A belső törmelékgyűrű jelentősen vékonyabb volt, hihetetlenül sűrű.
EnglishGlobal warming must be addressed immediately and drastically.
A globális felmelegedéssel haladéktalanul és keményen kell foglalkozni.
EnglishFamines which already exist will worsen drastically.
Idővel a már jelenleg is létező éhínségek drámai mértékben súlyosbodni fognak.
EnglishThe situation in dairy farming, in particular, has deteriorated drastically over the last 20 months.
A helyzet különösen a tejtermelés területén drámai mértékben romlott az elmúlt 20 hónap során.
EnglishThis package will drastically improve the economic competitiveness and financial health of the EU.
Ez a csomag nagymértékben javítani fogja az EU gazdasági versenyképességét és pénzügyi állapotát.
EnglishThis issue does not only affect them because European Union society is also ageing drastically.
Ez a kérdés nem csak rájuk vonatkozik, hiszen az Európai Unió társadalma súlyosan elöregedő társadalom.
EnglishHowever, as soon as the consequences of the financial crisis hit Europe, the situation deteriorated drastically.
Amikor azonban a pénzügyi válság elérte Európát, minden rosszra fordult.
EnglishThese figures turned out to be drastically underestimated.
Kiderült, hogy ezeket a számokat jócskán alulbecsülték.
EnglishIt changed acoustical conditions drastically and, Ricks judged, should eliminate any chance that the Akula had him.
Ricks meg volt győződve róla, hogy a réteg alatt tartózkodó Akula most már nem hallhatja őket.
EnglishThe Amer- ican submarine force had been reduced drastically in size, but evidently not in quality.
Az amerikai felszín alatti erők mennyiségét az elmúlt években számottevően csökkentették, a minőségét azonban nem.
EnglishThe EU has already drastically reduced its trade-distorting aid, unlike key trading partners.
Kulcsfontosságú kereskedelmi partnereivel ellentétben az EU jelentős mértékben csökkentette kereskedelemtorzító támogatásait.
EnglishWe want drastically to cut back on agricultural and regional aid and reduce the total budget.
Nagymértékben csökkenteni kívánjuk a mezőgazdasági és regionális támogatásokat, és szintén csökkenteni akarjuk az összköltségvetést.
EnglishRussia's militatv liijnuiiN *nn even more drastically reduced than America's, but an invasion w.is mme than a political act.
Ami pedig Oroszország katonai kapacitását illeti, azt még az amerikainál is drasztikusabban redukálták.
EnglishIt does not encourage the existence of far-reaching markets in Europe, where the States' defence budgets are drastically reduced.
Nem ösztönzi messzire ható piacok meglétét Európában, ahol az államok védelmi költségvetése drámaian lecsökkent.
EnglishStandards are drastically lowered.
Az elvárások szintje hatalmasat esik.
EnglishThe light is drastically red-shifted.
EnglishSociety was drastically stratified.
EnglishHe caught a glimpse of his airspeed indicator-in his attempt to match speed with the intruder he had allowed his airspeed to decrease drastically..
Szeme előtt felvillant a sebességindikátor - amikor lépést akart tartani az idegen géppel, túlságosan lelassult.
EnglishHis familiar world had altered so drastically in the past few weeks that he no longer seemed capable of identifying with his old values and sensible practices.
Ismerős világa olyan nagyon megváltozott az utóbbi hetekben, hogy már nem tudott azonosulni régi értékeivel és józan szokásaival.