Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "draught"

EN

"draught" bahasa Hungaria terjemahan

EN

draught {kata benda}

volume_up
1. lazim
draught (juga: gulp, mouthful, nip, potion)
The draught was bitter and sour and thick, but somehow invigorating, quickening.
A korty sűrű volt és savanyúan kesernyés, de ugyanakkor élénkítő és frissítő is.
A more wholesome sort of feeling, too, than the heat of that orc-draught.
Igyunk egy korty vizet, hogy még az ízét is kimossuk a szánkból.
One powerful draught had rendered him immortal forever.
Egyetlen korty örökre halhatatlanná tette őt.
draught (juga: air, cover)
When you go out close the door, for there is a decided draught.
Ha távozik, legyen szíves becsukni az ajtót, mert így határozottan nagy a huzat.
The draught from the window caught the flame of the candle.
A gyertya lángját elkapta az ablakon beáramló huzat.
draught (juga: cut, dash, drag, draw)
draught (juga: drag, draw)
draught (juga: tapping)
2. kedokteran

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "draught":

draught

Contoh penggunaan untuk "draught" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishBut the death came almost instantly, so great was my first draught of blood.
De rögtön elsőre akkorát kortyantottam, hogy úgyszólván azonnal beállt a halál.
EnglishThen, as he passed the mouth of a narrow tunnel, a strong draught of air blew it out.
Ám amint egy keskeny alagút száján belépett, egy erős léghuzat elfújta a lángot.
EnglishHe sat up, crushing Armand to him, drawing it out of him, draught after draught.
Fölült, görcsösen magához rántotta Armand-t és itta az egyik hosszú kortyot a másik után.
EnglishThat currant cordial of hers is as bad as a black draught, muttered the medical student.
- A ribiszkelikőrje úgy purgál, akár a mannacukor - mondta halkan az orvosnövendék.
EnglishHarry took a draught and said, Well, I've had experience with your kind's hospitality, too.
Nos, ami azt illeti, már én is kaptam ízelítőt a te fajtád vendégszeretetéből.
EnglishStark pawed his way forward, and the draught he had drunk took sudden fire within him.
Stark tapogatózva előremászott, amikor a lenyelt folyadék egyszerre lángot vetett benne.
EnglishStare Skill's draught had her short of breath, the air making noise in her chest.
Stare Skillnek elakadt a lélegzete, amikor rá került a sor, a levegő sípolva járt a tüdejében.
EnglishDuring recent bouts of pain, I had been ordered a sleeping draught - Chloral Hydrate.
Betegségem utolsó szakaszában felírtak valami altatót klorálhidrátot.
EnglishAilills gaze remained fixed upon the boy as he took a long draught.
Ailill hosszan kortyolt a borból, s közben mereven a fiúra szegezte szemét.
EnglishHe poured himself a glass of beer and drank it down at a single draught.
- Töltött magának egy pohár sört, és egy kortyintásra le is hajtotta.
EnglishAmyas drank it down the way he always drank beer - just pouring it down his throat in one draught.
Amyas úgy itta meg a sört, ahogy mindig szokta: egy hajtásra öntötte le a torkán.
EnglishShe handed it to him, and Balan drank a long draught before looking up at her again.
Aztán átadta a kupát a férfinak, és Balan jót húzott belőle, mielőtt ismét a lányra nézett volna.
EnglishThe candles on either side of the altar flickered with the skull-flame in a draught.
Az oltár két oldalán álló gyertyák a koponyafénnyel egyszerre remegtek meg egy beáramló fuvallatban.
EnglishThen a soft rrrng noise and a faint draught on his neck made him look back in surprise.
Aztán csöndes surrogás, a tarkóját enyhe szell legyintette meg.
EnglishHis head swam, but from the heat in his body he guessed that he had been given another draught.
Szédelgett a feje, de a testében érzett melegből gyanította, hogy megint csak megitatták.
EnglishSpade mashed the end of his cigarette in his plate and made one draught of the coffee and brandy in his cup.
Spade a tányérján nyomta el a cigaretta végét, és húzott egyet a konyakos kávéból.
EnglishLegolas took a deep breath, like one that drinks a great draught after long thirst in barren places.
Legolas mélyet lélegzett, mint aki nagyot iszik, azután, hogy majd kiszikkadt a sivatagban.
EnglishYou remember that you did not take your usual draught that night.
Emlékezzen csak, aznap nem vette be a szokásos esti orvosságát.
EnglishAnd with every draught of the Divine Blood Bianca became immensely stronger.
Bianca ereje hatalmasan növekedett minden ivástól.
EnglishHe tossed it off in one draught - a habit of his, I learned.
A férfi egy hajtásra kiitta - mint megtudtam, mindig így szokta.