Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "drawback"

EN

"drawback" bahasa Hungaria terjemahan

EN

drawback {kata benda}

volume_up
Not being able to actually see the surface of the shelf now struck her as a drawback.
Most értette meg, mekkora hátrány, hogy a polc felszínét nem látja.
'I'll admit that it has drawbacks,' Abriel conceded, 'but the last time Otha invaded, we met 'him head-on at Lake Randera.
Ez kétségtelenül nagy hátrány ismerte el Abriel , de Otha legutóbbi inváziójakor a Randera-tónál, nyílt csatában ütköztünk meg vele.

Contoh penggunaan untuk "drawback" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishIts only drawback is that the production of nuclear energy has somehow crept in.
Egyetlen hátránya, hogy az atomenergia-előállítás valahogy bekerült a szövegbe.
EnglishBut there is one big drawback: it is wrong to draw up such rules at EU level.
Egy nagy baj van ezzel: nem helyes uniós szinten ilyen szabályokban gondolkodni.
EnglishHe doesn't smell very nice, but that's no great drawback where you're concerned, is it?'
Ugyan nincs túl kellemes illata, de ha jól tudom, ez önt nem is nagyon érdekli.
EnglishThe only drawback is that there is no law, I fear, that can touch the scoundrel.
Abban a pillanatban, hogy rájuk világítok, gyorsan közrefogjuk őket.
EnglishHowever, there is one very serious drawback in the report, which cannot be overlooked.
Ugyanakkor van egy komoly hátránya a jelentésnek, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni.
English' 'It's a good plan,' the white-cloaked Preceptor Abriel said, 'but it does have a drawback.
Jó terv mondta a fehér köpenyes Abriel preceptor , de van egy hátulütője.
EnglishBlue Style is very flexible, almost unbreakable, with one drawback.
A Kék Stílus nagyon rugalmas, szinte törhetetlen, de van egy hátránya.
EnglishThe level of duties that Korea can refund under the duty drawback are gradually being reduced.
A vámvisszatérítés alapján Korea által visszatéríthető vámok szintjét fokozatosan csökkentik.
EnglishI'm sure you all understand the legalistic drawback to PreCrime methodology.
Minden egyes darab egyedi a mintázata és a formája miatt.
EnglishOn duty drawback, my final point, this is nothing new.
Utolsó pontként szeretném elmondani, hogy a vámvisszatérítés terén nincs újdonság.
EnglishDuty drawback is designed so that our response to it will prevent a particular problem.
A vámvisszatérítést úgy alakították ki, hogy az arra való válaszunk megelőzzön egy bizonyos problémát.
EnglishThe inclusion of duty drawback clauses has been a concern for many of us, as I mentioned.
Amint említettem, a vámvisszatérítésről szóló záradékok belefoglalása sokunkat aggodalommal töltött el.
EnglishThe question about duty drawback is, for me, a very simple one.
A vámvisszatérítés kérdése számomra egy igen egyszerű kérdés.
EnglishA major drawback, however, is the long list of exclusions, including photovoltaic panels.
Jelentős hátránya azonban a kivételek hosszú listája, amelyen ott szerepelnek a fotovoltaikus napkollektorok is.
EnglishYou now behold the single drawback of my estab- lishment, Tregarth.
Most láthatja rezidenciám egyik hátrányát, Tregarth.
EnglishThe main drawback is the necessary mobilisation of the fund.
A legfőbb visszatartó erő maga az Alap mobilizálása.
EnglishThe main drawback is the size of the saved file.
Az opció egyik hátránya, hogy a fájlméretek megnőhetnek.
EnglishSo the Office of Fair Trading can now take action against UK companies, but there is a serious drawback.
A Tisztességes Kereskedelem Hivatala így most már eljárhat a brit cégek ellen, de ennek van egy komoly hátulütője.
EnglishThe negotiators are convinced that the economic relevance of the duty drawback will therefore diminish over time.
A tárgyaló felek meg vannak győződve arról, hogy idővel a vámvisszatérítés gazdasági jelentősége csökken.
EnglishThe only drawback is that they will not be compulsory.
Csak az a baj, hogy ezek nem lesznek kötelezőek.