Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "drawbridge"

EN

"drawbridge" bahasa Hungaria terjemahan

EN drawbridge
volume_up
{kata benda}

1. teknik

drawbridge
There was a noisy rattle of chain, and the drawbridge dropped with a huge boom.
Hangos lánccsörgés hallatszott, majd a felvonóhíd hatalmas döndüléssel lezuhant.
The drawbridge boomed down, and they clattered on across it into the castle's main court.
A felvonóhíd leereszkedett, és a csapat belovagolt a kastély udvarára.
Then the two of them rode out of the courtyard towards the drawbridge.
Azzal kilovagoltak a kapun, a felvonóhíd felé.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "drawbridge":

drawbridge

Contoh penggunaan untuk "drawbridge" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

English'They didn't even think to charge that open drawbridge,' Ulath noted critically.
Még az sem jut eszükbe, hogy megrohamozzák a nyitott felvonóhidat mondta megvetően Ulath.
EnglishThe two knights turned their horses, and the three rode together back across the drawbridge.
A két lovag megfordította lovát, és Sparhawkkal együtt lovagoltak át a felvonóhídon.
EnglishIts forward wall banged down into a drawbridge and out came a twentieth-century staff car.
Előfala lecsapódott, és e felvonóhídon egy huszadik századi vezérkari autó gördült ki.
English'Tell them that the windlass that operates your drawbridge is broken.
Mondja azt nekik, hogy a felvonóhidat működtető csörlőszerkezet eltörött.
EnglishAnd you're like some starry- eyed knight who just rode over the drawbridge out of the castle!'
Te meg úgy viselkedsz, mint egy Parsifal, aki most vágtatott ki a felvonóhídon a várból!
EnglishIt doesn't have the turrets, the parapets, the moat, and the drawbridge that you'd expect.
Nincsen bástyája felvo-nóhídja, várárka, mint a legtöbbnek.
English' Faran's expression was disapproving as he started across the drawbridge.
A hátas csalódott képpel baktatott át a felvonóhídon.
EnglishGrinning, he guided his horse across the drawbridge and into the courtyard.
Svindler elvigyorodott és beléptetett a várudvarra.
EnglishTWo Pandion Knights in black armour rode gravely out to meet them as they reached the drawbridge.
Amikor elérték a felvonóhidat, két szigorú tekintetű, fekete páncélos pandion lovagolt ki eléjük.
EnglishThey lurched back across the drawbridge with it and disappeared inside again.
Újra átcipelték a hídon, és eltűntek a bejáraton.
EnglishI surmised that it had once had a moat and drawbridge.
Valamikor lehetett árka és felvonóhídja is, ám ezek rég eltűntek.
EnglishThey went through the ritual again at the drawbridge of the chapterhouse and then rode on into the courtyard.
A rendház felvonóhídjánál ismét átestek a kötelező rituálén, azután belovagoltak az udvarra.
EnglishThey crossed the drawbridge at a trot and bore down on the startled group of church soldiers outside the gate.
Ügetésben haladtak át a felvonóhídon, és egyenesen a meglepett útépítő munkások felé indultak.
EnglishTynian led their charge as they dashed across the drawbridge and into the tower itself.
A meghökkent támadók még fel sem ocsúdhattak, Tynianék máris rohamot indítottak a hídon keresztül a torony belsejébe.
EnglishThe guards were lighting the lamps over the gate as the her-ald's horse clottered over the wooden drawbridge.
Az őrök meggyújtották a lámpákat a kapu felett, ahogy a hírnök lova megjelent a fa felvonóhídon.
English'Across the drawbridge and into the fog in under a minute.'
Ki a hídon, eltűnni a ködben, és mindezt egy perc alatt.
EnglishThe drawbridge had been lowered, but it was guarded by four black-armoured Pandions mounted on war horses.
A híd éppen leeresztve állt, de négy harci lovon ülő, fekete páncélos pandion őrködött a kapunyílásban.
EnglishIt was approached by way of a drawbridge which spanned a deep fosse bristling with sharpened stakes.
A kaput egy felvonóhídon keresztül lehetett megközelíteni, amely átívelt a kihegyezett cölöpökkel teletűzdelt várárok felett.
EnglishWe'll drop the drawbridge and go out fast.
Leeresztjük a felvonóhidat, és már kint is vagyunk.
EnglishWhy do they raise the drawbridge every night?'
Miért húzzák fel a felvonóhidat minden éjjel?