EN elongate
volume_up
{kata sifat}

elongate (juga: drawn, elongated)
volume_up
megnyúlt {kt sft}
His body elongated, his feet moved out over the bare boards and then contracted.
Teste megnyúlt, lábait kinyújtotta, majd visszahúzta a csupasz padlón.
The head elongated, and the hair was suddenly not hair but straggling, twitching growths.
Feje megnyúlt, haja sem volt haj többé, hanem vonagló, kapálódzó kinövések tömege.
He bolted back down the hallway, skidding momentarily in Gary's blood, leaving an elongated footmark behind him.
Végigszaladt az előszobán, s közben egy pillanatra megcsúszott Gary vérében, és megnyúlt lábnyom maradt utána.
elongate (juga: elongated)
volume_up
kinyúlt {kt sft}
elongate (juga: elongated, extended)
elongate (juga: elongated)
Three pairs of incisors... one pair of elongated canines... three pairs of molars... four pairs of pre-molars, upper and lower... for a total of forty-four teeth.
Három pár metszőfog... egy pár meghosszabbodott szemfog... három pár zápfog... négy pár előzápfog, felső és alsó... a teljes 44 foghoz.
elongate (juga: elongated)
elongate (juga: elongated)
The slender flattened figures resembled very much the elongated and elastic images of the Russian ikon, and yet the faces were softened and plastic with genuine and touching emotion.
A karcsú alakok nagyon emlékeztettek az orosz ikonok megnyújtott emberábrázolásaira, ám az arcokat megszelídítették, kifejezővé tették a megható, őszinte érzések.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "elongate":

elongate