Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "environmental issues"

EN

"environmental issues" bahasa Hungaria terjemahan

Contoh penggunaan untuk "environmental issues".

Contoh penggunaan untuk "environmental issues" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThis question is one of the most important environmental issues for Sweden and the EU.
E kérdés az egyik legfontosabb környezetvédelmi téma Svédország és az Unió számára.
EnglishFor the time being, the CAP does not address environmental issues in a consistent manner.
Jelenleg a KAP nem foglalkozik következetesen a környezetvédelmi kérdésekkel.
EnglishEnvironmental issues add to the complexity and scale of the problem.
A környezetvédelmi kérdések tovább növelik a probléma összetettségét és mértékét.
EnglishGetting to grips with the environmental issues is, of course, one of the main priorities.
Megbirkózni a környezetvédelmi problémákkal - ez természetesen a fő prioritások egyike.
EnglishLastly, we highlight the priority given to environmental issues.
Végül pedig kiemeljük a környezetvédelmi kérdéseknek tulajdonított fontosságot.
EnglishNegotiations can only be continued if they cover environmental issues too.
Csak akkor lehet folytatni a tárgyalásokat, ha kiterjesztik a környezetvédelem kérdéseire is.
EnglishOf course farming needs to take a positive approach to environmental issues.
A mezőgazdasági termelésnek természetesen pozitív módon kell viszonyulnia a környezetvédelmi kérdésekhez.
EnglishMy second point is that there are major problems with regard to environmental issues.
A második felvetésem az, hogy a környezetvédelmi kérdések tekintetében jelentős problémák tapasztalhatók.
EnglishThe globally harmonised system is a promising sign of global cooperation in environmental issues.
A globálisan harmonizált rendszer a környezeti kérdésekben való globális együttműködés ígéretes jele.
EnglishThe European Commission adopts a Green Paper on environmental issues linked to polyvinyl chloride (PVC).
Az Európai Bizottság zöld könyvet fogad el a PVC-vel kapcsolatos környezetvédelmi problémákról.
EnglishIn many environmental issues they have often been key players.
Sok környezeti témában gyakran kulcsszerepet játszottak.
EnglishIt thus raises many health and environmental issues when it is disposed of or reprocessed badly.
Ezért szakszerűtlen ártalmatlanításuk vagy feldolgozásuk számos egészségügyi és környezeti kérdést vet fel.
EnglishThe environmental movement is disappointed with Sweden for not standing up for environmental issues.
A környezetvédelmi mozgalom csalódott Svédországban, mert nem állt ki a környezetvédelmi kérdések mellett.
EnglishOur responsibility today is therefore to integrate these environmental and social issues into trade.
Tehát ma a mi felelősségünk, hogy ezeket a környezeti és szociális kérdéseket integráljuk a kereskedelembe.
English. - (SV) Environmental issues are one of the most important fields for EU cooperation.
írásban. - (SV) A környezetvédelmi kérdések az európai uniós együttműködés egyik legfontosabb területét alkotják.
EnglishWhen we discuss environmental issues here, Greenpeace will never be happy with the result we achieve.
Ha környezetvédelmi kérdésekről vitázunk, a Greenpeace sem elégedett soha azzal az eredménnyel, amire jutunk.
EnglishI think we all noticed how, in 2007, environmental issues rose to the top of the political agenda.
Gondolom mindannyian észrevettük, hogyan kerültek 2007-ben a környezetvédelmi kérdések a politikai napirend élére.
EnglishWhile these cover a wide range of policy areas, they frequently touch up on land-planning and environmental issues.
Míg politikai területek széles körét ölelik fel, gyakran érintik a várostervezés és a környezetvédelem kérdéseit.
EnglishSome of the problems caused by the market are diagnosed, and greater emphasis is given to environmental and social issues.
Felismer néhány, a piac okozta problémát, és nagyobb hangsúlyt helyez a környezeti és szociális kérdésekre.
EnglishAnd the values we bring can be about environmental issues, about sustainability, about lower power consumption.
S az értékek amiket hozunk szólhatnak környezeti problémákról, fenntarthatóságról, alacsonyabb energia felhasználásról.

Kata lain

English
  • environmental issues

Terjemahan lebih lanjut di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris.