EN

fine {kata benda}

volume_up

Contoh penggunaan untuk "fine" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

EnglishThat was fine with Sandy; he never stepped over the threshold at all that night.
Ez nagyon is jól megfelelt így Sandynek; aznap este át sem lépte azt a küszöböt.
EnglishYou know where it is, Rowan, he said in that fine subtle voice inside her head.
Tudod te, Rowan, hogy hol van, mondta a fejében azon a finom, titokzatos hangon.
EnglishThe culture that got broken by the fine stayed broken when the fine was removed.
A büntetés által megtört kultúra megtörve maradt a büntetés eltörlése után is.
EnglishThis report fails to disguise the truth, despite its outpouring of fine feelings.
E jelentés nem képes kendőzni az igazságot, fennkölt, túláradó érzelmei ellenére.
EnglishAnd yet auntie says he was a fine handsome figure of a man when she married him.
Pedig a nénikém szerint derék, jóképű legény volt, mikor hozzáment feleségül.
EnglishAnd once she properly recovered from her overexertions she should be right fine.
Mihelyt a néni kiheverte az erőfeszítéseket, ismét a legnagyobb rendben lesz.
EnglishRoger that, fine with us, boss, the sergeant replied from inside the locked room.
- Vettem, egyáltalán nem bánjuk, főnök - felelte őrmestere a bezárt szobából.
EnglishThe print is very fine, as anyone who has ever tried to use it will testify.'
A betűk nagyon aprók, ezt bárki megmondhatja maguknak, aki valaha is használta.
EnglishSuch people must not get off with a fine - prison sentences are called for here.
Az ilyen emberek ne ússzák meg pénzbírsággal - itt már börtönbüntetésre van szükség.
EnglishOur fine words are worth nothing if we do not have the cooperation of city mayors.
Szép szavaink a városok polgármestereinek együttműködése nélkül mit sem érnek.
EnglishI have a very important member of my staff arriving soon, a fine young mathist.
Hamarosan megérkezik a csoportom egyik nagyon fontos tagja, egy fiatal matematikus.
EnglishIf the majority wants to tackle this issue from that perspective, that is fine.
Ha a többség ebből a szempontból szeretne foglalkozni a kérdéssel, úgy is jó.
EnglishWhat's remarkable is that her brothers, in the same family, were totally fine.
Figyelemre méltó az, hogy fivérei, ugyanabban a családban, teljesen rendben voltak.
EnglishThese are deadly weapons, Luke said, but they're also fine tests of your skill.
Ezek halálos fegyverek tette hozzá Luke , de nagyszerűen fejlesztik a képességeidet.
English(PL) Madam President, I would like to congratulate the rapporteur on a fine report.
(PL) Elnök asszony, szeretnék gratulálni az előadónak a nagyon jó jelentéshez.
EnglishI trust 'twas more than thd pleasure of seeing Elminster in a fine enspelled gown!
Remélem, nem arról van szó, mennyire csábos volt Elminster abban a lángoló ruhában!
EnglishThere are two many fine distinctions made by different countries in the EU.
Túlságosan sok egymástól eltérő nézőpont alakult ki az EU különböző országaiban.
EnglishThe thing had a distinct personality, rather like a fine sculpture would have.
A lény határozott személyiséggel bírt, talán egy művészi szoborhoz hasonlóan.
EnglishIn fact, we had a fine opening session, Rutledge replied in Gant's earshot.
Ami azt illeti, remek nyitásunk volt válaszolta Gant hallótávolságában Rutledge.
EnglishAnd let me tell you right now, it's fine that we would all be very happy with speech.
És hadd mondjam el most rögtön, rendben van, hogy mind megelégednénk a beszéddel.