Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "gossamer"

EN

"gossamer" bahasa Hungaria terjemahan

EN

gossamer {kata benda}

volume_up

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "gossamer":

gossamer

Contoh penggunaan untuk "gossamer" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishHer pale hair cascaded down her back between rapidly beating gossamer wings.
Szőke haja lágyan omlott a hátára ritmusosan verdeső, hártyavékony szárnyai között.
EnglishThe thread was ice-blue, gossamer, barely visible in the middle of all the eternity there might be.
A cérna jégkék színű volt, nagyon vékony, és alig látszott a mindenség közepén.
EnglishShe swung her own legs over the edge of the bed and slid into gossamer panties.
Lecsúsztatta lábát az ágyról, és leheletnyi bugyijába bújt.
EnglishHe was pleased to note as he drew it on that it had no more weight than gossamer silk.
Miközben magára öltötte, elégedetten állapította meg, hogy nem nyom többet, mint egy finom selyeming.
EnglishKivara looked up to see the half-elf standing in the kitchen doorway, wearing a long, sheer, gossamer-thin nightgown.
Kivara felnézett, és meglátta a félelfet, amint az ajtóban áll hosszú, valódi selyem köntösében.
EnglishA glimmering, gossamer thought flitted across his mind.
Egy fényes gondolat suhant át Hari agyán.
EnglishNow and then it was there again, a great gossamer whole.
Időről-időre egy nagy pókhálószerűséget.
EnglishIt was all gossamer, and solid for one second and then nothing, the room full of dusty nothing and crowded to overflowing.
Egyetlen másodpercre tartott ki pókhálóvékonyságuk, hol üres volt, hol zsúfolásig megtelt a poros szoba.
EnglishWhitehead ran the few yards to the front door, knowing the chance of escape without violence was gossamer-thin.
Whitehead a hátralévő néhány lépést futva tette meg az ajtóig, tudta, hogy az erőszakmentes menekülés esélye mákszemnyi csupán.
EnglishI chose the finest tunics, composing three layers of gossamer silk, and then a brilliant red palla that covered me from head to toe.
A legvékonyabb tunikákat választottam, három réteg pókhálószerű selymet, és egy lángvörös pallát, amely tetőtől talpig eltakart.
EnglishOverhead, air-bikes, gossamer combinations of muscle-powered aircraft and sailplane, circled and swooped, their crews pedaling furiously.
A fejük fölött légbiciklik, az izomerő és a vitorlázás furcsa képződményei köröztek és suhogtak, nyergükben a veszettül pedálozó versenyzőkkel.
EnglishHe reached out to them with his magic, wrapped them about with strands as thin as gossamer and as unyielding as iron, and stole away the last of what was human.
Varázserejével feléjük nyúlt, bepólyálta őket pókhálóvékony és vaskemény szálakkal, és ellopta belőlük a maradék emberit.
EnglishI had the strong sense of the first evening I had entered Notre-Dame, but then that was gore, like something gossamer and precious snatched away from me.
Eszembe jutott az az első este, amikor beléptem a Notre-Dame-ba, de az emlék rögtön elillant, mintha valami lenge, drága holmit ragadtak volna el tőlem.
EnglishSo painfully real the illusion, that he had the feeling the cardboard on which it was printed might melt and leave the face floating, gossamer as a ghost, in the air.
Olyan fájóan élőnek látszott, hogy Michaelnek úgy rémlett, a kartonpapír mindjárt elenyészik, és az arc áttetszően fog lebegni a levegőben.
EnglishAnd when he reached the place itself, Davidknew that magic was afoot, for the clouds were torn away like gossamer before a torch, and the witchmoon showed overhead.
Amikor végre odaért, David már biztosan tudta, hogy varázslat készül, mert a felhők szétnyíltak, mint egy függöny, és megjelent fölötte a tündérhold.
EnglishThey grew from it as gossamer threads, entwining stone and iron, reaching from outer walls to tallest spires, from deepest cellars to highest battlements.
Belőle nőttek ki pókháló selymeként, áthurkoltak követ és vasat, fölértek a külső sáncokból a legmagasabb tornyokig, a legmélyebb pincékből a legmagasabb bástyákig.
EnglishThe heat, by this time, was singeing my clothes, had caught Claudia's gossamer gown, so that I grabbed her up and ran down the passage trying to stifle the flames with my body.
A tűz addigra már a ruhámat perzselte, belekapott Claudia pókháló vékonyságú köpenyébe, úgyhogy megragadtam őt, és lerohantam a folyosóra, testemmel próbálva elfojtani a lángokat.