EN

harbour {kata benda}

volume_up
The leading edge of the squall was hitting the far end of the village harbour beyond Hassease.
A zivatar már elérte a Hassease városka mögött fekvő kikötő távolabbi felét.
Nekal Bara faced the harbour, held her arms out, then flung herself from the edge.
Nekal Bara a kikötő felé fordult, kitárta karját, majd a mélybe vetette magát.
The hastily painted sketch of Polflexan Harbour was removed and the original picture exposed.
A polflexani kikötő hevenyészett olajvázlatát, amely elfedte az eredeti festményt, természetesen kivettük a keretből.

Contoh penggunaan untuk "harbour" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

EnglishIt was a pleasure to work with Malcolm Harbour on a written declaration on SMEs.
Öröm volt Malcolm Harbourral dolgozni a kkv-kkal kapcsolatos írásbeli nyilatkozaton.
EnglishNekal Bara faced the harbour, held her arms out, then flung herself from the edge.
Nekal Bara a kikötő felé fordult, kitárta karját, majd a mélybe vetette magát.
EnglishThe carrack, leaving the harbour, rose and fell to long swells from the west.
A gálya, elhagyva a kikötőt, ütemesen ringott a nyugat felől érkező hullámok hátán.
EnglishPrivacy should not be compromised as happened in the case of the Harbour Report.
A magánéletet nem szabad veszélyeztetni, amint az a Harbour-jelentés esetében történt.
EnglishWe threw one of our brothers dressed in a mail shirt into the harbour at Emsat.
Erre bedobtuk az egyik láncingbe öltözött testvérünket az emsati kikötőbe.
EnglishLass, if dhenrabi worship a god then that was it, right there in the harbour.
Kislány, ha a dhenrabiknak van istenük, hát az itt járt, ebben a kikötőben!
English'if you're going down to the harbour, you'd better not wear that mail - or the sword.
Ha a kikötőbe akarsz menni, jobb, ha leveszed ezt a páncélt meg a kardot is.
EnglishAllow me to dwell, however, on one particular point in the Harbour report.
Engedelmükkel hosszasabban kitérnék azonban a Harbour-jelentés egy bizonyos pontjára.
EnglishWord has also reached us, Buruk continued, of the ships return to Trates harbour.
Hallottunk a hajók visszatéréséről is Alku kikötőjébe folytatta Buruk.
EnglishI am grateful and glad that both Mr Harbour and Mrs Kauppi are also here today.
Nagyon hálás vagyok, és örülök, hogy Harbour úr és Kauppi asszony is itt vannak ma velünk.
EnglishWhat we did in the Harbour and Trautmann reports was essentially to choose.
A Harbour- és a Trautmann-jelentés esetében tulajdonképpen választottunk.
EnglishCeda, have you learned anything more of the demon that entered Trate harbour?
Kréda, tudunk már valamit arról a démonról, ami betört Alku kikötőjébe?
English. - Mr President, I would like to start by answering Mr Harbour.
a Bizottság tagja. - Elnök úr! Elsőként válaszolni szeretnék Harbour úrnak.
EnglishHe was on the phone talking to somebody about a ship in the harbour.
Vén Kapitány telefonon beszélt valakivel egy hajóról, amely a kikötőben horgonyoz.
EnglishMr President, I have a comment that I would like to direct to Mr Harbour.
Elnök úr! Van egy megjegyzésem, amelyet Harbour úrnak szeretnék címezni.
EnglishI am following the messages of my colleagues Mr Hökmark and Mr Harbour.
Ennyiben csatlakozom képviselőtársaim, Hökmark és Harbour urak üzenetéhez.
English(CS) Mr Harbour talked about ambition; I would like to talk about courage.
(CS) Harbour úr ambícióról beszélt; én a bátorságról szeretnék szólni.
EnglishThis is very important for both the Harbour and the Trautmann reports.
Ez nagyon fontos mind a Harbour-, mind a Trautmann-jelentés szempontjából.
English'Kurik and I are going to go down to the harbour to see about a ship,' Sparhawk told Sephrenia.
Kurikkal lemegyünk a kikötőbe, és keresünk egy hajót mondta Sparhawk Sephreniának.
EnglishYour cousin Junt left the harbour before dawn to make sure of his mackerel!
Az unokatestvéred, Junt, már hajnal előtt kihajózott makrélát fogni!

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "harbour":

harbour